+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky ze sortimentu BRÖTJE uvedené na tuzemský trh začátkem roku 2019

25.01.2019 Firma: GIENGER spol. s r.o. Časopis: 8/2018

Letošní rok 2019 bude ve firmě BRÖTJE bohatý na události neboť oslaví 100. výročí svého založení a v souvislosti s tím bude chtít více než kdy jindy dokázat, že neustále věcně, objektivně a s ekologickou předvídavostí hledí do budoucnosti. Nalezení společného jmenovatele pro pěkné i zdravé životní prostředí a současně pro individuální potřeby svých zákazníků – to je pro BROTJE ústředním motivem.

Inovace je přitom hnací silou a klíčem k růstu. Naslouchá svým zákazníkům a chce nejenom zjistit, ale i předvídat jejich potřeby. Již dnes, s ohledem na udržení ekologické rovnováhy, navrhuje inovační a komplexní systémy vytápění s technologiemi zítřka. Přání zákazníků na integraci neustále technicky vyspělejších modelů je pro BROTJE nejlepší motivací pokračovat směrem kupředu. V úzké spolupráci s odbornými montážními firmami i jednotlivými řemeslníky vznikají pro praxi orientované myšlenky, které trvale provází a vylepšují produkční procesy. Už při počátečních fázích počítačového navrhování a simulacích také využívá moderní CAD technologie a rozsáhlé poznatky svého týmu. Díky tomu může bezkonfliktně spojovat uživatelsky pohodlnou tepelnou techniku se soudobými ekologickými a ekonomickými aspekty. Pokračujícímu rozvoji know-how a výrobních postupů přispívá používání vysoce jakostních a progresivních (např. karbonových) materiálů. Nepřerušovaný proces poznávání, rozvíjení a prověřování nám umožňuje jednat rychleji, stejně tak bezpečněji a přitom flexibilně reagovat na aktuální požadavky.

V nabídce na tuzemský trh se nyní od letošního ledna objevuje nová modelová řada „i“, jejíž hlavním rysem je integrace otevřeného protokolu Modbus (originální příslušenství ISR MODBM) pro vzájemnou komunikaci různých zařízení (PLC, dotykové displeje, I/O rozhraní apod.), který umožňuje přenášet data po různých sítích a sběrnicích. Komunikace funguje na principu předávání datových zpráv mezi klientem a serverem (master a slave) a využívá se pro připojení k řídicím systémům budov (GLT) nebo Smart Home Systeme. Rozšiřují se tak už osvědčené možností vzdáleného spínání přes moduly GSM nebo ovládání prostřednictvím webového serveru OZW672.

Image 1Obr. 1 •

Současně dochází k rozšíření řady závěsných (WGB, WGB-K, WGB-M), kombinovaných (BBS, BBK) i stacionárních (BGB) kotlů až do výkonu 38 kW, které jsou vybaveny technologií EVO (elektronicky řízená optimalizace spalování) s inovačním způsobem nastavování a seřizování parametrů spalování. Oproti předchozím modelůmje zařízení výrobcem nastaveno na nominální vstupní hodnoty (při druhu plynu G20) a kotel se během provozu automaticky bez dodatečných korekcí servisního technika průběžně seřizuje s ohledem na skutečnou okamžitou kvalitu používaného plynu, když průběžně provádí poměřování hodnot až v sedmi kontrolních bodech výkonnostní křivky v závislosti na celkovém výkonu kotle. Velmi snadný je i přechod na kapalný plyn. V servisní úrovni kotlové regukace se pouze změní druh plynu ze zemního na kapalný a ionizační elektroda se přetočí o 180°, aby její šipka směřovala na značku LPG. Použití takovéto technologie v kotli je umožněno díky instalaci nového typu elektronické základové desky LMS 15 od firmy ­SIEMENS. Součástí inovace kotlů řady EVO jsou i úprava hořáku, OptiMix předsměšovací kanál, plynová armatura s krokovým motorem a Venturiho mísicí sy­stém plyn/ vzduch s CFD optimalizací. Dále se zvyšuje i povolený provozní tlak v otopné soustavě na 6 bar, zlepšuje se postupné spínání kotlů při přípravě teplé vody v kaskádě (zamezení nadměrných teplot), navyšuje se povolená délka odkouření prostřednictvím přenastavení parametrů a nově je integrovaný snímač tlaku vody pro digitálně zpracovaný signál.

Image 2Tab. 1 • Technické údaje kotlů EVO řady „i“

Podobně jako ostatní kotle BRÖTJE, jsou kotle EVO osazeny výměníkem, jenž má zvětšený povrch zajišťující systematické chlazení topných plynů a optimalizovaný teplotní profil v jeho celém vnitřním prostředí. Představuje ho kompaktní masivní odlitek, což omezuje možnost vzniku netěsnosti spojů a je vyroben ze speciální slitiny hliníku se zvlášť velkým podílem křemíku se zvýšenou schopností předávání tepla. Vysoký podíl křemíku zaručuje odolnost proti kyselé kondenzační vodě a u řady „i“ nový ochranný povlak pro ještě lepší rezistenci/odolnost vůči zanášení a ucpávání pro výrazně prodlouženou životnost ze strany spalin. Konstrukce výměníku nevyžaduje podle instrukcí výrobce ani minimální průtok vody. Díky tomu není nutné v mnoha případech osazovat anuloid a dodatečné čerpadlo topného okruhu, což přináší ve srovnání s konkurencí nejen finanční výhody, ale také dovoluje řešit a řídit složitější hydraulická zapojení takovým způsobem, který není u jiných značek kotlů možný.

Všechny funkce kotlů BRÖTJE EVO lze nainstalovat, diagnostikovat a monitorovat pomocí integrované systémové regulace ISR-Plus, jež je v rámci systému Multilevel společná všem kondenzačním i nízkoteplotním kotlům, solárním regulátorům, rekuperacím a tepelným čerpadlům. Nastavení, obsluha a ovládání při uvedení do provozu a údržbě se provádí vždy podle stejného základního schématu dle hesla: „Jednou se naučit – všechno pochopit – všechno vědět!“ Veškeré informace jsou zobrazovány na přehledném podsvíceném grafickém displeji v nekódovaném českém textu. Individuální časové programy a servisní funkce navíc zajišťují další komfort. Nový typ základní desky LMS 15 od firmy SIEMENS osazené v kotlech EVO „i“ umožňuje přímo z jeho regulace, kromě přípravy teplé vody, prostřednictvím tzv. AVS rozšiřovacích modulů řídit zároveň až tři směšované topné okruhy, kotel na pevná paliva, složitější solární systémy s bazénem, akumulací, TV a podporou vytápění a s možností až dvou různých externích požadavků na dodávku tepla s konstantně nastavenou teplotou. V řídicí jednotce kotle je v základu integrovaná ekvitermní regulace (venkovní čidlo je součástí dodávky) pro větší tepelnou pohodu z důvodu potlačení dynamiky (kolísání) teplot v místnosti i úsporu energie (neboť kotel nemusí vždy pracovat na svůj nejvyšší výkon). Po doplnění rozšiřovacího modulu QAA75.370, dovoluje na dvou multifunkčních výstupech nastavení, a také invertování/přehození PWM signálu, nebo výstupu 0 až 10 V, což umožňuje připojení čerpadel nebo servopohonů s tímto řízením.

Image 3Obr. 2 •

Všechny výše uvedené i další připravované inovace technologie EVO u kotlové série „i“ přispívají ke značným provozním úsporám (zjednodušení servisu) a pohodlí obsluhy, což bezesporu ocení koncoví uživatelé.

Kotle BRÖTJE EVO řady „i“ splňují dle normy EN 15502 požadavky emisní třídy 6, jsou registrovány v databázi kotlíkových dotací a je možné na ně čerpat kotlíkovou dotaci. V ČR jsou prodávány prostřednictvím distribuční sítě GC skupiny.


Více informací najdete na stránkách: www.broetje-topeni.czwww.gcskupina.cz

Firemní článek