+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Provozní náklady referenčních domů s elektrickým vytápěním

13.09.2017 Firma: FENIX Trading s.r.o. Časopis: 5/2017

Elektrické přímotopné vytápění je v posledních několika letech jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů. V krátkém seriálu čtenářům časopisu ­Topin postupně přiblížíme důvody tohoto trendu a na závěr krátce představíme českou společnost ­FENIX, která je jedním z největších evropských výrobců specializujících se právě na elektrické sálavé otopné soustavy.

S velkým boomem elektrického vytápění na začátku 90. let, po kterém díky razantnímu zdražení elektřiny následoval neméně velký propad, se tyto systémy v posledních několika letech začínají opět vracet na výsluní. Na rozdíl od 90 let, kdy byla poptávka vytvořena především nízkou cenou elektrické energie, je současný trend postaven na výrazně pevnějších základech.

Za rostoucí popularitu vděčí tyto produkty především rozvoji stavebnictví, zejména pak trvale se zlepšujícím tepelně-technickým vlastnostem staveb.

Samotná elektrická energie je – alespoň do doby, než dokážeme efektivně využívat obnovitelné zdroje – stále jednou z nejdražších. I když mezi neoddiskutovatelné výhody elektrického vytápění patří, kromě nízké pořizovací ceny, především vysoká účinnost, výborná regulovatelnost a také decentralizace otopné soustavy, zejména u starší zástavby tyto klady nemohou ­vyvážit hlavní nevýhodu – tj. výše zmíněnou cenu elektřiny. Situace se ale začne dramaticky měnit, zaměříme-li se na současné novostavby.

Na tomto místě je vhodné vysvětlit, co vše se může skrývat pod pojmem elektrické přímotopné vytápění. Na základě zkušeností z již dříve zmíněných 90. let si pod pojmem „přímotop“ většina z nás představí klasický elektrický konvektor. Je ale důležité si uvědomit, že termín „přímotopný systém“ je definicí pro stav, kdy je elektrická energie spotřebovávána ve stejném okamžiku, v jakém uživatel požaduje dodávku tepla.

Opakem je systém akumulační, kde je proces výroby a distribuce tepla nesoučasný. Termín „přímotop“ tedy nedefinuje typ topidla, ale způsob jeho provozu.

Samotné konvektory se sice vyznačují nejvýhodnějším poměrem cena/výkon, u dobře zateplených budov však tato výhoda ztrácí svůj význam. Obecně však jde o překonaný systém vytápění, který se v novostavbách používá již jen sporadicky. Pod pojmem přímotop proto hledejme spíše elektrické podlahové vytápění, elektrické sálavé panely nebo i stropní sálavé vytápění.

Ale zpět k novostavbám. Velmi nízké teplené ztráty a z toho plynoucí nízká potřeba energie na vytápění znevýhodňuje soustavy, které využívají jako teplonosnou látku vodu a centrální zdroj tepla. Dvojitá výměna tepla (zdroj tepla à teplonosná látka à vytápěná místnost), ztráty při distribuci, akumulace a setrvačnost teplovodních soustav a z toho plynoucí méně přesná regulovatelnost způsobuje, že teplovodní soustavy mají proti přímotopným až o 30 % vyšší spotřebu energie.

Připočteme-li k tomu tzv. Nízký Tarif (dříve označován jako noční proud), díky kterému provozuje domácnost s přímotopným vytápěním 20 hodin denně všechny elektrické spotřebiče za méně než poloviční cenu proti ostatním a nízké pořizovací náklady otopné soustavy, začne toto vytápění, navzdory dražší ceně energie, vycházet jako nejvýhodnější a nejekonomičtější.

To platí ovšem jen pro novostavby, navíc bez nadstandardních nároků na teplo. Bude-li mít objekt spotřebu energie na vytápění vyšší než cca 50 W·m–2 vytápěné plochy, nebo bude-li zde požadavek např. na ohřev bazénové vody, pak je rozumné poohlédnout se po jiné soustavě, než je elektrické přímotopné vytápění – například po soustavě s tepelným čerpadlem.

Aby celé toto tvrzení nebylo jen na úrovni teorie, společnost FENIX Jeseník dlouhodobě sleduje několik rodinných domů, ve kterých je elektrické vytápění instalováno:

Rodinný dům ve Frenštátě pod Radhoštěm

  • Vytápěná plocha 144 m2;
  • jistič 3 x 25 A;
  • sazba D 45;
  • pořizovací náklady vytápění 110 tis. Kč vč. DPH

Image 0

Image 2

Je potřeba zdůraznit, že uvedené roční platby za elektřinu jsou za veškerou spotřebu elektrické energie v objektu, tj. včetně ohřevu vody, vaření, osvětlení i provozu všech elektrospotřebičů.

Rodinný dům v Jeseníku

  • Vytápěná plocha 186 m2;
  • jistič 3 x 25 A;
  • sazba D 45;
  • pořizovací náklady vytápění 120 tis. Kč vč. DPH

Image 1

Image 3

Oba tyto objekty a cca 10 dalších, dlouhodobě sledovaných referencí, je zveřejněno na internetových stránkách společnosti FENIX: www.fenixgroup.cz/cs/nizkoenergeticke-domy

U každého z objektů jsou uvedeny podrobné informace a jsou zde ke stažení i kopie faktur ve formátu PDF.

Z těchto statistik vyplývá, že pro novostavbu RD o velikosti cca 150 m2 bude soustava elektrického přímotopného vytápění (kombinace podlahového vytápění, sálavých panelů a centrální regulace ovládatelné přes internet) stát cca 100 tis. Kč bez DPH tzv. na klíč a uživatelé za kompletní spotřebu elektrické energie zaplatí ročně 25–30 tis. Kč včetně DPH, což odpovídá měsíčním zálohám 2 500,– Kč.

Zhodnocení, zda a nakolik je rozhodnutí o investici do elektrické přímotopné soustavy výhodné, si na základě těchto údajů může jistě udělat každý sám.


Obchodní skupina FENIX vznikla v Jeseníku v roce 1990 založením výrobní společnosti Fenix s.r.o. Prvními výrobky byly úspěšně prodávané sálavé topné ­panely ECOSUN®. S nárůstem poptávky trhu brzy ­následovaly elektrické konvektory ECOFLEX®, topné kabely a rohože ECOFLOOR® a topné fólie ECOFILM®.

Za více než čtvrtstoletí své existence je FENIX stále ­výhradně českou společností, která však do své struktury již také začlenila šest společností se sídlem na Slovensku, Velké Británii, Francii, Španělsku a Norsku. V současné době dodává FENIX své produkty do více než 60 zemí na 4 světových kontinentech.

Tradice, zkušenost, silná pozice na evropském trhu, kompletní sortiment elektrického vytápění a nadstandardní záruky – to vše značka FENIX nabízí.

Firemní článek