+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Začněte rok 2021 přispěním k ochraně klimatu!

19.03.2021 Firma: Flamco CZ s.r.o.

Za každý odlučovač XStream, který prodáme v prvním čtvrtletí roku 2021, daruje Flamco částku na dva projekty vodních elektráren v Brazílii pro trvalou udržitelnost.

Částka je založena na snížení emisí CO2, kterého mohou prodané odlučovače ročně dosáhnout v topných systémech. Tímto způsobem dvojnásobně snižujeme emise CO2!

Image 1

Dar pro dva projekty vodních elektráren

Podporujeme dva projekty malých vodních elektráren v brazilském státu Rio Grande do Sul. Tyto vodní elektrárny pomáhají snižovat emise skleníkového plynu. Jako projekt mají certifikát od UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change - Rámcová úmluva OSN o změně klimatu) podle Kjótského protokolu Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu.

Image 2

Ekologický přínos

Tyto dvě elektrárny podporované společností Flamco jsou trvale udržitelné mnoha způsoby. Generují obnovitelnou energii bez jakéhokoli negativního vlivu na životní prostředí, protože na rozdíl od termoelektrických elektráren nepoužívají fosilní paliva. Se svými malými vodními nádržemi o rozsahu 0,83 a 0,66 km2 nemají prakticky žádný významný dopad na životní prostředí ve srovnání s velkými vodními elektrárnami. Díky využívání přirozených vodních koryt nezpůsobují žádné škody na půdě, rostlinstvu, zvířatech nebo jiných vodních zdrojích.

Sociální a ekonomická udržitelnost

Kromě toho tyto dva projekty přispívají k sociálnímu a ekonomickému rozvoji regionu a ke zlepšování kvality života. Tímto způsobem přímo podporují vznik místních pracovních pozic, vzdělávání (odborné školení a vzdělávání v oblasti ochrany životního prostředí) a rozvoj technologické infrastruktury. Zajišťují také spolehlivý zdroj energie, dodatečné (daňové) příjmy a získávání nových obchodních činností.

Flamco Xstream – Odlučovače vzduchu a nečistot

Image 3

Chytrá inovace pro topné systémy

  • S unikátním ECO / MAX režimem
  • Optimální pohodlí při instalaci
  • Menší opotřebení, nižší poruchovost
  • Minimální tepelné ztráty díky izolaci
  • Až o 15 % nižší spotřeba energie díky vylepšené technologii
Firemní článek
Související produkty