+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Inovace na Olympu

16.07.2018 Firma: AUDRY CZ a.s. Časopis: 4/2018

Nejvyšší řecké pohoří Olymp je mytologickým sídlem dvanácti řeckých bohů. Dva z nich se stali vzorem při zrodu rakouské firmy OLYMP: bohyně moudrosti Athéna a Hermés, bůh obchodu. Je tomu již téměř 60 let, kdy firmu OLYMP založil Anton Schwarz, skvělý technik, neúnavný konstruktér, neústupný inovátor a moudrý obchodník.

Na začátku byly ve výrobním programu zejména olejové hořáky, otopná tělesa a kotle s originální vertikální spalovací komorou. Současná nabídka zahrnuje kompletní dodávky zdrojů, otopných, chladicích a solárních soustav, využívání netradičních energií, dodávky jak komponent, tak i celých soustav na klíč.

Image 1Obr. 1 • Expanzní automat Olymp s variantním řešením armaturové vany

V paletě na trhu známých expanzních a odplyňovacích automatů OLYMP je nyní k dispozici doplňovací automat s označením HC N, určený pro automatické doplňování vody nebo glykolových směsí do otopných, chladicích i solárních soustav. Zařízení zahrnuje beztlaký zásobník, integrované čerpadlo, čidlo pro snímání tlaku, speciální napouštěcí ventil, hlídání hladiny, zpětný ventil a přepad. Provoz doplňovacího automatu ovládá řídicí jednotka IDEC Smart Axis, kterou při zprovoznění nastaví servisní pracovník dle parametrů otopné soustavy pomocí notebooku. Provozní stavy jsou průběžně ukazovány na displeji, historie stavů zůstává uložena v paměti jednotky. Provedení doplňovacích automatů je jedno nebo dvoučerpadlové. Čerpadla jsou umístěna ve skříni pod zásobní nádrží. Zařízení je zobrazeno na obr. 2.

Image 2Obr. 2 • Doplňovací automat Olymp HC N

Firemní článek