+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Rozdělovací a mísicí sestavy mohou zásadním způsobem ovlivnit funkčnost otopné soustavy

02.11.2021 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 6/2021

Rozdělovací a mísicí sestavy jsou předmětem dodávky uceleného systému IVARTRIO zastřešující hlavní typy rozvodů obvykle používaných při instalacích v obytném i komerčním sektoru. Jedná se o systémy teplovodního podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům, sanitární rozvody a systém rozvodu plynovodů ALPEX-GAS.

Sestavy lze dle použití rozdělit do několika skupin výrobků, a to na rozdělovací sestavy typového provedení IVAR.CS 553 VP a IVAR.CS 553 DRS skládající se z rozdělovače/sběrače a mísicí sestavy typového provedení IVAR.UNIMIX, DUAL, DUAL-MIX skládající se z rozdělovače/sběrače a mísicího modulu.

Image 1

Jednotlivé typy rozdělovacích a mísicích sestav jsou tvořeny různými rozdělovacími/sběracími tyčemi dle požadavku zákazníka nebo systému, a to s regulačními prvky, jako jsou regulační šroubení nebo regulační průtokoměry, nebo s integrovanými uzavíracími ventily. Dodávají se v dimenzích od 3/4” do 5/4”, u průmyslových rozdělovačů pak i 6/4”. Volitelný je počet výstupů, a to v rozsahu od 2 do 12 s možností připojení otopných smyček svěrnými šroubeními s připojovacím rozměrem Eurokonus.

Podmínkou správné provozní funkčnosti každé otopné soustavy je možnost jejího hydraulického vyvážení, které zabezpečí rovnoměrný a dostatečný průtok otopné vody jednotlivými topnými okruhy nebo tělesy. Rozdělovací tyče je proto možné objednat s dvěma typy regulačních prvků, a to s integrovanými regulačními průtokoměry nebo s integrovanými regulačními šroubeními. Oba typy regulačních prvků splňují požadavky pro hydraulické vyvážení soustav, umožňují aretaci nastaveného průtoku a uzavírání. Regulační průtokoměry pak mají i vizuální kontrolu nastaveného průtoku v litrech za minutu. Sběrací tyče jsou osazeny integrovanými uzavíracími ventily standardně osazenými ručními hlavicemi, které mohou být nahrazeny hlavicemi elektrotermickými. Ty jsou pak ovládané příslušnými pokojovými termostaty zajišťujícími regulaci teploty v prostoru.

Systémy teplovodního podlahového vytápění patří dlouhodobě mezi nejžádanější způsoby vytápění, kde jedním ze základních a nezbytných prvků při instalaci zaručující 100% funkčnost systému jsou i mísicí sestavy. Ty se rozlišují dle použitého typu zdroje vytápění, a to na mísicí sestavy pro nízkoteplotní a vysokoteplotní zdroje vytápění. Stále ještě častou a zásadní chybou při rozhodování o vhodném typu mísicí sestavy je nezohlednění typu zdroje a s ním úzce související funkčnost mísicí sestavy a na ni navazující provozní funkčnost celé soustavy. V případech, kdy je zdrojem vytápění vysokoteplotní zdroj s garantovaným minimálním teplotním spádem +75 °C/+65 °C, je možné použít mísicí sestavy DUAL a DUAL-MIX pracující na principu přimíchávání. Pozor, tyto sestavy jsou však naprosto nevhodné pro nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle.

Image 2

V případech, kdy je použit nízkoteplotní zdroj vytápění, je jediným možným typem mísicí sestavy IVAR. UNIMIX. Jedná se o technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným řešením přípravy otopné vody. IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s roz­sahem nastavení teploty otopné vody od +30 °C do +50 °C. Další alternativou je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací. Tímto jednoduchým řešením pak lze z mísicí sestavy vytvořit ekvitermní mísicí sestavu regulující teplotu otopné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX nabízí i další nesporné výhody a jednou z nich je variabilita zapojení v kombinaci se všemi typy zdrojů, ať už se jedná o zdroje nízkoteplotní nebo vysokoteplotní. Toto je velmi významná a neoddiskutovatelná technická výhoda, protože v případě prvotní instalace v kombinaci s vysokoteplotním zdrojem vytápění a jeho případnou záměnou za zdroj nízkoteplotní, není nutná výměna celé mísicí sestavy, ale pouze jiný způsob jejího zaregulování. Další provozní výhodou je rychlost natápění daných prostor, protože princip přípravy otopné vody 3cestným směšovacím ventilem zabezpečuje na vstupu do soustavy maximální požadovanou teplotu otopné vody již v okamžiku, kdy vznikne požadavek. Standardní mísicí sestavy nejsou v rychlosti natápění konkurenceschopné s mísicí sestavou IVAR.UNIMIX, protože k ohřevu vody dochází postupně.

Ať už se rozhodnete pro jakoukoli rozdělovací nebo mísicí sestavu, vždy zvolíte pouze špičkový výrobek s garantovanou provozní funkčností a životností od spolehlivého dodavatele IVAR CS.

Firemní článek