+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Další hořák DUNPHY v Žamberku

25.10.2018 Firma: AUDRY CZ a.s. Časopis: 6/2018

Žamberk, město v podhůří Orlických hor se rozprostírá jak v údolí řeky Divoké Orlice, tak i na okolních kopcích.

Dominantou Žamberka je barokní kostel svatého Václava se dvěma věžemi 72 m vysokými. Zajímavý je zámek s anglickým parkem a zámeckým rybníkem. Přijíždíte-li od Vamberka obcí Helvíkovice, hned za mostem přes Divokou Orlici uvidíte vlevo domek Prokopa Diviše s replikou bleskosvodu, který vynalezl, sestrojil a postavil na zahradě už v roce 1754.

Zásobování teplem města zajišťuje Správa budov Žamberk s. r. o. provozem 2 sídlištních kotelen a 13 domovních kotelen. Modernizace kotelny Klostermanova 990, zásobující teplem sídliště U polikliniky, byla provedena v létě 2018. Osadil se nový plynový kondenzační kotel Buderus Logano plus SB 745-800 spolu s přetlakovým plynovým modulačním nízkoemisním hořákem DUNPHY TG 05.100 MP/LX s LowNox hlavou.

Zařízení představuje současnou špičkovou technologii tepelných zdrojů. Limitními požadavky investora byly maximální účinnost, minimální emise a mini­mální hluk. Modernizaci kotelny provedla společnost K MONT Choceň s.r.o., projektovou dokumentaci zpracovala projekční kancelář VATOP.

Image 1Obr. 1 • Plynový kondenzační kotel BUDERUS Logano plus SB 745-800 s nízkoemisním modulačním plynovým hořákem DUNPHY TG 05.100 MP/LN

Technická data spalovacího zařízení – (kotel + hořák) převzata z protokolu o seřízení:

  • Jmenovitý výkon 800 kW
  • Palivo zemní plyn výhřevnost 34 MJ·m–3
  • Tlak plynu před hořákem 5,1 kPa
  • Výkon hořáku 736 kW max – 233 kW min
  • Emise 63,9 mg·m–3 – 79,2 mg·m–3
  • Účinnost 110,7 % – 110,3 %

Image 2Obr. 2 • Celkový pohled – kromě nového kotle je v kotelně kotel Slatina s hořákem DUNPHY TG 24 ZHL a kotel Wolf s hořákem DUNPHY TG 02.26

Použitý nízkoemisní hořák DUNPHY TG  5.100 MP/LX s LowNox hlavou umožnil uvedené hodnoty spalování díky vybavení speciální nízkoemisní vícetryskovou hlavou a digitálním managementem spalování s plynulou regulací výkonu a regulační plynovou řadou DN 50 mm pro vstupní tlak plynu 2,0–10,0 kPa. Výkon hořáku lze regulovat v rozmezí 160–1050 kW.

Zásadní předností hořáků DUNPHY je princip turbíny. Osa motoru je v ose hoření a právě díky této jedinečné konstrukci, zcela odlišné od ostatních výrobců, dosahují hořáky DUNPHY tak mimořádných výsledků v celém rozsahu spalování. Zmíněné řešení současně snižuje hlučnost hořáků DUNPHY v porovnání s klasickými hořáky „pistolového typu“.

Firemní článek