+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Důležité detaily servopohonů Lufberg

17.07.2018 Firma: LUFBERG s.r.o. Časopis: 4/2018

Společnost Lufberg je předním ­výrobcem servopohonů pro vzduchotechnické aplikace a kompletních řešení pro regulaci vody.

Dlouhodobým cílem společnosti je, kromě sledování trendů v oblasti větrání a regulace, také sběr informací od koncových uživatelů a techniků, kteří naše servopohony denně používají a instalují. Cílem tohoto sběru dat, a jejich analýzy, je přenesení zkušeností z praxe do konstrukce výrobku, jeho optimalizace, ale také usnadnění instalace, práce s jeho příslušenstvím, balením atd.

Image 1

Konstrukce všech servopohonů je řešena tak, aby splňovala současné požadavky na rychlou intuitivní montáž. Servopohony jsou opatřeny speciálním upínacím třmenem, který umožňuje upnutí kruhových i čtyřhranných hřídelů o různých průměrech. Pro zajištění pohonu proti otáčení se užívá „plovoucí“ upevnění pomocí pásky s čepem. Tento typ upevnění není náchylný na přesnost uchycení pohonu na hřídel ani přesnost montáže pásky s čepem ale přitom zachová správnou funkci a adekvátní přesnost.

Montáž nevyžaduje další příslušenství a komponenty. U všech typů pohonů, kde je to konstrukčně možné, se připojuje napájecí a ovládací kabel přímo do skříně regulace servopohonu. Tím se šetří za elektroinstalační krabici, která se musí použít v místě spojení kabelového vedení s kabelem vlastního servopohonu. Úspora se může zdát zanedbatelná, ale při zohlednění nejen ceny vlastní elektroinstalační krabice a svorek, ale i času na její připevnění a při vynásobení celkového počtu takových instalací za rok dostáváme již velmi zajímavá čísla, která s pohony Lufberg ušetříte.

Image 2

Servopohony jsou chráněny proti neodbornému zásahu, protože důležité prvky pro nastavení chování servopohonu jsou schovány uvnitř skříně elektroinstalace. Zde se setkáváme s dvěma názorovými skupinami, kdy jedna hájí toto řešení a druhá požaduje nastavovací prvky přístupné přímo na těle servopohonu. Po dlouhodobém průzkumu jsme se nakonec přiklonili k většinovému názoru uživatelů, že tyto prvky mají být skryty před neodborným zásahem. Například přepnutí rozsahu řídicího signálu, nebo přepnutí proudového signálu na napěťový, způsobí dojem nesprávné funkčnosti servopohonu – větracího systému. Často je pak velmi těžké najít viníka a požadovat po něm úhradu za výjezd na místo instalace a odstranění „závady“.

Image 3

Návody už není třeba číst, protože v posledních letech textové návody plně nahradily obrázkové návody. Tyto návody jsou obecně stále oblíbenější a srozumitelné uživatelům bez ohledu na jazyk, kterým hovoří. Tato změna filozofie je ale také krokem k ochraně životního prostředí, protože několikastránkové mnohojazyčné návody nahradil jeden list papíru.

QR kód na servopohonech s odkazem na aktuální dostupnou technickou dokumentaci k danému výroku je poslední zaváděnou novinkou. Při ztrátě návodu (což je velmi častý jev) je tak možné pouze naskenovat QR kód a prohlédnout si nebo stáhnout návody, technické listy, videa a další dokumenty, které se k danému výrobku váží.

Firemní článek