+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL v zajímavých realizacích

Bezpečný spoj až do dimenze potrubí d 1200 mm

Elektrotvarovky velkých dimenzí se stále častěji uplatňují také v tuzemských aplikacích a jsou s výhodami využívány při rekonstrukcích vodovodů i plynovodů a také v průmyslových aplikacích.

Rekonstrukce vodovodu d 1200 mm – Drnovská ulice v Praze

Rekonstrukce úseku mezi vodojemy Kopanina a Suchdol byla nutná z důvodu úniků pitné vody z hrdlových spojů vodovodu z šedé litiny, který byl postaven v osmdesátých letech minulého století. Od dubna 2014 do května 2016 proto probíhá náhrada potrubí z šedé litiny polyetylenovýcm potrubím v dimenzi d 1200 mm. Ke spojování PE trubek v dimenzi d 1200 mm byly použity elektrospojky UB SDR 17 s odkrytou topnou spirálou a technologií předehřevu

Image 1

Rekostrukce lelektrárny Prunéřov

Rekonstrukce přivaděče surové vody z Ohře do elektrárny Prunéřov II byla provedena řízeným protahováním PE potrubí d 800 do ocelového potrubí d 800 metodou swagelining. Pro připojení vzdušníků na potrubní systém bylo zapotřebí vysazení odboček d 160 mm v šachtách. Odbočky byly vysazeny za pomocí sedlových tvarovek FRIALEN® SA-XL d 800/160 mm.

Image 2

Rekonstrukce kanalizačního potrubí d 1000 mm – Wroclav, Polsko

Pro rekonstrukci páteřního přivaděče pod řekou Odrou v původním litinovém hrdlovaném potrubí DN 1200 bylo použité polyetylenové potrubí PE 100 d 1000 mm, SDR 17, které bylo při protahování spojované metodou na tupo a v napojeních k betonovým šachtám spojované elektrotvarovkami FRIALEN. Jedná se o první instalaci v Evropě, kde byly použity kónické elektrospojky KM XL.

Image 3

Firemní článek
Související články
Související produkty