+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Novinky v sortimentu nerezových spalinových systémů Almeva East Europe

28.07.2020 Autor: Ing. Petr Blaha Firma: ALMEVA EAST EUROPE a.s. Časopis: 4–5/2020

Almeva zařazuje, téměř pokaždé při vydání nového ceníku, do svého sortimentu produktové novinky. Ne­jinak je tomu nyní s vydáním ceníku „Nerezové spalinové systémy“ platného od května 2020. Tentokrát jsme rozšířili stávající produktové portfolio dvousložkového sytému DW25 o paty nástavce, centrické a excentrické redukce. Změnili jsme obchodní název u silnostěnné ocelové kouřoviny z KH na ORM. Doplnili jsme nové těsnění a hlavně jsme zavedli nový koncentrický nerezový komínový systém s označením DK. Poslední dvě zmiňované novinky jsou nosným tématem tohoto článku.

Nové těsnění

Pro komínové systémy určené pro přetlakový provoz, které mají být odolné proti pronikání kondenzátu, je nezbytné zajistit jednotlivé spoje těsněním.

Standardně se v nerezovém sortimentu jako materiál na těsnění používá SILIKON anebo jeho odolnější va­rianta VITON. V systémech s plastovými vložkami se jako materiál na těsnění používá proti stárnutí mimořádně odolná pryž z EPDM (etylen-propylen-dien kaučuk).

Porovnáme-li vlastnosti těchto dvou materiálů, tak oproti EPDM (T120) má silikon vyšší teplotní odolnost (T200). Další vlastností, která je pro těsnění nejzásadnější, je jeho odolnost proti působení agresivních látek v kondenzátu. Tato vlastnost není nijak normami specifikována. Praxe však hovoří jasně. Silikonová těsnění časem degradují, tvrdnou a rozpadají se. To se u těsnění z EPDM neděje anebo jen minimálně. Kromě odolnosti proti působení kondenzátu je také do jisté míry důležitá odolnost proti UV záření. Samozřejmě pokud už je těsnění zabudováno ve spoji, degradace těsnění UV zářením nehrozí. Nicméně při skladování může být těsnění UV záření vystaveno. V neposlední řadě je také důležitá finanční stránka. Těsnění z EPDM jsou jednak proti stárnutí odolnější a také levnější než těsnění silikonová.

Almeva tedy nyní nabízí EPDM těsnění také pro zajištění spojů nerezových prvků, a to v dimenzích od DN80 až po DN350 mm. Chcete-li tedy využít systém například pro odkouření od kondenzačních kotlů, můžete využít právě toto, vůči stárnutí i agresivním látkám velmi odolné, těsnění z EPDM.

Image 1

Pokud však budete montovat komín s tlakovým hořákem s vyšší teplotou spalin, v naší nabídce samozřejmě stále zůstává i těsnění silikonové.

Nový koncentrický nerezový komínový systém DK

Nerezový komínový systém DK je koncentrický sy­stém s nerezovou vložkou, který je určený pro odvod spalin a přívod vzduchu pro spotřebiče na plynná paliva. Vnitřní vložka má ve svém hrdle těsnění, takže je tento komínový systém vhodný i pro přetlakový provoz. S ohledem na uspořádání vnějšího pláště je sy­stém určený výhradně pro instalaci uvnitř objektu.

Image 2

V produktovém portfoliu Almeva je sy­stém DK zastoupen prvky od průměru DN 80/125 mm až po DN 400/600 mm. Komínové systémy DK s menšími průměry (DN 80/125 až 130/200 mm) jsou vhodné pro odkouření turbo kotlů, respektive plynových zářičů, a také plynových krbů dodávaných v posledních letech v provedení spotřebič typu C.

Tyto krby bývají někdy v bytových jednotkách umístěny tak, že vznikají složité spalinové cesty plné kolen a úhybů. Díky tomu dochází k velké tlakové ztrátě a problémům s odtahem spalin. Proto je dobré na tomto místě zmínit další novinku v sortimentu společnosti Almeva. Tou je koncentrický spalinový ventilátor RHGC dánského výrobce exodraft, kterého na našem území zastupujeme. Tento druh ventilátoru je určen přímo pro tyto situace a řeší na 100 % odtah ­spalin od plynových krbů v horizontální či vertikální poloze.

Vraťme se k nerezovým komínovým systémům DK. Tyto koncentrické systémy s většími průměry najdou využití pro společné komíny, do kterých je připojeno odkouření z plynových spotřebičů ve více podlažích. S cílem nabízet také toto kompletní řešení, dodává ­Almeva i různé velikosti redukovaných sopouchů s odbočkami 60/100, 80/125 a 100/150 mm.

Závěrem

Společnost Almeva neustále razí trend nabízet v oboru spalinových systémů co nejširší produktové portfolio. Z tohoto důvodu má ve svém sortimentu jak plastové, tak nerezové či keramické komínové systémy. Svůj nerezový sortiment společnost letos rozšířila o koncentrický nerezový sytém DK určený pro odvod spalin od atmosférických kotlů a turbo kotlů, plynových zářičů a plynových krbů, jak je popsáno v tomto článku. Pro odvod spalin od kondenzačních kotlů je však například vhodnější koncentrický systém s plastovou vložkou. Novinkám z oblasti plastových spalinových systémů se budeme rádi věnovat někdy příště.

Firemní článek