+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Energie pro XXX. letní olympijské hry

04.05.2012 Firma: AUDRY CZ a.s. Časopis: 3/2012

RECKIT BENCKISER vyrábí elektrickou energii a teplo

Ve čtvrti Reckit Benkiser ve městě Hull byly v místním energetickém středisku nainstalovány plynové hořáky Dunphy pro zásobování celé oblasti, do které patří i olympijská vesnice, elektrickou energií i teplem. Aby hořáky vyhověly přísným podmínkám ohledně emisí NOx, navrhli technici firmy Dunphy novou hlavu hořáku.

Toto provedení hořáků s unikátně řešeným axiálním tokem vzduchu napříč hořákem, se vhodně doplňuje s jejich geometrií na místě již dříve existujících kotlů. Výsledkem je vysoká energetická účinnost i emise NOx snížené až na 73 mg/m3 při 3 % kyslíku (62 mg na kWh).

Image 1Hořáky Dunphy namontované v teplárně energetického střediska vyrábějícího el. energii a teplo pro olympijskou vesnici

Řešení systémů dálkového vytápění

Dálkově vytápěné oblasti mohou hospodárně získávat teplo z podniku, který je elektrárnou a zároveň teplárnou. Správnou kombinací výroby elektrické energie i tepla lze dosáhnout vysoce účinné konverze použitého paliva na potřebnou energii. Vysoce účinná konverze paliva má navíc za následek snižování CO2 i nižší emise oxidů dusíku (NOx) a dioxidů síry (SO2).

Další výhodou takového systému je skutečnost, že zmíněný podnik může být postaven a vybaven pro spalování nejrůznějších paliv (např. zemního plynu, topných olejů, biopaliv a biomasy), což umožňuje pružné přizpůsobení se situacím během zdražování některých druhů paliv nebo v případě nebezpečí výpadků dodávek některého z paliv.

Rozsah úspor při těchto řešeních se liší podle velikosti a typu podniku, jakož i podle druhu použitého paliva.

Image 2

Princip výroby tepla a elektrické energie s hořáky Dunphy

Firma Danish Maltings nainstalovala hořáky Dunphy s předohřevem

a za první rok ušetřila více než jeden milion krychlových stop plynu

Plynový hořák Dunphy vyrobený „na míru“ zlepšil účinnost díky novému zařízení na předohřev vody i vzduchu odpadním teplem. Instalace se uskutečnila na stávajícím kotli o výkonu 10 MW. Když klesá zatížení, umožňuje jedinečná konstrukce celého zařízení situaci, při které se ke konci provozního cyklu dobíjí akumulátor z přebytečné energie tak, aby se tato energie dala využít během cyklu následujícího.

Image 3

V této jednotce kondezuje 1150 litrů vody za hodinu. Část této vody se pak vstřikuje zpět do vzduchového proudu hořáku. Tím se zlepšuje poměr tepelného přenosu kotle.

Firemní článek