+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nová generace expanzních automatů OLYMP – 2. část

07.01.2021 Autor: Ing. Jan Audrlický Firma: AUDRY CZ a.s. Časopis: 8/2020

Článek je pokračováním informace uvedené v Topenářství instalace č. 7/2020, kdy jsme Vás seznámili s expanzními automaty řady 5, 7, 10, 25, 70, 200 s označením HC-S8. O pokračování této řady, nazvané OLYMP HC-MAXI, pojednáme dále.

Image 1Obr. 1 • Sestava OLYMP HC – MAXI; 2 x čerpadlo Grundfos CR 3-13, 1 x strojovna – pro vodní obsah soustavy 150 000 l při použití zásobníků 2 x 3000 l

  • Zatímco limitní hodnoty tepelných výkonů a vodního objemu otopných soustav minulé řady končí 4 MW, resp. 8 MW a vodní obsah 15 000 l, resp. 32 000 l, jsou tyto hodnoty u sestav OLYMP HC-MAXI mnohonásobně vyšší.
  • Objemy zásobníků končí u typu HC-200 S8 600 l, nejmenší objem zásobníků OLYMP HC-MAXI je 1000 l. Následují zásobníky o objemu 1500 l, 2000 l, 3000 l a 5000 l.
  • Čerpadlové sestavy jsou tvořeny vertikálními jednotkami Grundfos řady CR paralelně řazenými v počtu 2 až 4 ks, které jsou umístěny na ocelovém rámu, mimo armaturové vany.
  • Armaturové vany s patentovanou soustavou armatur a speciálních tvarovek jsou intregrovány s panelem řídicích jednotek v horním límci vany. Armatury a tvarovky jsou nejvyšší kvalitativní řady a ­tlakové odolnosti.
  • Expanzní automaty řady OLYMP HC-MAXI jsou vy­baveny řídicí jednotkou s dotykovou obrazovkou umožňující snadné programování a záznam všech událostí po dobu delší, než jeden rok. Vyhodnocení záznamů historie provozu bez po­užití PC usnadňuje případné servisní zásahy jak na expanzním automatu, tak na otopné soustavě. Obrazovka průběžně poskytuje údaje o datu a čase, termínu následujícího odplynění, aktuálním tlaku v soustavě, množství kapaliny v zásobnících a o provozním stavu jednotlivých komponent.
  • Sestavami prvků řady OLYMP HC-MAXI lze řešit individuálně jak tepelné sítě sídlištních zdrojů tepla, tak i soustav CZT. Máme zkušenosti s bezchybným provozem i rozsáhlých CZT s vodním obsahem vyšším než 400 000 l, při použití sestavy zásobníků 3 x 5000 l. Je možná dálková signalizace řádného provozu, či případné poruchy, do velínu soustavy s možností zásahu přímo z velínu.

Kontakty: AUDRY CZ a.s., Oskara Nedbala 1131, 500 02 Hradec Králové, T: +420 495 211 747, E: info@audry.cz, www.audry.cz

Firemní článek
Související články