+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL

Bezpečné a spolehlivé spojení PE potrubí velkých průměrů

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® představují unikátní technologii, která umožňuje spolehlivé a bezpečné spojení polyetylénového potrubí velkých průměrů. Důvodem jsou technické vlastnosti elektrotvarovek a jejich provedení, které klade důraz především na bezpečnost a kvalitu spoje. Odkrytá topná spirála umožňuje optimální přenos tepla mezi trubkou a tvarovkou a tím i stejnoměrné rozehřátí materiálu trubky i tvarovky. Topná spirála se nachází přesně uprostřed svařovací elipsy a je tak dosažen nejkvalitnější a nejpevnější možný svar. Elektrotvarovky jiných výrobců mají během svařování větší množství taveniny na straně tvarovky, což posouvá střed svařovací elipsy směrem do tvarovky a výrazně se zvyšuje pravděpodobnost pohybu topné spirály v tavenině s výsledným přerušením procesu svařování (zkrat).

Toto větší množství taveniny na straně tvarovky jiných výrobců také zvyšuje možnost posuvu tvarovky na trubce během svařování (při nárůstu tlaku taveniny), proto je nutné u všech konkurenčních elektrovarovek používat při svařování fixační držáky (viz montážní návody těchto výrobců). Tyto fixační držáky je nutné mít upnuté i po celou dobu chladnutí spoje a držáky tak nelze po tuto dobu použít ke svařování na jiném místě. Použití fixačních zařízení proto výrazně prodlužuje celkový čas montáže. Elektrotvarovky FRIALEN® je možné svařovat BEZ použití fixačních držáků. Zapůjčení či pořízení fixačních držáků samozřejmě navíc i prodražuje celou stavbu. Použití elektrotvarovek FRIALEN® představuje tedy časové i finanční úspory.

Image 1

Díky výše zmíněnému (nedochází k pohybu závitů topné spirály) výrobce FRIATEC povoluje opětovné svaření elektrotvarovky např. v případě, že elektrocentrála přeruší dodávku elektrického proudu do svářečky a přerušil by se svařovací proces. V případě elektrotvarovky velké dimenze lze touto možností opětovného svaření ušetřit znatelné finanční prostředky.

Image 2

Elektrotvarovky velkých dimenzí FRIALEN® XL jsou navíc vybaveny technologií tzv. předehřevu, který opět souvisí s odkrytou topnou spirálou, a jiné tvarovky jiných výrobců toto neumožňují a z technického hlediska ani nemohou umožňovat. Svařovací přístroj nejprve načte čárový kód pro předehřev (žlutý), pomocí kterého se polyetylen na povrchu trubky nahřeje na teplotu cca 90 °C. Vlivem vysoké tepelné roztažnosti (fyzikální vlastnost polyetylenu) začne trubka narůstat po svém obvodu a spára mezi trubkou a elektrotvarovkou se postupně eliminuje. Předehřev lze několikrát opakovat, dokud se nedocílí mezery mezi trubkou a tvarovkou max. 1 mm. Pomocí předehřevu tak lze odstranit ovalitu či jiné místní (bodové) nerovnosti na trubce a zajistit potřebný svařovací tlak pro správné svaření. Velkou výhodou je při sanacích, kde jsou při protahování trubky hodně deformované. Teprve poté se provede samotné svaření načtením čárového kódu pro svařování (bílý).

Na vnější straně elektrotvarovek FRIALEN® XL je navinuta tzv. armovací spirála, která zabraňuje roztahování polyetylenu tvarovky v průběhu svařování či při předehřevu. Výše zmíněná tepelná roztažnost se totiž při předehřevu či svařování týká nejen trubky, ale také samotné tvarovky. Pro správné svaření polyetlyenu je zapotřebí nejen správná teplota (cca 220 °C), ale také svařovací tlak (4 bary). Pokud by zahříváním narůstala také tvarovka na svém obvodu, nebylo by dosaženo potřebného svařovacího tlaku a ve svařovací zóně by vznikaly bubliny či trhliny. Armovací spirála tomuto rozpínání těla tvarovky zabraňuje a umožňuje vznik správného svařovacího tlaku.

Image 3

FRIATEC dbá hlavně na bezpečnost a kvalitu svařování, proto konstruuje elektrotvarovky s výrazně širší svařovací zónou a studenými zónami, než je minimální limit daný evropskými normami EN 1555-3 a EN 12201-3.

Čas svařování je pokaždé automaticky upravován v závislosti na okolní teplotě. Na základě údajů obsažených v čárovém kódu elektrotvarovky a venkovní teploty měřené svařovacím přístrojem FRIAMAT® se automaticky upravuje energie svářečky a čas svařování. Výsledkem je záruka kvalitního a bezpečného svaru bez nebezpečí výstřiku taveniny. Pro záruku funkčnosti této funkce teplotní kompenzace je doporučeno používat svářečky FRIAMAT®.

Image 4

Ke svařování FRIALEN® elektrotvarovek až do dimenze d 900 mm SDR 11 i 17 je určený svařovací automat FRIAMAT® prime či basic, pro svařování dimenzí až do d 1200 mm se používá svářečka FRIAMAT XL. Ke svaření elektrotvarovek FRIALEN® je zapotřebí výkon svařovacího přístroje 3,5 kW a pro výkon elektrocentrály doporučujeme 5 kW.

Firemní článek
Související články
Související produkty