+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Provozní testování spalinových systémů z plastu – 1. část

06.03.2019 Autor: Pavel Mareček Firma: ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. Časopis: 1/2019

Každý systémový komín, který je uváděn na trh v rámci harmonizovaných norem EN je nutno certifikovat, tj. provést určené vstupní testy. Každému systému jsou předepsány konstrukční a statické zkoušky.

U komínů na pevná paliva se jedná hlavně o stránku požární bezpečnosti a odolnosti proti vyhoření sazí, v případě nerezových komínů i zkoušky korozivzdornosti. V případě plastových spalinových systémů dle EN014471+A1:2017 se jedná o vstupní zkoušky mate­riálové a konstrukční, zkoušku odolnosti proti zátěži teplotou a přebírá se zkouška elastomerního těsnění (dle EN 14241-1:2016).

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na dva důležité aspekty plastových systémů.

Zkouška odolnosti proti vnějším povětrnostním vlivům

Se změnou normy EN 14471:2013 došlo k rozšíření zkoušek o prověření vlivu vnějšího prostředí na plastové komíny. Zkouška probíhá ve speciální komoře, ve které se běžně testují odolnosti plastů vůči těmto vlivům, kam se vzorek umístí. V drtivé většině jsou to výrobky ze stavebnictví, hlavně od producentů oken, dveří a jiných výrobků, které se vyskytují na budovách. Touto zkouškou se namodeluje sluneční záření s UV složkou (intenzita 60 W·m–2, vlnová délka záření 300–400 nm), zároveň v komoře dochází ke zkrápění zkušebního vzorku po dobu 6 minut a následných 114 minut se vzorek suší. Teplota v komoře je 65 °C a vzdušná vlhkost 65 %. Zkouška trvá nepřetržitě 4000 hodin a simuluje 12 let „života“ stavebního prvku v mírném podnebním pásu. Záměrně užívám termín „život“, protože prvky mohou mít životnost nesrovnatelně delší. V průběhu zkoušky se odebírají vzorky v časech 500 hodin, 1000 hodin a 2000 hodin, které se taktéž testují.

Bylo obtížné najít vhodný zkušební ústav, který měl vhodnou kapacitu. Nakonec jsme v červnu 2017 započali zkoušky v italské laboratoři QONCERT v Piacenze, která disponovala vhodným vybavením pro testování – obr. 2 a obr. 3. Ony čtyři tisíce hodin s nezbytnou přípravou představují nakonec téměř roční práci.

Image 1Obr. 1 •

Image 2Obr. 2 •

Image 3Obr. 3 •

Image 4Obr. 4 •

Testovali jsme vzorky v šedé, červené a černé barvě a také bílé trubky s UV inhibitorem (obr. 1. a obr. 4). Netestovali jsme běžné transparentní, protože ty nelze bez UV inhibitoru vyrobit bez vlivu na změnu barvy. Všechny vzorky vyhověly, přesto nám výsledky testů černé barvy (obr. 5) dávají větší jistotu použití v exteriérech, a to po mnoho desetiletí.

Image 5Obr. 5 •

Testy nezbytné pro kontrolu řízení výroby (FPC – Factory Production Control)

ALMEVA AG dbá na výrobní kontrolu velmi důkladně. Každá výrobní šarže kolena, trubky nebo flexibilního potrubí je kontrolována tak, že první, prostřední a poslední vyrobený kus je odeslán do zkušebny a testován. Teprve v případě shody s požadavky je celá výrobní šarže uvolněna do prodeje. V těchto případech spolupracujeme s ústavem POLYMERINSTITUT v Brně. Toto špičkové pracoviště, jak již název zní, nám již pátým rokem kontroluje stovky výrobků.

Každý jednotlivý test by měl obsahovat minimálně tři ze čtyř povinných subtestů (Density, Tensile, Melting a OIT). Ale na ty se zaměřím v příštím čísle.

Firemní článek
Související články