+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

20. výročí oslavila velkoobchodní společnost GIENGER

29.09.2011 Firma: GIENGER spol. s r.o. Časopis: 6/2011

V sobotu 10. září vrcholily oslavy 20. výročí velkoobchodu GIENGER v České republice velkolepou zábavnou show, které se zúčastnilo na 4000 pozvaných hostů. Nejčetnější zastoupení, vedle zaměstnanců společnosti, měli bezesporu řemeslníci, kteří u velkoobchodů GIENGER nakupují. Společně oslavit významné výročí přišli i zástupci velkých montážních firem, dodavatelů, nechyběl prezident Asociace odborných velkoobchodů a řada dalších osobností.

Image 1Vítězslav Hanák (vlevo) a Karel Kania (vpravo) poděkovali Heinz Wippichovi za důvěru od vedení GC SKUPINY, která umožnila vybudovat moderní odborný velkoobchod

Za vedení GIENGER spol. s r. o. hosty pozdravili jednatelé, Ing. Vítězslav Hanák a Ing. Karel Kania. Ze slov Ing. Hanáka: „Tento den a celou tuto slavnost přijměte jako obrovský dík a poděkování za vaši poctivou práci, za loajalitu, a za to, že i v těchto těžkých dobách nám zůstáváte věrni.“

Význam GIENGER spol. s r. o., která působí na českém a slovenském trhu a má důležité zastoupení v celkových aktivitách skupiny GC, potvrdil svou osobní přítomností Heinz Wippich, ředitel a jeden z jednatelů skupiny GC. Jeho jméno se během několika desetiletí, po která působí v oboru, stalo pojmem, a to nejen v německy mluvících zemích. Svůj projev, který pro účastníky oslav tlumočil Ing. Kania, využil nejen k vyslovení díků, připomenutí historie, ale i k tomu, aby naznačil, kam velkoobchod GIENGER směřuje a jaké prostředky k tomu volí:

„Vzpomínám si, jak jsme se před dvaceti lety poznali. To byla taková malá firma v Uherském Brodě, která měla 4 zaměstnance. Z této firmičky se dnes stala firma se 730 zaměstnanci. Moje poděkování proto patří všem 730 zaměstnancům, kteří přispěli k dosažení tohoto stavu.

Zdejší novostavbou (areál v Napajedlech byl kolaudován v roce 2010) jsme položili dobrý základ k tomu, abychom mohli naše zákazníky optimálně oslovovat. Česká společnost GIENGER převzala to, co GC SKUPINA praktikuje v celé Evropě. V České republice, stejně tak, jako v ostatních částech Evropy, zásobujeme pouze montážní firmy a žádné privátní investory případně hobby markety. Naši věrnost montážním firmám a řemeslníkům udržíme i nadále. A když říkám my, myslím tím celá GC SKUPINA. Aktivní jsme především v Německu, ale i v dalších 15 evropských zemích. Máme dohromady asi 15 000 zaměstnanců a principem naší činnosti jsou dodávky na montážní firmy. Toto jsme písemně potvrdili našim zákazníkům v roce 1966 a s úspěchem náš závazek dodržujeme již 45 let. Vy, jako řemeslnické firmy, jste naším partnerem a tak to zůstane.

Chci však poukázat, že i dodavatelé mají zodpovědnost za to, aby byl řemeslník prodejem jejich výrobků schopen si ­vydělat.

Velkým problémem bude i v České republice téma internetu. Také zde přispíváme k vašemu úspěchu, neboť námi exkluzivně nabízené výrobky nejsou volně prodávány na internetu. A jestliže někteří výrobci nechápou, že každý výrobek se dá prodat pouze jednou, tak nás nutí k tomu, abychom naši obchodní politiku změnili. Jestliže jsou mnohé výrobky dále prodávány přes internet, hobby markety, tak nás jejich ­výrobci nutí k tomu, abychom prodávali výrobky vlastních ­značek.

Před řemeslnickými firmami stojí významný moment – úprava daně z přidané hodnoty, její sjednocení. Jak jsme slyšeli, celá řada obchodních firem se připravuje na přímý prodej výrobků privátním investorům. Společně s vedením české společnosti GIENGER jsme se dohodli, že touto cestou v žádném případě nepůjdeme. Chceme být neustále vašimi partnery a na tomto partnerství stavíme budoucnost. Naše služby zde, v areálu Napajedla, ale i v ostatních, budeme dále rozvíjet. To jediné, co potřebujeme, je vaše důvěra.“

Image 2

Image 3

Hlavní zábavné produkce probíhaly na velkém pódiu přistavěném k manipulační rampě u skladu. Z nich je třeba zmínit například dopolední Velký dechový orchestr. Po poledni následovala unikátní Bike Trial Show Pepy Dresslera, který je dvojnásobným mistrem světa a dokonce 17násobným mistrem ČR v bike-trialu. Jeho skoky na kole přes ležící skupinu dětí braly dech všem přihlížejícím.

Hlas Martina Chodúra, vítěze první československé soutěže Superstar, zaplnil prostor areálu na celou jednu hodinu. Pozdní odpoledne patřilo příznivcům Pala Habery s kapelou, ­Oldies Revivalu a večer zahájila populární slovenská kapela NO NAME. Proto není divu, že ohňovou show, ohňostroj okolo deváté a následně i ojedinělé vystoupení šálové akrobacie ­akrobatů „Descadance“ sledoval netenčící se počet dospělých návštěvníků.

Image 4

Image 5Ohňová show a jedna ze zastávek Giengerovy železnice, po které jezdil Moravský drak

O tom, že žádný z účastníků oslav netrpěl žízní ani hladem, není třeba diskutovat. A pokud si náhodou potřeboval chvíli odpočinout, pohovořit s přáteli, v klidu se občerstvit, ani tehdy neztratil přímý kontakt s děním na různých místech. Zprostředkovala jej televize GIENGER TV, jejíž reportáže byly aktuálně přenášeny na LCD stěny a monitory rozmístěné po areálu.
Žádný z účastníků oslav jistě nelitoval, že patří mezi partnery společnosti GIENGER. Každý si domů odnášel dobrý pocit, že netvoří jen účetní položku na seznamu odběratelů, ale že je důležitou součástí velké komunity lidí, kteří mají společný cíl, kteří sdílí podobný přístup k profesi.

Image 6Koupelnové studio se proměnilo v dámský koutek

Image 7Vystavené exponáty si přišli prohlédnout i sourozenci Gondíkovi, kteří konferovali celodenní program

Image 8Ti, kteří se vznesli v upoutaném horkovzdušném balonu, si udělali přesnou představu o rozloze zastavěných a volných ploch areálu a perspektivách pro další rozvoj.

Image 9I o zábavu pro ty nejmenší bylo postaráno. V dětském koutku nebo například na malém podiu, kde je rozesmál Václav Upír Krejčí

Image 10

Krátce z historie GIENGER spol. s r. o.

Počátek se datuje do roku 1991, kdy Ing. Vítězslav Hanák s Ing. Karlem Kaniou a Ing. Lubomírem Kročou založili firmu WPM, spol. s r. o. Začínali v Uherském Brodě v pronajatých prostorech s 5 zaměstnanci. Dynamický rozvoj a snaha nabízet velkoobchodní služby se stejným standardem, jako v zahraničí, je přivedl ke spolupráci s německou velkoobchodní skupinou GIENGER. Již v roce 1993 se jméno firmy mění na GIENGER spol. s r. o. a do nové společnosti kapitálově vstupuje partner GIENGER GmbH. Následuje pronájem prvního většího skladu o rozloze 550 m2, růst firmy nejen v Uherském Brodě, ale i prostřednictvím regionálních poboček. První samoobslužný Express sklad byl otevřen v Opavě v roce 2000. Po dvanácti letech působení v Uherském Brodě se sídlo firmy stěhuje v roce 2003 do Zlína. V roce 2009 byla vytvořena holdingová struktura GC SKUPINA. Po dokončení výstavby logistického areálu v Napajedlech v roce 2010 se sídlo GIENGER přesouvá do těchto prostorů, které vytvořily moderní základnu pro další rozvoj. V současnosti má GC SKUPINA v České republice 6 logistických center, 7 obchodních středisek, 52 Express skladů. Zákazníci v České republice, ale i v západní části Slovenska, kde se činnost společnosti GIENGER rovněž úspěšně rozvíjí, mají k dispozici již 68 prodejních míst. Celá GC SKUPINA zaměstnává v České republice 730 zaměstnanců.

Image 11

Firemní článek