+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Vývoj cen tepla CZT

28.12.2012 Autor: Ing. Josef Hodboď Časopis: 8/2012

Ceny tepla pro domácnosti by se při zachování čtrnáctiprocentní DPH zvýšily od 1. ledna 2013 nejčastěji v rozmezí od 2 do 7 %.

To představuje nižší nárůst cen tepla než v loňském roce, ale zvýší je vyšší sazba DPH. „Bez zavedení povinného nákupu povolenek a razantního zvýšení poplatků za znečišťování ovzduší by to samozřejmě bylo ještě podstatně lepší,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek a dodal: „Aby se cena tepla stabilizovala, musel by stát podporovat úspory energie už v samotné výrobě a distribuci tepla, ne jen v konečné spotřebě jako dosud.“

Teplárny, které využívají zemní plyn, budou vzhledem k očekávané stagnaci ceny plynu většinou zdražovat jen mírně. Některé dokonce plánují zlevnit díky zavedení společné výroby elektřiny a tepla (tzv. kogenerace).

Image 1

Naopak je tomu v případě uhelných tepláren. Tam bude zvýšení ceny tepla větší. Významně se do cen promítnou náklady na nákup povolenek na emise oxidu uhličitého, ze kterých teplárny navíc odvedou i DPH. Za nákup povolenek (nezbytných pro výrobu tepla) odvedou teplárny do státního rozpočtu v příštím roce navíc přibližně 700 milionů korun. Do cen tepla se promítne také razantní navýšení poplatků za znečišťování ovzduší, ty vzrostou o 40 %. V nejvýhodnější pozici budou v příštím roce kotelny na biomasu, které získají od státu podporu a nebudou zatíženy nákupem povolenek na emise oxidu uhličitého.

Aktivní opatření tepláren pro stabilizaci cen tepelné energie, která byla realizována v posledních třech letech nebo jsou plánovaná pro rok 2013:

 • náhrada parních rozvodů horko- či teplovodními (snížení ztrát při distribuci tepla): Dvůr Králové nad Labem, Vsetín, Opava, Brno, Praha;
 • zavádění kombinované výroby elektřiny a tepla (vyšší využití paliva):
 • plynové motory – Česká Lípa, Děčín, Louny, Studénka, Jílové, Opava, Tišnov, Blansko, Boskovice
 • turbíny – Klatovy, Uherské Hradiště, Mimoň, Olomouc
 • ORC – Žatec, Třebíč
 • náhrada centrálních výměníkových stanic objektovými předávacími stanicemi (snížení ztrát při distribuci a přípravě tepla a teplé vody, větší komfort uživatelů): Opava, Česká Lípa, Praha, Ostrava
 • náhrada blokových kotelen na zemní plyn teplem z kombinované výroby na bázi uhlí (úspora nákladů na palivo): Praha, Bohumín, Bílina, Lovosice, Ústí nad Labem
 • pořízení nových fluidních kotlů: Strakonice
 • využití podporovaných obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy: Třebíč, Žatec, Krnov, Bechyně, Nový Jičín, Horní Planá, Jihlava, Jindřichův Hradec, Kutná Hora
 • využití druhotných zdrojů energie: Ostrava – koksárenský plyn
 • další technická opatření:
 • termovizní snímkování rozvodů tepla (prevence, úniky tepla)
 • optimalizace provozu primárních rozvodů dle skutečných potřeb: zlepšování regulace provozních parametrů v reálném čase
 • modernizace blokových kotelen: instalace kondenzačních kotlů, spalinových výměníků, řízení hořáků

Image 2

V připojené tabulce je přehled vývoje cen tepla (včetně DPH) pro domácnosti podle ČSÚ a ERÚ. Pro zajímavost je níže uvedena i sazba DPH pro daný rok. Do roku 2011 jde o platné konečné ceny tepla pro domácnosti. Ceny uvedené za rok 2012 jsou odborným odhadem na základě cen kalkulovaných k 1. 1. 2012 (Ceník ERÚ).

Ceny uhlí jsou smluvně vázány zpravidla na rok a cena zemního plynu se v roce 2012 téměř neměnila, takže ani ceny uvedené pro rok 2012 by se neměly příliš měnit.

*/ Tyto údaje nebyly k datu zpracování k dispozici
**/ Přepočteno na stejné klimatické podmínky

podle informací TS ČR připravil JH