+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Nerezové plynové ohřívače vody s dvojí funkcí

13.08.2018 Firma: ACV - ČR, spol. s r.o.

Díky lepší úrovni izolace ve většině budov se v současné době snižují požadavky na teplo a tento trend bude pokračovat.

Každoročně stoupá spotřeba teplé vody v důsledku poptávky po luxusních koupelových zařízeních, jako jsou vysoce výkonné sprchy a masážní vany zároveň je v současné době nezbytné dbát především na omezení nákladů vynaložených na její ohřev.

Aby byly uspokojeny tyto náročné požadavky na velké objemy teplé vody, vyžadují jednotlivá zařízení obvykle samostatný kotel a zásobník nebo kombinovaný kotel se zásobníkem. Pro maximální účinnost je nejvhodnější, aby byl kotel a zásobník v co největší blízkosti.

Společnost ACV se svou více než 90-ti letou tradicí, stála vždy v čele vývoje produktů pro uspokojení požadavků v oblasti ohřevu vody a topení. Jako první představila v 70-tých letech kombinovaný kotel Delta, který předběhl svou dobu a byl první na světě ve své třídě. Zásluhou své jedinečné technologie nerezového zásobníku Tank-in-Tank, mohl být spojen ohřev topení a teplé vody v jediném plášti, čímž byly eliminovány ztráty při přenosu tepla a výsledkem bylo podstatné zlepšení výkonu, času ohřevu a dodávky teplé vody.

Další vývoj této unikátní konstrukce dal možnost vzniknou plynovým ohřívačů vody s velkou dodávkou teplé či technologické vody s možností připojení topných okruhů. Na rozdíl od klasického plynového bojleru nedochází v zařízení HeatMaster od společnosti ACV k přímému ohřevu teplé vody v zásobníku. Zařízení HeatMaster je konstruováno dvouplášťově. Vnitřní nerezový zásobník teplé vody je prstencového tvaru a je uchycen do vnějšího zásobníku za vstup studené vody a výstup teplé vody. Zásobník teplé vody je po celé délce zvlněn a je zcela obklopen topnou vodou. Spalovací komora je umístěna rovněž ve vnějším plášti a je plně chlazena topnou vodou. Spalinové cesty jsou tvořeny trubkami, které prochází od spalovací komory k odtahu spalin celým tělesem kotle. Spalinové trubky jsou rovněž zcela chlazeny topnou vodou tak, aby předaly co největší množství tepla do topné vody. Kotel je připraven k instalaci pro ohřev teplé či technologické vody i vzhledem ke své výbavě.

Image 1Obr. 1 • Řez HeatMaster® 101

Tato zařízení jsou vyráběna ve dvou typových řadách:

  • Heat Master N je řízen termostatem a osazen hořákem s pevným výkonem.
  • Další typová řada je řízena elektronikou MCBA s plynulou modulací výkonu hořáku pod označením Heat Master 71, 101, 201. Dodávky teplé či technologické vody jsou v rozmezí od 1835 litrů/hod až do 6117 litrů/hod o teplotě 40°C.

Společnost ACV je opět v čele a určuje směr v oblasti technologie kondenzačních kotlů. Již několik let dodává společnost ACV plně kondenzační ohřívače teplé či technologické vody.

Kotel HeatMaster®TC

je jediný kombinovaný kotel se zásobníkem teplé vody, který je opravdu plně kondenzační jak v režimu topení, tak ohřevu teplé vody. To je zajištěno díky nově patentovanému tepelnému výměníku z nerezové oceli, který ještě zdokonaluje osvědčenou technologii Tank-in-Tank. Kotle HeatMaster TC jsou nejen velice účinné, ale jsou schopny uspokojovat i nejnáročnější požadavky na teplou vodu ve velkých zařízeních a komerčních aplikacích.

Image 2Obr. 2 • HeatMaster®TC

Image 3Obr. 3 • Řez HeatMaster®TC 85

Image 4Obr. 4 • Topení

Zpátečka topení je zapojena do spodního okruhu kotle, který tak může pracovat v kondenzačním režimu. V horním okruhu kotle HeatMaster TC je udržována neustále vysoká teplota díky vnitřnímu oběhovému čerpadlu, které zajišťuje, aby primární voda cirkulovala kolem spalinových kanálů tepelného výměníku.

Image 5Obr. 4 • Teplá voda

Díky tomu, že je v horním okruhu udržována vysoká teplota je kotel HeatMaster TC vždy připraven uspokojit poptávku po TV. Studená voda přichází do spodního zásobníku a před vstupem do horního zásobníku TV je předehřívána. Nízká teplota ve spodním okruhu umožňuje nepřetržitou kondenzaci spalin v režimu ohřevu TV.

Image 6Obr. 6 • Topení a ohřev TUV

Podle teploty dokáže kotel HeatMaster® TC zároveň zajišťovat topení i ohřev TV.

Pokročilé zavádění technologie ukládání tepla společnosti ACV je zkoušena a testována, je pozoruhodně jednoduchá, efektivní a spolehlivá. Srdcem kotle HeatMaster TC je tepelný výměník z nerezové oceli, kterou prochází spalinové kanály. Obklopuje jej ocelový plášť, který obsahuje primární (topnou) vodu, která zasahuje až ke spalovací komoře a dokonce prochází kolem spalinových cest. Hořák přímo ohřívá topnou vodu, která nepřímo hřívá nerezový zásobník teplé vody. Teplosměnná plocha je mnohem větší než u běžných ohřívačů vody s přímým ohřevem. Mnohem větší teplosměnná plocha znamená, že se zařízení Tank-in-Tank ohřívají mnohem rychleji než ostatní typy zařízení pro skladování teplé vody a udržuje cykly kotle na minimální úrovni.

Primární (topný) okruh u kotlů HeatMaster® TC je rozdělen do dvou sekcí - vysokoteplotní horní okruh a nízkoteplotní spodní okruh, oddělené dlící přepážkou. Zásobník teplé vody je umístěn v horním okruhu, který pracuje vždy při teplotách mezi 60 °C a 90 °C. To je ideální pro ohřev teplé vody, neboť skladovaná voda má stále vysokou teplotu Spalinové kanály směřující dolů prochází horním okruhem, skrz dělící přepážku do spodního okruhu. Primární (topná) voda má v této části obvykle teplotu mezi 30 °C a 60 °C pro vytápění (v závislosti na teplotě zpátečky vytápění), perfektní pro kondenzaci v režimu vytápění.

Technologie předehřívání zásobníku

V režimu ohřevu teplé vody pracuje spodní okruh při mnohem nižší teplotě, obvykle 5 °C až 20 °C, podle teploty studené vody na vstupu. Studená voda vstupuje do spodního primárního okruhu přes nerezový zásobník, kde dojde k jejímu předehřátí. Jelikož zásobník předehřevu obklopuje spodní kouřovody, je schopen absorbovat jejich zbývající teplo a výsledkem je plná kondenzace HeatMaster TC v režimu ohřevu teplé vody při plném i částečném zatížení.

Heat Master TC je řízen elektronikou ACV MAX s modulací hořáku a nabízí širokou paletu výkonů od 10 kW do 120 kW.

Firemní článek