+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Stacionární plynové kondenzační kotle ACV

07.09.2018 Firma: ACV - ČR, spol. s r.o. Časopis: 5/2018

Společnost ACV je nejen dodavatelem kvalitních a oblíbených nerezových zásobníků teplé vody konstrukce Tank – in Tank, ale i celé řady plynových kondenzačních kotlů s nerezovými tepelnými výměníky Prestige a rozměrově malých oblíbených plynových kondenzačních kotlů Kompakt se slitinovými tepelnými výměníky.

Pro instalace s potřebou větších výkonů doporučuje společnost ACV řadu stacionárních kotlů vyšších výkonů. Jedná se o zcela nový kotel Compact Condens, který navazuje na úspěšnou řadu stacionárních kotlů Compact A.

Image 1

Compact Condens je stacionární kondenzační plynový kotel, který splňuje požadavky platných norem legislativy. Kotel je certifikován v souladu s normami evropské unie. Odtah spalin je možný jako připojené zařízení C33(x) – C53(x) – C63(x), ale může být připojen jako otevřený spotřebič v kategorii B23, který může pracovat s pozitivním tlakem.

Kotel je uzavřený spotřebič, který je vybaven hliníkovým tepelným výměníkem. Standardně je kotel naprogramován pro provoz s prostorovým termostatem On/Off. Může také být provozován buď pomocí volitelného signálu 0–10 V nebo systémem řízení podle venkovní teploty. Kotel je vybaven také volitelnou funkcí pro digitální komunikaci s prostorovými termostaty. V systému může být instalován externí zásobník teplé vody řízený termostatem nebo NTC ­čidlem. Ovládání bude řízeno regulátorem kotle MAXSYS. Kotel může pracovat v provozním režimu, nebo v režimu prázdniny nebo v režimu módu ECO, podle potřeb uživatele. Kotel má také zabudovaný mechanizmus ochrany proti mrazu, jakož i funkcí proti zamrznutí, která bude chránit kotel i otopnou soustavu.

Kotle Compact Condens jsou k dispozici s výkony 163 kW, 205 kW, 245 kW a 282 kW. Kotle jsou vybaveny modulačními hořáky s plynulou modulací výkonu již od 34 kW.

Image 2

Standardní nastavení kotle spočívá v principu „pomalý start“, aby se zabránilo příliš rychlému zahřátí kotle a instalace. Po počátečních úkonech kotle před zapálením, včetně provětrání spalovací komory, dojde k zapálení. Po dobu stabilizace kotel moduluje dolů na nízký výkon a zůstává tam po dobu 1 minuty. Následně kotel zrychlí ohřev o 4 °C/min až do nastavené hodnoty, aby bylo dosaženo nastavené teploty. Jakmile je požadavek na teplo ukončen, kotel ukončí činnost po uplynutí doby provětrání.

Uvedením nových stacionárních plynových kondenzačních kotlů Compact Condens na trh zkompletoval výrobce ACV International nabídku kondenzační techniky. Uživatel má možnost si vybrat, pro uspokojování svých potřeb v oblasti dodávky tepla a přípravy teplé vody, zařízení od jednoho výrobce a tím zjednodušit údržbu a servis technického zařízení budovy.


Více na www.acv.com

Firemní článek