+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Teplovodní podlahové vytápění – suchý způsob instalace

29.05.2019 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 3/2019

V topenářské praxi se velmi často setkáváme se specifickými požadavky na návrhy a realizaci otopných soustav. Pomineme-li estetickou stránku, nejčastější požadavky se týkají parametrů a omezení některých jinak běžných postupů.

U návrhu teplovodního podlahového vytápění býváme občas v zadání omezeni ­například statikou objektu (nosností stropů) nebo ­naopak stavební výškou podlahy. U dřevostaveb jsou požadavky na řešení problému se záměsovou vodou z „mokrých“ betonových nebo anhydritových podlah, což logicky vede k použití tzv. suchého systému.

Mezi výhody suchého systému patří i možnost uvedení do provozu bezprostředně po instalaci, čímž se zkrátí montážní čas minimálně o 21 dnů potřebných na vyzrání betonu, případně o dobu potřebnou pro vyzrání směsi na bázi sádry. Ta se řídí pokyny a technologickým předpisem daného výrobce směsi.

Před samotným návrhem podlahového vytápění se musíme nejdříve rozhodnout, jakou roznášecí vrstvu zvolíme. Společnost GIACOMINI CZECH, s.r.o. nabízí dvě různé varianty:

Skladba č. 1:

Na stěny se instaluje obvodová dilatační páska K369. Na podlahu je položená fólie R984, okrajová deska R884, systémová deska R883-1, do ní trubka PEX, PEX-Al-PEX nebo Polybutylen o průměru 16 x 2. Dále sádrovláknité nebo cementotřískové desky ­Fermacell / Cetris. Tyto desky se instalují ve dvou vrstvách tak, aby druhá vrstva překryla spáry první vrstvy. Následuje nášlapná vrstva například plovoucí podlaha apod. Ve výšce finální vrstvy se zařízne přebytečná dilatační páska.

Image 1

Skladba č. 2:

Na stěny se instaluje obvodová dilatační páska K369. Na podlahu je položená fólie R984, okrajová deska R884, systémová deska R883-1, do ní se nainstaluje trubka viz skladba č. 1. Dále položíme první vrstvu plechů K805P tak, aby mezi plechy zůstala mezera 1 mm. Druhá vrstva plechů K805P-1 je opatřena samolepící vrstvou a pokládá se tak, aby překryla spáry první vrstvy. Opět se pokládá s mezerami mezi plechy 1 mm. Následuje ­finální, tedy nášlapná vrstva. Zvolíme-li jako nášlapnou vrstvu ­keramickou dlažbu, po­užijeme dvousložkový polyuretanový tmel Keralastic. Po dokončení nášlapné vrstvy odřízneme stejně jako u skladby č. 1 přebytečnou dilatační pásku.

Image 2

Hlavním rozdílem mezi skladbou č. 1 a 2 je ve stavební výšce. Celková stavební výška skladby č. 1 je 53 mm. Skladba č. 2 je pouhých 30 mm vysoká. Rozdíl je i ve výkonu na 1 m2 při stejné teplotě otopné vody. Z uvedeného ale logicky vyplývá i fakt, že pokud se dostaneme do situace, kdy potřebujeme kombinovat tyto dvě skladby (například z důvodu dodržení potřebné stavební výšky) nebo kombinaci suché a klasické instalace, bude nutné překontrolovat potřebné teploty otopné vody pro obě skladby podlahového vytápění vzhledem k požadovaným výkonům. Obecně platí, že suchá výstavba podle skladby č. 1, bude mít vyšší požadavek na teplotu otopné vody v porovnání s klasickým zalévaným systémem. Toto ovlivňuje hodnota tepelného odporu „R“, kterou je nutné zjistit od příslušného výrobce roznášecích desek.

Co se týká volby nášlapné vrstvy, lze použít v podstatě jakoukoliv běžnou krytinu, která je výrobcem schválená pro instalaci na systém podlahového vytápění. Opět nás samozřejmě bude zajímat parametr „R“, který při součtu tepelných odporů všech vrstev krytiny nesmí přesáhnout hodnotu 0,15 m2·K·W–1.

Za zmínku určitě stojí několik pravidel instalace:

Dilatační páska se instaluje na stěny a veškeré konstrukce, které zasahují do plochy. Trubku lze instalovat pouze v dimenzi 16 x 2 a dá se namotat jak do meandru, tak do klasické smyčky. Tento způsob instalace je však složitější a vyžaduje odlišné vyskládání desek R884. Díky profilu desek R883-1 je možná pouze rozteč 150 mm. Plocha tvořící podklad pro systémovou desku musí být dokonale rovná, v nivelitě a zbavená nečistot!

Image 3

Při instalaci suchého systému podlahového vytápění Giacomini je nezbytné dodržovat normu ČSN EN 1264 včetně tlakové a topné zkoušky.


Bližší informace najdete na www.giacomini.cz

Firemní článek