+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Překvapení skryté v děleném rozdělovači a sběrači

01.09.2015 Autor: Ing. Miroslav Machalec Časopis: 5/2015

Autor popisuje případ z praxe, ve kterém měl odhalit příčinu chybně fungující otopné soustavy a provést nápravu spočívající v dodatečném odstranění chyb způsobených dodavatelem topenářských prací. Nerespektování doporučení výrobce kotlů a vada rozdělovače a sběrače otopné vody v kotelně zaměstnalo na několik týdnů provozovatele kotelny i znalce.

Provozovatel malé kotelny se na mě obrátil s prosbou o radu. Po zrušení výkonově předimenzované kotelny již neodpovídající aktuálním potřebám tepla, byl tepelný výkon montážní firmou odborně odhadnut a doporučeno instalovat menší zdroj tepla složený z kaskády tvořené dvěma nástěnnými plynovými kondenzačními kotli. Projektová dokumentace, jak je bohužel nyní časté, nebyla zhotovena a vše se řešilo jen na základě zkušeností pracovníků a více méně odhadem. Po uvedení nových kotlů do provozu nebyl zdroj tepla schopen dostatečně zásobovat vytápěcí okruhy napojené na dělený rozdělovač a sběrač otopnou vodou a docházelo k nedotápění bytů a stížnostem jejich uživatelů.

Prvním průzkumem, zahrnujícím i výrobní dokumentaci výrobce kotlů, jsem zjistil, že výrobce kotlů požaduje při napojení několika kotlů instalaci hydraulického oddělovače HW! A k němu musí být dopojen kaskádový regulátor R, viz obr. 1, který má teplotní čidlo osazené v hydraulickém oddělovači.

Image 0Obr. 1 • Ideové schéma výrobcem doporučeného zapojení kaskády použitých kotlů (pojistný ventil je zabudován v kotli)

Montážní firma tento předpis výrobce kotlů ignorovala a regulátor nedodala. Zapojení kotlů bylo provedeno podle obr. 2. Podle provozovatele se kotle ale nechovaly jako kondenzační. Zdokumentované teploty na přívodu do rozdělovače a sběrače v úrovních cca 80 °C a 35 °C naznačovaly, že oběh otopné vody v kotlovém okruhu není správný. Že s největší pravděpodobností probíhá ve zvýšené míře přes hydraulický oddělovač, ve kterém se chladná voda vracející se ze sběrače mísí s vodou teplou přiváděnou od kotlů a výsledná teplota zpátečky, vstupující do kotlů, je proto vyšší. Potvrzuje to i skutečnost, že při teplotním spádu 80/35° by řídicí elektronika kotlů tuto situaci vyhodnotila jako poruchu a vyřadila kotle z provozu. Vzhledem k vyšším teplotám v kotlích proto také nevznikal žádný kondenzát a kotle navíc nepracovaly úsporně, jak se očekávalo.

Image 1Obr. 2 • Zapojení kotlů

Jako nápravné opatření byla provedena dodatečná instalace výrobcem kotlů doporučeného kaskádového regulátoru včetně vhodně umístěného teplotního čidla. Bohužel závada přetrvávala.

Image 2Obr. 3 • Rozdíl teplot mezi přívodem do rozdělovače a odvodem ze sběrače

Jedinou možnou další příčinou, kterou jsme viděli, mohla být chyba v rozdělovači, například mohl být ucpaný atd. Ke zjištění bylo nutné do rozdělovače vyříznout plamenem dvě kontrolní okénka tak, abychom mohli zleva i zprava provést vizuální kontrolu a rozdělovač se sběračem eventuálně vyčistit.

Naše překvapení po nahlédnutí do rozdělovače bylo velké. Dělicí přepážka mezi přívodní stranou a zpátečkou byla pouze nabodována, nebyla po celé délce těsně svařena a zbylou štěrbinou mohla otopná voda z přívodu přímo protékat do zpátečky.

Image 3Obr. 4 • Pohled do kotelny s problémovým děleným rozdělovačem a sběračem otopné vody

Instalace nového rozdělovače a sběrače pak vše vyřešila! Kdo by něco takového čekal od profesionálního výrobku? Přesvědčili jsme se, že tato, jak chceme věřit, zajisté jen mimořádná náhoda se přihodit může, a že v praxi musí technik hledající příčinu závady počítat i s ní. Je to ale i varováním montážním firmám, které „velkoryse“ přehlížejí požadavky výrobců kotlů a pracují bez projektů nebo konzultací s projektanty.


Surprise hidden in a divided manifold

The author describes a case of removing the defect heating system, whose cause was a defect inside the manifold.

Autor:
projektant a znalec, Olomouc
Související časopisy