+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

NRG flex: Projekty a servis od A po Z – Realizace v roce 2021 od Chebu po Veľké Kapušany

13.12.2021 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 7/2021

Blíží se konec roku 2021 a ukazuje se, že to byl další úspěšný rok, kdy jsme řešili několik velmi zajímavých projektů. Dokončuje se plánovaná modernizace tepelných sítí v různých městech.
Vybrali jsme několik příkladů z praxe, kterými bychom chtěli doplnit průběžně realizované a prezentované studie a možnosti využití předizolovaného plastového potrubí a 12m ocelových trubek.

Bratislava Nové Město – rychlé napojení objektů do sítě

Tento pilotní projekt proběhl již koncem roku 2020. Využili jsme zde flexibilitu plastového předizolovaného potrubí s minimálními zásahy do výkopů. Do stávajícího kanálu se nám podařilo natáhnout 1300 m potrubí, přičemž jsme otevřeli pouze 40 m trasy.

Odstavení přívodu teplé vody trvalo pouze 2 dny a ústřední vytápění bylo odstaveno z provozu pouze 3 dny. Tyto krátké termíny bylo nutné dodržet kvůli začátku topné sezony. Díky výbornému plánování a přípravě způsobu realizace se nám podařilo během tak krátké doby vše propojit a zajistit uživatelům dodávky tepla do budov. Pro rozvody vytápění bylo použito plastové předizolované potrubí dimenze d160/DA225 a díky jeho souvislému kotouči délky až 110 m a pružnosti předizolovaných plastových trubek bylo na trase provedeno pouze 5 spojů. V roce 2021 pokračovala od května instalace kratších a jednodušších úseků v celé čtvrti Bratislava – Nové Město. V první fázi bylo připojeno celkem 9 stanic OST a ve druhé fázi 4 stanice OST. V současné době jsou již nová potrubí připojena a v provozu.

Image 1Obr. 1 • Nasouvání flexibilního plastového potrubí do existujícího kanálu

Vimperk – flexibilita i při nižších teplotách

Výměna potrubí ve Vimperku byla naplánována na jaro 2021. Realizace projektu začala v době, kdy bylo počasí ještě opravdu nepříjemné a v plánovaném termínu instalace začalo sněžit. Rekonstrukce tepelných sítí byla nezbytná pro zajištění tepelné stability a dodávek tepla pro obyvatele obytných domů.

Použité rozměry byly v double provedení až 2× d90/DA225, což odpovídá potrubí DN80. Zde se ukázala výhoda termoplasticky vyztužených trubek NRG FibreFlex/Pro s výrazně menší tloušťkou stěny trubky pro teplonosnou látku. Tyto rozměry lze instalovat i za nepříznivého počasí při teplotách kolem 5 °C a přitom lze zachovat stanovené poloměry ohybu – při rozměru 2× d90 pouze 1,6 m, takže je tato aplikace výhodná i z hlediska úspory času a není nutné čekat na teplejší počasí. 60 m potrubí 2× d90/DA225 zapojilo 6 montérů s použitím jednoho bagru a celé napojení jim netrvalo ani 1 hodinu. Další výhodou těchto trubek v double verzi je to, že při společné izolaci stačí užší výkopy než při použití samostatných trubek.

Provozovatel tepelné sítě, společnost ENERGIE AG, která pro město spravuje tepelnou síť, byla spokojena jak s rychlostí instalace, tak s tím jak se podařilo vyhnout se překážkám.

Image 2Obr. 2 • Napojení ocelového potrubí s alarm systémem

Veľké Kapušany

Projekt ve Velkých Kapušanech spočíval v kompletní výměně rozvodů tepla, které spravuje společnost ­ENGIE. Rekonstrukce těchto tepelných sítí byla zahájena na začátku léta 2021.

Zvolené předizolované ocelové potrubí bylo v nadstandardní dvojité zesílené izolaci v dimenzích od DN25 do DN150, které minimalizují tepelné ztráty. 12 plných kamionů trubek bylo na tento projekt dodáno během léta, kdy se během letní odstávky realizovala většina hrubých prací. Celá rekonstrukce má být dokončena v době do začátku topné sezony tak, aby co nejméně narušovala život obyvatel. Pro sekundární okruhy, vytápění a rozvody teplé vody, bylo použito ohebné plastové potrubí NRG AustroPUR. Toto osvědčené řešení, které se v oboru tepelné techniky používá již téměř 1  let, se opět ukázalo jako správná volba a umožnilo zvolit optimální trasu.

Drienovská Nová Ves projekt NIDUM

Také na Slovensku se začínají při realizaci bytových projektů uplatňovat osvědčené technologie z Rakouska, Německa a dalších zemí, které mají zkušenosti s realizací centrálních zdrojů tepla pro rodinné domy.

V rámci probíhající výstavby v Drienovské Nové Vsi v rámci projektu NIDUM bylo rozhodnuto realizovat centrální zdroj vytápění pro 80 rodinných domů a dvojdomů. Centrální zásobování teplem zajistí tepelnou pohodu pro obyvatele a jejich domácnosti. V každém domě bude instalován pouze malý výměník tepla pro výrobu teplé vody. Samotné teplo se bude vyrábět v centrální plynové kotelně. Potrubí pro 80 domů a dvojdomů se postupně realizuje z plastových flexibilních předizolovaných trubek NRG AustroPUR, které se ve své třídě vyznačují nejnižšími tepelnými ztrátami a vynikající pružností. V rámci tohoto zajímavého rezidenčního projektu se budoucí obyvatelé mohou soustředit na život a své koníčky, neboť jim budou k dispozici nadstandardní služby včetně sekání trávy, úklidu společných prostor, a aby si připadali jako na dovolené, budou mít k dispozici wellness centrum, fitness centrum, tenisový kurt, kulečník a dětské hřiště. Začíná topná sezona a plánované spuštění otopných soustav při kontrole ukáže jejich aktuální stav. V některých případech bude nutné provést první nezbytné rekonstrukce. Díky našemu propracovanému servisu a diverzifikovaným výrobním možnostem se nám daří dodržovat termíny dodávek i v této hektické době.

Benešov – rychlá dodávka ocelového potrubí

Při kontrole stavu teplovodů v Benešově byla zjištěna nutná výměna 252 m ocelového potrubí NRG PREMIO DN100/DA200. Skladové zásoby výrobního závodu ECOLINE umožnily dodání kompletního projektu – trubek, kolen, spojek a příslušenství s dopravou na stavbu během několika dnů. Díky výborné koordinaci dodavatele vytápění, který mezitím zajistil výkopové práce, mohla být topná sezona zahájena včas, do dvou týdnů od zjištění problému s potrubím. Tento příklad není jediný, který dokládá rychlost a flexibilitu našich řešení a služeb.

Propojení rodinného domu se skleníkem a krátkometrážní připojeni

Nabízíme celou řadu dalších možnosti použití před­izolovaného plastového nebo ocelového potrubí, ať už se jedná o propojení domu se skleníkem, bazénem, garáží a dalšími potřebnými přípojkami v rozmezí několika metrů. Rychlá instalace a minimální tepelné ztráty v potrubí jsou zárukou spokojenosti u každého použití.

Image 3Obr. 3 • Napojení rodinného domu se skleníkem

Obnovitelné zdroje energií – bioplynové stanice

Od roku 2013 se v České a Slovenské republice realizuje stále méně projektů zaměřených na využíti bioplynových stanic. Nicméně, tepelné sítě ve stávajících lokalitách se stále rozšiřují, čímž se zvyšuje celkové využití energie. Příkladem jsou projekty realizované v tomto roce.

Na bioplynové stanici Kolta se realizuje připojení sušárny a dojírny. Toto napojení na „odpadní teplo“ ušetří značné množství CO2 a – co je důležité – tepelná energie, která již vznikla spalováním bioplynu, bude smysluplně využita při výrobě elektřiny.

Kromě tohoto projektu bylo realizováno rozšíření BPS Želatovice, kde v rámci stavebních prací na staveništi dochází ke změně trasy potrubí a napojení na nové objekty.

V současné době probíhá realizace projektu BPS Okříšky, kde bude realizována rekuperace tepla a bioplynová stanice bude zásobovat i obecní úřad a objekt pečovatelské služby. Do budoucna se plánuje také připojení sušičky. Další nové bioplynové stanice se začaly stavět v Polsku, kde se nám podařilo realizovat první projekty zaměřené na propojení v rámci výstavby technologie. Zde se jedná především o spojení mezi kogenerační jednotkou a fermentorem.

Servis a technická podpora od profesionálů

V rámci letošních realizací jsme opět byli nuceni řešit řadu technických otázek. Jako technici jsme se jimi rádi zabývali a věříme, že jsme pro tyto projekty našli optimální řešení. V některých případech jsme také museli najít vhodná řešení logistických problémů s nedostatkem místa na staveništi, ale také zajistit, aby bylo potrubí dodáno v potřebném čase.

Pokračujeme také na přípravě studií ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a v rozvoji výzkumných aktivit. Mnohé z těchto studií se postupně realizují a my máme možnost ověřit navrhovaná řešení v praxi.

Díky širokému sortimentu předizolovaných trubek se zesíťovaným potrubím PE-Xa do 95 °C/6 bar s různou izolací jsme schopni najít pro danou situaci vhodné řešení a dosáhnout rovnováhy mezi tloušťkou izolace a flexibilitou trubek. Předizolované plastové potrubí doplněné o termoplasticky vyztužené trubky pro teplonosnou látku do 95 °C/10 bar se používají především pro rozvody teplé vody, a to v dimenzích až do d160, což umožňuje realizaci i ve větších sídelních celcích.

Přechod mezi plastem a ocelí lze realizovat v konstrukcích trubek do maximální teploty 115 °C/10 až 16 bar, kde jsme se výrazně posunuli k větší flexibilitě a účinnosti při nízkých tepelných ztrátách. Double předizolované trubky až do rozměru 2× d90 představují významnou úsporu, zejména u výkopových prací, protože ve srovnání se single trubkami vyžadují mnohem menší šířku výkopu.

Náš sortiment je organicky doplněn o ocelové potrubí vhodné pro horkou vodu do 150 °C/25 bar a v případě parních rozvodů až do 300 °C. Ocelové trubky se stále častěji kombinují v hybridních sítích, kde provozní parametry dovolují maximalizovat využití plastového předizolovaného potrubí.

Image 4Obr. 4 • Komponenty k plastovému předizolovanému potrubí

Věříme, že jsme i v letošním roce přispěli ke snížení tepelných ztrát, zvýšení účinnosti přenosu tepla a tím i k zachování, a zejména budoucímu rozvoji, centrálního zásobování teplem. Úspora tepla = úspora CO2!

Image 5Obr. 5 •

Firemní článek