+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinka v sortimentu LUFBERG – 3 Nm servopohony s havarijní funkcí

14.12.2017 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 7/2017

Společnost Lufberg v nejbližších dnech uvede na trh nový 3 Nm typ servopohonu s havarijní funkcí. Tento typ servopohonu doplní produktové portfolio stávajících 5 Nm, 10 Nm a 15 Nm pohonů s havarijní funkcí.

Nový typ byl vyvinut hlavně pro komerční a bytové aplikace, kde v poslední době stále více roste poptávka po těchto typech servopohonů. Jedná se zejména o instalace, které jsou umístěny přímo v prostorách, kde pobývají lidé. Většinou zde nevedou žádné páteřní rozvody vzduchotechnického systému, a tak není ani třeba ovládat rozměrné klapky. Dle našich dlouhodobých zjištění je u takovýchto instalací 90 % klapek s plochou do 0,5 m2. K ovládání této velikosti klapky stačí při běžných podmínkách krouticí moment 1,5 až 2,5 Nm. Nový typ pohonu s krouticím momentem 3 Nm tedy tyto požadavky splňuje s dostatečnou rezervou.

Hlavní výhodou a důvodem pro použití nového typu servopohonu je jeho minimální hlučnost. Díky ní je možné použít tyto pohony i přímo v obytných místnostech k běžné regulaci s garancí přestavění do havarijní polohy i v případě výpadku napájení. Dosud bylo vy­užití servopohonů s havarijní funkcí limitováno hlukem způsobeným vratnou (uzavírací) pružinou. Pohony bylo nutné montovat mimo obytné místnosti anebo využívat jen pro havarijní regulaci. Nový typ servopohonu ale tento problém zcela vyřešil. Díky nižšímu krouticímu momentu a příznivější charakteristice odvíjení pružiny se úroveň hluku při pohonu pružinou snížila na úroveň hluku, který způsobuje běh motoru, a který není ve většině případů obtěžující.

Image 0

Napájení servopohonu je 230 V AC nebo 24 V AC/DC. Ovládání je otevřeno/zavřeno – přivedením nebo odpojením napájení. Verze s napájením 24 V AC/DC nabízí také stále více oblíbené spojité řízení pomocí signálu 0–10 V. Všechna provedení servopohonů mohou být vybavena koncovými spínači, pomocí kterých je možné ověřit skutečnou polohu sevopohonu. Servopohony se spojitým řízením navíc indikují skutečnou aktuální polohu pomocí spojitého signálu 0–10 V.

Spojité řízení u servopohonu se zpětnou pružinou nabízí zajímavou kombinaci přesné regulace s havarijní funkcí. V běžném provozu je tedy možné zastavit servopohon v jakékoliv poloze pomocí spojitého signálu 0–10 V. Nastavení proporcionálně odpovídá hodnotě řídicího napětí.

Pohon lze také přizpůsobit řídicímu systému. Pohon umožňuje nastavit, zda plné otevření odpovídá hodnotě 10 V nebo má opačnou logiku a odpovídá hodnotě 0 V. K přestavení servopohonu pomocí pružiny dojde vždy v případě výpadku elektrické energie. Havarijní poloha může být v praxi plně otevřená nebo zcela uzavřená armatura (klapka).

Příkladem takového využití může být například rozvod teplého vzduchu od krbové vložky, kdy v běžném provozu množství teplého vzduchu regulujeme, ale v případě havárie dojde k plnému otevření klapky, aby nedošlo k přehřátí krbové vložky.

U všech provedení servopohonů DA03S… je možné mechanicky omezit úhel natáčení, který je standardně 90°. Omezení se využije v případě, že plné uzavření klapky není žádoucí. To jsou zejména instalace, kde je trvale požadován přívod minimálního hygienického množství vzduchu.

Pokud není servopohon se spojitým ovládáním připojen k nadřízenému řídicímu systému, k ovládání servopohonu je vhodné použít potenciometr LC-P24. Tento uživatelsky přívětivý regulátor umožňuje kromě ovládání v plném rozsahu 0–10 V (0°–90°) nastavit i elektrické omezení úhlu otáčení servopohonu, a to jak v dolní tak horní úvrati.

Přehled provedení

Image 1

Firemní článek