+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Otázky 2014/7

03.11.2014 Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D. Časopis: 7/2014

Vedoucí a recenzent rubriky Vladimír Jirout

Otázka:

V technických plynařských pravidlech TPG 704 01 z roku 2013 jsou pro případ plynového průtokového ohřívače do 10,5 kW v provedení A uvedeny konkrétní podmínky pro zajištění dostatku spalovacího vzduchu a odvodu spalin, při jejichž splnění bude provoz ohřívače bezpečný. Kromě nich je však uvedeno, že tento ohřívač „má mít jen jeden výtok a smí být používán jen krátkodobě v souladu s návodem k obsluze“. Například v návodu jednoho z dodavatelů takových spotřebičů na český trh se lze dočíst: „...vzhledem k nižšímu výkonu ho doporučujeme využívat pro jedno odběrné místo...“, a také „...Při použití trubek z plastů musí být na teplé a studené vodě do vzdálenosti 1,5 m od přístroje spojovací potrubí z kovu...“ Takto návodem stanovené podmínky jednoznačně nevylučují možnost napojení více výtoků, neboť doporučení není totéž jako povinnost, stejně tak podmínka, že má být používán krátkodobě, neznamená, že nesmí být v provozu třeba 30 minut bez přerušení. Proto bychom rádi věděli, zda existuje nějaký předpis pro provádění vodovodních instalací, respektive teplé vody, který by instalatérovi výslovně zakazoval k plynovému průtokovému ohřívači do 10,5 kW v provedení A napojit více výtoků, například při jeho instalaci v kuchyni výtoky pro dřez a v sousední místnosti za zdí umístěné umyvadlo a vanu s malým objemem. Podle našeho názoru stále půjde o krátkodobé použití, neboť napouštění vany nepřesáhne cca 15 minut.

Odpověď:

Požadavky pro použití plynových průtokových ohřívačů vody v provedení A jsou uvedeny v technických pravidlech TPG 704 01. Znění těchto pravidel platné od 1. 8. 2013 stanovuje tyto požadavky:

  1. příkon spotřebiče nesmí být větší než 10,5 kW;
  2. v jednom prostoru smí být umístěn pouze jeden plynový průtokový ohřívač vody do příkonu 10,5 kW (platí pro nebytové prostory);
  3. spotřebič musí být vybaven hlídačem okolního prostředí, např. oxystopem a pojistkou plamene, která není ovlivňována sálavým účinkem plamene, k němuž může dojit v důsledku zhoršeného spalování hlavního hořáku (např. zanesený výměník);
  4. spotřebič smí mít pouze jeden vývod teplé vody, a to v témže prostoru, ve kterém je umístěn;
  5. spotřebič smí být používán pouze pro odběr vody u dřezu či prameníku v bytové kuchyni, čajové kuchyňce, laboratoři nebo u umyvadla a nesmí být používán pro jiné účely s dlouhodobějším odběrem teplé vody, např. u van, sprch nebo velkokuchyňských dřezů.

Jakýkoliv plynový spotřebič v provedení A je zakázáno umísťovat:

  1. v koupelnách a sprchových koutech;
  2. ve skladištích potravin a na WC;
  3. v místnostech určených ke spaní (kromě bytových jednotek a staveb pro individuální rekreaci s jednou obytnou místností).

Z požadavků TPG 704 01 jednoznačně vyplývá zákaz napojení více výtoků a umístění výtoku zásobovaného teplou vodou z ohřívače v sousední místnosti. TPG 704 01 dále zakazují použití ohřívače v provedení A pro zařizovací předměty s dlouhodobějším odběrem teplé vody a jako jeden z příkladů dlouhodobějšího odběru uvádějí odběr teplé vody u vany.

Naše i zahraniční zkušenosti ukazují, že plynový průtokový ohřívač v provedení A může při zanedbání pravidelného servisu (zanesený výměník) představovat nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.

Zákaz přímého napojení ohřívače na plastové vodovodní potrubí je pro ohřívače, u kterých zabezpečovací zařízení dovoluje výskyt (třeba jen krátkodobý, po dobu kratší než 10 s) teploty vody vyšší než 95 °C a přetlaku vody vyššího než nejvyšší návrhový přetlak, uveden v ČSN EN 806-4, která platí pro montáž vnitřních vodovodů. Pro úplnost je třeba uvést, že nejvyšším návrhovým přetlakem se rozumí nejvyšší hydrostatický přetlak, pro který je navržen vnitřní vodovod pitné vody.

Odpovídal: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně, člen redakční rady Topenářství instalace


Image 1