+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Příklady instalací stacionárních kondenzačních kotlů Buderus II.

V současné době se na nás velice často obracejí zákazníci se žádostí o řešení, jak zatočit se stále stoupajícími náklady na vytápění a přípravu teplé vody. Díky široké nabídce tepelné techniky dokáže firma Buderus uspokojit i velmi náročná individuální přání svých zákazníků a díky široké škále výrobků nabídnout systémová řešení se vzájemně sladěnými prvky.

Samostatnou kapitolu tvoří úsporné kondenzační kotle středních a větších výkonů. V tomto segmentu se na nás obracejí provozovatelé kotelen s instalacemi z masivní plynofikace z 90. let. Kotle jsou většinou za svou životností, či výrobci dovážených kotlů již neexistují. Mnohdy jsou však kotle plně funkční, ale již morálně zastaralé se špatnou účinností. Buderus, jako dodavatel tepelné techniky s tradicí více než 280 let, nabízí špičková, úsporná řešení, jako jsou například dále uvedené vybrané instalace.

Vrchní soud v Praze

Tuto historickou budovu z roku 1933 nalezneme na Praze 4 nedaleko magistrály a stanice metra Pražské povstání. V současnosti v ní sídlí dvě státní instituce, Vrchní soud v Praze a Vrchní státní zastupitelství. Původní kotelna z roku 1985 byla za hranicí své životnosti, a tak se rozhodlo o výměně původních tří kotlů PGV 100 a kompletní rekonstrukci kotelny. Vzhledem k otopné soustavě byly požadovány kondenzační kotle bez požadavku na minimální průtok a teplotu s nízkoemisními modulačními přetlakovými hořáky. V současné době tepelný komfort v budově zajišťuje kaskáda tří stacionárních kondenzačních kotlů Buderus Logano plus GE615-645 kW. Jedná se o litinové článkové kotle vybavené externím nerezovým kondenzačním spalinovým výměníkem tepla a nízkoemisními hořáky. Výhodou byla možnost dodávky kotle v rozmontovaném stavu, protože se do kotelny nanosily jednotlivé články, které se na místě stáhly a pak se samotné kotle dostrojily dalšími komponenty.

Image 1Obr. 1 • Kaskádová kotelna s kotli Logano plus GE615

Hodkovice nad Mohelkou

Další zajímavou instalací je rekonstruovaná výtopna v malebném městečku na severu Čech u Liberce. Provozovatel kotelny se rozhodl bojovat s rostoucími provozními náklady, a tak kotelnu s pětičlánkovými litinovými kotli začal postupně rekonstruovat. Plynofikace této městské kotelny proběhla v roce 1994 a v roce 2001 se přešlo na dvoutrubkový systém s předávacími stanicemi. Postupným zateplováním objektů se snižovala potřeba tepla a zároveň teplota otopné vody, což nahrávalo využití kondenzační techniky. Zadání na nové kotle znělo jasně. Musí se jednat o výrobky renomované firmy, s nejlepší účinností, provozními parametry a kvalitním servisním zázemím v dané lokalitě. Požadavky splnily pouze stacionární nerezové kotle Buderus Logano plus SB745 v kombinaci s přetlakovými modulačními hořáky. Instalace dvou kotlů o jmenovitých výkonech 1000 kW proběhla bezproblémově díky součinnosti techniků Buderus a realizační tope­nářské firmy. Rekonstrukcí provozovatel kotelny dosáhl přes sezónu 2012/2013 očekávané úspory a účinnost se zlepšila o 10 %.

Image 2Obr. 2 • Nerezové stacionární kondenzační kotle Buderus

Mesit Uherské Hradiště

MESIT holding a. s., se sídlem v Uherském Hradišti, je v současnosti v České republice jedním z nejvýznamnějších privátních podnikatelských seskupení koncernového typu, zahrnující podnikatelské aktivity dceřiných společností v elektrotechnickém průmyslu, kovovýrobě a slévárenství. V celém výrobním areálu proběhla plynofikace a decentralizace vytápění a přípravy teplé vody. Postupně jsou během několika let instalovány kaskády nástěnných kondenzačních kotlů Logamax plus GB112 a GB162 různých výkonů. Jelikož je provozovatel nadmíru spokojen s dosavadními instalacemi, byla jasnou volbou, pro další připravovanou plynovou kotelnu většího výkonu, ověřená kondenzační technika Buderus. Nejnovější kotelna byla uvedena do provozu v srpnu 2012 v objektu M1. Původní zdrojem tepla pro potřeby vytápění a VZT byla parní výměníková stanice. Výměníková stanice byla kompletně demontována a po patřičných stavebních úpravách byla vybudována nová plynová kotelna. Zdroje tepla jsou tři plynové stacionární kondenzační kotle Logano plus GB402–470 kW. Každý kotel je vybaven vlastním oběhovým elektronicky řízeným čerpadlem, které jsou řízeny z modulu PM10 pro maximální využití kondenzace. Odvod spalin je společný pro všechny kotle dimenze DN400 a je veden po fasádě objektu. Jednou z předností kotle Logano plus GB402 je, že umožňuje nasávání vzduchu z venkovního prostoru (spotřebič typu Cxx). Této výhody využil projektant vytápění a do každého kotle napojil plastové potrubí pro nasávání spalovacího vzduchu z fasády objektu.

Image 3Obr. 3 • Kaskáda úsporných stacionárních kondenzačních kotlů

Rekonstrukce a modernizace starších plynových kotelen se rozhodně vyplatí. Lze ji, vzhledem k výraznému snížení provozních nákladů, doporučit všem, ať se jedná o bytový dům, komerční nebo průmyslové objekty. Důkazem tohoto tvrzení jsou naši spokojení zákazníci a provozovatelé těchto a mnohých dalších instalací. Úspory jsou dosaženy vysokou účinností kondenzačních kotlů, inteligentní regulací, správným vyvážením a optimalizací celé otopné soustavy. Výměnou starých nehospodárných kotlů se také významně sníží produkce škodlivin, čímž jsou splněny nejpřísnější emisní limity pro ochranu ovzduší.


Více informací o kondenzačních kotlích, kaskádových kotelnách a možnostech optimalizovat vaše otopné soustavy naleznete na stránkách www.buderus.cz nebo se můžete obrátit na tým technické podpory na tel. 272 191 105 či na mail technika@buderus.cz

Firemní článek