+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kotle na tuhá paliva značky Buderus

Pro nastávající topenářskou sezonu přichází na trh značka Buderus s novinkou z oblasti stacionárních kotlů na tuhá paliva.

S těmito kotli je nutné stále počítat, protože nadále bývají hlavními zdroji tepla v rodinných domech či jsou v otopné soustavě zapojeny minimálně jako záložní zdroj. Jak ale uvedené kotle efektivně provozovat a obsluhovat? Řešením je osazení otopné soustavy kotlem s inteligentní regulací, která například po vyhasnutí kotle automaticky připne další zdroj tepla v podobě kotle na plyn či tepelné čerpadlo. Vše uvedené splňuje nový kotel s označením Logano S161.

Image 1Obr. 1 • Kotel na dřevo Logano S161

Kotel Logano S161 je stacionární ocelový teplovodní pyrolytický kotel pro spalování suchého dřeva. Srdce kotle tvoří optimálně tvarovaná ocelová konstrukce spalovací komory se speciálním difuzorem, který umožňuje spalování dřevoplynu vznikající pyrolýzou. Dohořívání zbytků paliva probíhá na speciálních keramických cihlách pod tryskou difuzoru. Přívod vzduchu pro spalování je veden separátně pro primární a sekundární část spalovací komory. Prostor pro plnění kotle a prostor pro sběr popela jsou velkoryse dimenzovány na dlouhé doby hoření až 4 hodiny. Všechna tato konstrukční opatření zajišťují velice efektivní způsob spalování a umožňují dosažení nízkých emisních hodnot. Kotel Logano S161 tak splňuje podle ČSN EN 303-5 emisní třídu Nox 3. Při plném zatížení kotle je dosaženo vysoké účinnosti spalování až 86 %, což je bezkonkurenční hodnota.

Pro bezpečný odvod spalin je kotel vybaven odtahovým ventilátorem, který je řízen podle teploty kotle a spalin. Při přikládání zákazník ocení integrované odsávací otvory, které při otevření dvířek zamezí úniku kouře do kotelny. K bezpečnostním prvkům kotle také patří sériově zapojená vychlazovací smyčka, která zajišťuje bezpečný odvod tepla při překročení maximální provozní teploty kotlové vody.

Kotel Logano S161 je nabízen ve 2 výkonových velikostech 18 a 24 kW, které umožňují nasazení při vytápění nízkoenergetických i klasických domů. Kotel doporučujeme zapojit s akumulačním zásobníkem. Při dimenzování tohoto zásobníku by mělo být uvažováno s 55 l/kW výkonu kotle nebo je dobré využít připravených zvýhodněných paketů kotlů s akumulací a dalším příslušenstvím.

Mozek kotle je tvořen řídicí jednotkou Logamatic 2114. Ta umožňuje automatický provoz kotle, řízení spalinového ventilátoru v závislosti na teplotě kotle a spalin. Na LCD displeji regulačního přístroje Logamatic 2114 lze odečíst provozní teploty kotle, spalin, dvě teploty v akumulačním zásobníku a teplotu zpátečky. Pro zajištění provozních podmínek kotle, především proti vzniku kondenzace a nízkoteplotní koroze je ovládáno oběhové čerpadlo ze svorek regulačního přístroje. Díky možnosti regulačního napojení k regulaci Logamatic řady 4000, lze kotel napojit na stávající otopnou soustavu s kotlem na olej či plyn. Je tak možné využívat dostupné či nejhospodárnější palivo jen v aktuální době. Systémová technika regulačních přístrojů Logamatic pak koordinuje funkci všech zdrojů tepla.

Image 2Obr. 2 • Regulační systém Logamatic pro řízení více zdrojů tepla

Pro ty, kteří vidí dřevo jako rozumnou alternativní formu zdroje energie nabízí kotel Logano S161 dokonalé řešení pro vytápění rodinných domů. Kotel spojuje moderní technologie vytápění s možností využití obnovitelných zdrojů energie. Kotel doplňuje širokou nabídku kotlů na tuhá paliva ­Logano S121, S111 a G211. S těmito kotli pak můžete využívat i další paliva, jako jsou uhlí, koks, brikety.


Více informací o kotlích na tuhá paliva, o zvýhodněných akcích a paketech naleznete zde.

Firemní článek