+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Pitná voda: nerezová ocel IVAR.IVINT pro rozvody pitné vody?

08.01.2020 Autor: Miroslav Kotrouš Firma: IVAR CS spol. s r.o. Časopis: 8/2019

Již několik let probíhají na mezinárodní úrovni diskuze o poten­ciální možnosti nahrazení mědi nebo plastů v potrubních systémech zásobování pitnou vodou nerezovou ocelí, která je pod typovým označením IVAR.IVINT předmětem standardní obchodní nabídky společnosti IVAR CS spol. s r.o.

Image 1

Měď je kov, který je po mnoho let používán, jako materiál pro rozvody a distribuci pitné vody. Jedná se o měkký a tvárný materiál, který mimo jiné nabízí velmi dobrou odolnost proti korozi. Nicméně je stále více kritizován, protože ionty mědi, které se uvolňují do pitné vody, mohou mít negativní vliv na zdraví člověka. Cílem podrobného výzkumu zadaného Evropskou komisí, bylo zjistit emisní hodnoty u různých typů kovů a plastů uvolňovaných do pitné vody. Výsledky byly pro měď spíše neuspokojivé a zklamáním, zatímco nerezová ocel prokázala obzvláště dobré výsledky a parametry.

Měď lze nalézt v různých druzích potravin, pitné vodě, a dokonce i ve vzduchu. V důsledku toho lidé nedobrovolně přijímají značné množství mědi každý den v podobě jídla, pití a dýchání. Absorpce určitého množství mědi je nezbytná, protože se jedná o stopový prvek nezbytný pro zdraví člověka, ale příliš velké množství může způsobovat závažné zdravotní problémy. Lidé žijící v domech s rozvody pitné vody z mědi nebo olova, jsou vystaveny výrazně vyšší koncentraci mědi způsobenou ionty uvolňujícími se do pitné vody prostřednictvím koroze potrubí. Podle WHO (Světová zdravotnická organizace) a směrnice EU nesmí maximální obsah mědi v pitné vodě překročit 2 mg·l–1 (v ČR a SK je normativní limit 1 mg·l–1). Používání pitné vody by nemělo představovat riziko pro zdraví člověka, a to platí i v souvislosti s přítomností bakterií. Bylo zjištěno, že měděné povrchy vytváří lepší podmínky pro tvorbu bakterií než povrchy z nerezové oceli, a to i přesto, že by se dal předpokládat opak, neboť měď je poněkud biocidní. Nicméně, nerezová ocel má hladký povrch a tvrdou vrstvu oxidu, čímž zajišťuje nižší riziko tvorby bakterií.

Vzhledem ke škodlivým účinkům mědi se stále častěji využívají plasty, jako materiály pro rozvody a distribuci pitné vody, ale i u nich byl prokázán únik nežádoucích látek do pitné vody. Vědeckými výzkumy bylo zjištěno, že u rozvodů v plastech dochází k uvolňování škodlivých fenolů do pitné vody. Koncentrace fenolů, vyskytujících se v pitné vodě u rozvodů z plastových trubek, je natolik vysoká, že představuje hrozbu pro zdraví člověka. Bylo zjištěno a odbornými články publikováno, že v experimentálním systému rozvodu teplé vody byly při teplotě +37 °C nalezeny bakterie Legionella v biofilmu potrubí z nerezové oceli, mědi a plastů. V případě plastů bylo množství biofilmu výrazně vyšší než u potrubí z nerezové oceli nebo mědi. Nejlepší výsledky však vykázala nerezová ocel, která se stala jasným vítězem zkoušek.

Podle odborníků by nemělo být používání plastů u těchto typů instalací obhajováno snadnější realizací nebo nižší cenou, neboť ke snížení kvality vody dochází rychleji než u nerezové oceli. Při výrobním procesu jsou obvykle do plastů přidávány aditivní látky, které nejsou snadno rozpustitelné ve vodě, ale které se rozpouštějí v polymerech. Tyto aditivní látky mají zabránit degradaci plastů. Avšak u těchto přísad může dojít k procesu, kdy dochází k nežádoucímu oddělení nepatrných částic do pitné vody.

Na základě těchto skutečností nebude trvat dlouho, kdy nerezová ocel nahradí plasty a měď. Německá norma DVGW povoluje pro domovní instalace rozvodů pitné vody použití pouze třídy nerezových ocelí s obsahem molybdenu (Mo), který poskytuje lepší odolnost proti důlkové korozi. Z praktického hlediska je nerezová ocel IVAR.IVINT třídy materiálu 1.4404 (AISI 316L) více než dostačující.

Tabulka uvádí seznam chemického složení různých tříd nerezových ocelí

Image 2

Vytvoření perfektního spojení speciálních nerezových lisovacích ­fitinků IVAR.IVN s nerezovou trubkou IVAR.IVINT se provádí speciálním lisovacím zařízením REMS nebo NOVOPRESS, které mimo jiné eliminuje i možné chyby způsobené lidským faktorem.

Analýzou všech faktů a čísel by měla být rozptýlena většina předsudků o tom, že potrubí z nerezové oceli IVAR.IVINT je obtížně prosaditelný a drahý materiál pro rozvody pitné vody. Fakta týkající se především lidského zdraví, jsou významnou podporou pro použití nerezové oceli. Současná situace v použití nerezové oceli, v našem případě IVAR.IVINT, v tomto tržním segmentu je stále častější volbou a dostává prioritu před ostatními materiály. Značný nárůst obratu není způsobem pouze již zmíněnými fakty, ale také 100% skladovou dostupností v centrálních skladech společnosti IVAR CS spol. s r.o.

Firemní článek