+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Brilon CZ – zastoupení výrobků Austria Email

17.05.2013 Firma: BRILON a.s. Časopis: 3/2013

Austria Email AG je rakouský podnik specializovaný na výrobky pro přípravu teplé vody, které jsou založeny na využití ocelové smaltované akumulační nádoby.

O dlouhodobé tradici této akciové společnosti hovoří skutečnost, že byla založena roku 1855 a je nejstarším podnikem zaevidovaným na burze v Rakousku. Střednědobým parametrem je více než 75 let zkušeností s využitím smaltu. Aktuální skutečností je, že Austria Email je vedoucím rakouským výrobcem, který patří mezi přední evropské výrobce vysoce jakostních ­zásobníků.

Image 1Obr. 1 •

Nejdůležitějšími parametry zařízení pro akumulační přípravu teplé vody jsou:

  • nízké ztráty tepla povrchem zásobníku,
  • odolnost proti korozi a s ní spojená životnost,
  • hygienická nezávadnost,
  • záruka na splnění výše uvedených kritérií.

Základním materiálem pro výrobu zásobníků je kvalitní ocelový plech. Dlouhodobou ochranu proti korozi, a tedy životnost nádrže vyrobené lisováním a svařováním komponentů z plechu, vytváří technologie smaltování, kterou si podnik Austria Email vyvinul a přizpůsobil pro své cíle. I když se více výrobců pokouší o totéž, není nutně výsledek stejný. Austria Email pro vytváření keramického smaltového povrchu používá vlastní recepturu. Její zásluhou je, že ochranná smaltová vrstva je vysoce odolná proti vše vlivům včetně mechanického poškození od úderu a tyto vlastnosti si udržuje po velmi dlouhou dobu přesahující běžně udávanou životnost. Akumulační nádoba je ve styku s pitnou a posléze teplou vodou, a proto je nezbytné, aby byla hygienicky nezávadná. Vytvořená vrstva smaltu však nesplňuje jen přímou podmínku hygienické nezávadnosti. Vlivem vyvinutého zvláštního složení směsi látek, které během procesu roztavení a následného řízeného ochlazení vytvoří kompaktní vrstvu keramické hmoty na vnitřním povrchu nádrže, je i to, že působí antibakteriálně. Smalt používaný výrobcem Austria Email proto aktivně omezuje množení bakterií na povrchu nádrže a vytváření škodlivého plaku.

Image 2Obr. 2 • Pohled do pece, kde se při vysoké teplotě mění směs několika látek na kompaktní, vodonepropustnou, hygienickou vrstvu

Nadhodnotu, která je spojena se zásobníky Austria Email pro přípravu teplé vody, umožňuje vytvořit vysoce automatizovaná výrobní linka. Linka, která je oprávněnou chloubou výrobce, pochází z roku 2009, a jak by potvrdili znalci oboru, je jednou z nejmodernějších v Evropě.

Ve výrobním sortimentu Austria Email je velké množství nejrůznějších zásobníků. Od těch s nejjednodušší konstrukcí bez vnitřních výměníků tepla až po mnohem složitější určené k využití kombinací různých zdrojů tepla, ale i například kompletně vybavených zásobníků tvořících základ solárních soustav. Této výrobní kompetence využívají někteří dodavatelé, kteří si u Austria Email nechávají vyrábět výrobky se svou značkou. Důkazem úspěšné spolupráce, která není předmětem obchodního tajemství, je s rakouskou společností Herz vyvinutý společný výrobek „Commotherm Plus SW“ tvořený kombinací tepelného čerpadla a solárního sy­stému a obsahující dvouzónový zásobník, který byl vyznamenán v roce 2012 na veletrhu MCE (Mostra Convegno Expocomfort) v Miláně prestižní cenou za inovaci „Percorso Efficienza & Innovazione“.

Specialitou pocházející z vlastního vývoje Austria Email, která se vyznačuje obzvláštním ohledem k životnímu prostředí a úspoře nákladů za energie, je „zelený“ výrobek ECO SKIN. Jde již o druhou generaci vláknité tepelné izolace z polyesterových vláken s mimořádně vysokou izolační vlastností. Tedy s mimořádně nízkými tepelnými ztrátami oproti jiným typům izolace. ECO SKIN je standardně používána pro zásobníky větších objemů a vyrovnávací zásobníky, protože doba návratnosti mírně vyšší ceny je, ve srovnání s tepelnou izolací z PUR pěny, v řádu několika měsíců.

Image 3Obr. 3 •

Austria Email využívá vlastní certifikovanou, tepelně-technickou laboratoř, vybavenou zkušebními zařízeními na nejvyšší technické úrovni. Laboratoř je pevnou součástí procesu kontroly kvality výroby. Vedle úloh, které souvisí s nepřetržitým testováním vlastností výrobků, je základním stavebním kamenem, o který se opírá vývoj.

Zásobníky a bojlery značky Austria Email nejsou pro český trh velkou neznámou. Značka je vnímána jako prémiová. Většímu podílu na trhu bránila vyšší cena daná dosavadním obchodním modelem. Se získáním obchodního zastoupení této značky společností Brilon CZ a.s., se má řada dosud platných podmínek změnit, uvedl za společnost BRILON CZ a.s. Zdeněk Fučík. Požádali jsme ho proto o vysvětlení.

Redakce Topin:

Především – jak hodnotíte důležitost zásobníků pro otopné soustavy?

Zdeněk Fučík:

Zásobníky jsou stále důležitější součástí otopných soustav. Je to dáno tím, že vyrovnávají nepoměr mezi okamžitě dostupným tepelným výkonem zdroje tepla a aktuální potřebou tepla. Proto se zásobníky kombinují s plynovými kotli pro přípravu teplé vody, používají se do solárních soustav, využívají se s kotli na pevná paliva, s krby či kamny s teplovodní vložkou, zajímavé jsou i úvahy o jejich použití u odběratelů napojených na CZT pro snížení odběrového maxima atd. Jde tedy o důležitý obchodní segment. Jsme také průkopníci myšlenky maximálně přizpůsobit výkon kotle tepelné ztrátě domu, aby byla dosažena nejvyšší účinnost spalování paliva a za těchto podmínek je i v moderním velmi úsporném domě nutností instalovat zásobník pro přípravu teplé vody.

Redakce Topin:

Na českém trhu se velmi úspěšně prodávají zásobníky z tuzemské produkce DZ Dražice, kterými jste až dosud doplňovali své sestavy. Proč tedy nová značka?

Zdeněk Fučík:

Jsme přesvědčeni o tom, že zásobníky od Austria Email mohou na českém trhu uspět výrazně lépe než dosud, a to nejméně ze tří důvodů.

Například krátkostí dodacích termínů, kterou nám žádná jiná značka, včetně zmíněné tuzemské, nezaručuje. Pokud bychom zásobníky neměli na skladě my, tak jsme schopni je zákazníkovi dodat na místo určení do cca 5 dnů. Pouze u těch vyráběných na zakázku se maximální dodací doba prodlouží na cca tři týdny. V nabídkovém ceníku jsou tyto zásobníky na objednávku označeny.

Dále jde o vztah kvalita – cena. Z postavení předního evropského výrobce vyplývá, že Austria Email vyrábí velice kvalitní výrobky. Na druhé straně vztahu, na cenách, jsme výrazně zapracovali. Z části nám pomohl argument současné méně příznivé situace ve stavebnictví, který výrobce uznal a rovněž i jeho zájem více se prosadit na českém trhu. Hodně práce jsme odvedli při hodnocení našich logistických nákladů a při odstupňování cen zásobníků podle velikosti a vybavení. Proto věřím, že se nám podaří z výrobků Austria Email sejmout nálepku „příliš drahý“.

Trochu odbočím z tématu. Ověřili jsme si, že příčinou časté nespokojenosti zákazníků byla nutnost dostat se ke konečné ceně zásobníku skládáním cen vlastní nádoby, tepelné izolace, pláště, ceny dopravy atd. a někdy v tomto procesu vznikaly i chyby. My se na zásobník díváme jako na hotový výrobek, proto jsme zvolili postup uvádění cen plně kompletovaných zásobníků, a to i včetně dopravy na území České republiky, zvláště když přepravní náklady neovlivňuje počet kilometrů.

Třetí dobrý důvod k posílení prodejů vidíme v ojedinělé šíři sortimentu, kterou nedisponuje jiný výrobce. A to si Austria Email prakticky vše vyrábí sám. V jeho nabídce nejsou OEM výrobky, které by si pro doplnění sortimentu nechával pod svým jménem vyrábět u konkurentů. Austria Email je navíc i partner se schopností uspokojit požadavky na neobvyklé konstrukce zásobníků.

Naší zásadou je vždy spolupracovat s prvovýrobcem, protože přímá vazba urychluje řešení požadavků a nevyskytují se na ní obchodní rizika vyplývající z vazby na různé zprostředkovatele. V tom vidíme výhodu pro sebe, kterou přenášíme na zákazníky.

Redakce Topin:

Nejste první, kdo s výrobky značky Austria Email na český trh přišli.

Zdeněk Fučík:

To je pravda. Obchodní zastoupení jsme získali před velmi krátkou dobou. Ale náš postup již přináší ovoce. První prodeje se týkají zásobníků s objemem okolo 800 litrů a výše, které jsou navíc opatřeny kvalitnější izolací EKO SKIN. ­Důvod? Zajímavé ceny. Zásobníky Austria Email začínáme dále dodávat například s kotli Ygnis a Wessex pro objektové kotelny.

Zásobník není z hlediska instalace, nebo uvedení do provozu, složitý výrobek. Záměny zásobníků různých výrobců při zachování požadované akumulační kapacity a teplosměnného výkonu vložených výměníků jsou možné a v podstatě velmi jednoduché. Při stejných parametrech rozhoduje rychlost dodání. A to je kritérium, které by nám mělo také pomoci.

Při nedávném stěhování naší firmy, o kterém jsme se zmínili v předchozím sešitu Topenářství instalace, jsme získali větší dispoziční skladovou plochu. Takže máme kapacitu pro navýšení zásob před sezónou a věříme, že zákazníci naši pohotovou nabídku zásobníků ocení.

Redakce Topin:

A to vás netlačí problém financování zásob?

Zdeněk Fučík:

Všichni na cestě výrobku, od výrobce přes obchod a montážní firmu, se snaží minimalizovat náklady na zásoby. Otázkou je, jak se tento ekonomicky nutný proces provádí. Jestli není snížení zásob upřednostněno před rozvojem obchodního obratu. I náš ekonom se občas mračí, když zásoby vzrostou nad ekonomickou teorií obecně přijímaný limit. Jenže ekonom růst obratu nezajistí, pouze sděluje informace. Problém zásob nás tlačí stejně jako ostatní. Důležité však je nepodlehnout informacím o ekonomickém vývoji zásob, ale dát je do souvislosti s vývojem trhu. Pokud chceme zvýšený zájem zákazníků, tak jdeme do přiměřeného rizika zvýšení zásob. Klasicky se říká: „Jeden nespokojený zákazník odradí deset dalších.“ Náklady s tím spojené mohou být větší, než náklady na zvýšení zásob. Proto ani při zastupování značky Austria Email nechceme mít zklamané zákazníky.

Redakce Topin:

Co tedy vidíte jako nejdůležitější úlohu současnosti?

Zdeněk Fučík:

Jednoznačně musíme změnit povědomí, že značka Austria Email je drahá. V menších objemech zásobníků, řádově do 300 litrů, je srovnatelná a ve větších objemech je dokonce i levnější.

Redakce Topin:

Děkujeme za rozhovor.

Firemní článek