+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Podtlakové odplyňování soustav Reflex Servitec

13.09.2017 Firma: REFLEX CZ, s.r.o. Časopis: 5/2017

Globální výzva – snížení produkce CO2

Více než 35 miliard tun CO2 ročně uniká do ovzduší jen díky výrobě energií. Na světové konferenci o klimatu v Paříži se všech 195 zúčastněných zemí dohodlo na nutnosti tento trend výrazně snížit, což vyžaduje učinit opatření v každé ze zúčastněných zemí.

Cíl, který si firma Reflex vytyčila a na jeho dosažení se v maximální možné míře soustředí, je vyrábět takové výrobky, které jsou efektivní a jejich použití v soustavách má pro celkovou vysokou účinnost pozitivní vliv.

Na základě měření a simulací provedených nezávislým institutem IFES (v Německu) bylo dokázáno, že použitím technologií Reflex je možno dosáhnout ročních úspor na energii až 10,6 %.

Příčiny potíží otopných a chladicích soustav

Zejména přítomnost plynů ve vodních otopných a chladicích soustavách je jedním z rozhodujících faktorů snižujících celkovou účinnost soustav. Často žijeme v přesvědčení, že prosté odvzdušnění nás zbaví problémů se vzduchem. Běžně používaná voda pro plnění soustavy s teplotou kolem 10 °C obsahuje 22,8 litru rozpuštěného vzduchu na 1 m3! Toto množství dostáváme s každým 1 m3 vody při plnění nebo doplňování do soustavy. Tato hodnota odpovídá atmosférickému tlaku. Ve skutečnosti jsou hodnoty ještě vyšší, vzhledem ke skutečnému tlaku v přívodním potrubí vody. Soustavu odvzdušníme, avšak toto množství zůstává rozpuštěné ve vodě! Proto máme celou řadu zdánlivě nepochopitelných případů zavzdušňování, proto je neúčinná celá řada opatření.

Proč je obsah dusíku tak vypovídající? Vyhodnocení výsledků měření ukázalo, že dusík je rozhodující složkou dostávající se z atmosféry do otopných a chladicích soustav (asi 80 % vzduchu je právě dusík). Dusík je inertní plyn a v rozpuštěné formě nám v soustavách nevadí, ale vyloučený ve formě bublin je příčinou výše zmíněných problémů.

Řešení pro zvýšení účinnosti soustav

  • Reflex Exvoid, Exdirt – odlučovače – jsou zabudovány přímo do soustavy. K oddělení volného vzduchu a nečistot od proudu oběhové vody dojde na principu změny rychlosti a směru proudění.
  • Expanzní automat Variomat – základní funkce – udržování tlaku, doplňování a odplyňování v různých režimech, s uzavřenou beztlakou expanzní nádobou s vakem.
  • Podtlakový odplyňovací automat Servitec
    Toto zařízení může spolupracovat s jakýmkoli zdrojem udržování tlaku v systému a je velice vhodné pro rekonstrukce systémů a pro soustavy, kde jsou problémy se zavzdušňováním. Standardní zařízení jsou do objemu systému 200 m3, větší soustavy řešíme individuálně.

Image 0

Měření a simulace IFES

Dlouhodobá praxe dokazuje, že použití vakuového odplyňovacího automatu Servitec ve spojení s odkalovacími armaturami Reflex Exdirt spolehlivě zajistí trvalý a efektivní provoz otopných a chladicích soustav.

Institut IFES pomocí nejmodernějších metod CFG (výpočet dynamiky kapalin a simulace proudění) posuzoval vliv obsahu dusíku a kyslíku na přenos tepla pro dva typické příklady otopných soustav. Simulace prokázala prospěšný vliv zařízení Reflex na celkovou účinnost těchto soustav:

  1. rodinný dům cca 15 kW výkonu v radiátorech – použitím odplyňovacího automatu Servitec v kombinaci s odlučovačem kalů Exdirt došlo k roční úspoře cca 2000 kWh a ke snížení emisí CO2 o cca 500 kg za rok. To celkově odpovídá roční úspoře energie o cca 6,5 %.
  2. dvougenerační rodinný dům cca 30 kW výkonu v radiátorech – použitím odplyňovacího automatu Servitec v kombinaci s odlučovačem kalů Exdirt došlo k roční úspoře cca 6300 kWh a ke snížení emisí CO2 o cca 1500 kg za rok. To celkově odpovídá roční úspoře energie o cca 10,6 %.

Nezávislé hodnocení výsledků simulace organizací TÜV Nord

Výše uvedené výsledky simulací společnosti IFES GmbH byly na základě požadavku firmy Reflex zpětně posouzeny certifikační organizací TÜV Nord.

TÜV Nord potvrdil, že použitím systémů Reflex v otopných a chladicích soustavách, konkrétně odplyňovacích systémů Servitec, odkalovací techniky Reflex ­Exdirt, může celková úspora dosáhnout zmiňovaných hodnot v simulacích IFES institutu.

Vypočtené hodnoty úspor je nutno brát jako dosažitelnou horní hranici.

Firemní článek