+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Zpětné získávání tepla v pekárnách

19.07.2018 Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4/2018

Zpětné získávání tepla je systém používaný v řadě technických oborů. Pro nás je zejména zajímavé vy­užití energie z odpadního tepla spalin a páry. Významnou oblastí zpětného získávání tepla je průmysl, výroba a služby. Typické je to především v hutnictví ale i v jiných odvětví průmyslu, kde je vzduch, vstupující do pecí, předehříván teplem odcházejících kouřových plynů. Lze tak ušetřit část energie, kterou by jinak bylo nutné do systému dodat jiným zdrojem tepla.

Blíže Vám představíme systém a možnosti využití odpadního tepla v potravinářském průmyslu, a to konkrétně v pekárnách.

K vytvoření dostatečné teploty na pečení v peci je zapotřebí velké množství energie. Tudíž jsou pece vybaveny olejovými anebo plynovými hořáky. Následně procházejí spaliny přes pec, část pece zahřívají a zbytek uniká nevyužit přes komín do ovzduší.

Nejen spaliny z pecí můžou být zdrojem potenciálního zpětného zisku tepla, ale i samotné těsto. Těsto obsahuje hodně vody, která se odpařuje během pečení. Navíc je těsto kropené studenou vodou v průběhu procesu pečení, která se taktéž odpařuje. Tato vodní pára obsahuje velké množství energie, která nevyužitá uniká komínem ven do ovzduší.

Z těchto dvou médií – spaliny a pára – máme k dispozici velkou nevyužitou energii. Systémem zpětného získáváni tepla od Exodraftu jsme schopni ji využít na další účely.

Popis řešení aneb jak to funguje

Zpětné získávaní tepla z výparů z pečení a kouřových plynů je možné za pomoci speciálního výměníku na principu vzduch/voda, který je namontován přímo v odvodu páry nebo spalin. Získaná energie je dodána do vodního nosiče přes výměník tepla a je dopravován k uložení do zásobníku. Získané teplo je přímo dostupné k okamžité spotřebě, v závislosti na typu ovládacího prvku, pro podporu nebo výměnu otopné soustavy.

Případně lze zpětně získanou energii přetavenou do média – vody, také uložit do zásobníku tak, aby byla k dispozici pro pozdější výrobní proces. Pro příklad jako užitková voda, technologická voda – mycí systémy nebo pro různé výrobní účely, k vytápění a podobně. Možnosti využití jsou široké.

Je-li kapacita zásobníku vody s požadovanou teplotou zákazníka dostačující, kontrolní systém zavře klapky v bypassu v jednotce výměníku tepla a spaliny volně projdou odvodem spalin ven komínem. Bezpečnostní teplotní omezovač chrání systém proti přehřátí.

Image 1

80 % zpětného získávání tepla

Úbytek energie z kouřových plynů a páry je v průměru přibližně 15 %, přičemž přibližně 80 % z toho může být získáno pomocí systému zpětného získávání tepla Exodraft.

Výhody

  • Vysoká míra využití díky vysoké úrovni efektivních deskových výměníků tepla.
  • Rychlá amortizace.
  • Jednoduchá montáž díky kompaktnímu, prostorově úspornému designu.
  • Jednoduchá údržba a čištění.
  • Kompletní, srozumitelný systém řízení.
  • Kompatibilní s veškerým sortimentem spalinových ventilátorů od Exodraftu.
Firemní článek