+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Náklady na provoz rodinného domu lze účinně ovlivnit. Co sledovat?

15.06.2023 Firma: KUFI INT, s.r.o. Časopis: 2/2023

Rodinný dům je radost i starost zároveň. Jaké náklady na vytápění a ohřev vody mám čekat, kolik mě bude stát provoz domu? Vyplatí se tepelné čerpadlo, a jak se na nákladech projeví fotovoltaika? Jaké jsou rozdíly v nákladech u domů s různou izolací a štítky? Dobré otázky, na které je tak těžké najít relevantní odpovědi. A právě odpovědi na tyto otázky jsou dnešním tématem.

Image 0

V případě stavby nového domu vás čeká rozhodnutí, jakou otopnou soustavu instalovat, jaký zdroj tepla pořídit. Klienty zajímá zejména pořizovací cena, roční náklady provozu a časový horizontnávratnosti investice. Je reálná návratnost za 5 let či 8 let? Až na druhé koleji jsou u poptávek dotazy na možnosti záruk, servisu a zákaznické péče.

Důležité parametry

Parametrů, zejména technologických, které je třeba sledovat, je ale více. Rozhodnutí je vždy na majiteli, investorovi. Která kritéria ovlivňují rozhodnutí a jsou důležitá pro volbu, který systém a s jakou výší investice pořídit?

Náklady na vytápění ovlivňuje štítek, velikost a orientace domu. Náklady na ohřev teplé vody (TV) pak zase ovlivní počet lidí v domácnosti. Každá rodina má rozdílné potřeby, využívá dům jiným způsobem. Proto se mohou náklady na provoz domu, byť stejného, lišit. Také je zavádějící porovnávat náklady vizuálně podobných domů. Za stejnou fasádou se může skrývat zcela jiná konstrukce domu, se zcela odlišnými tepelnými vlastnostmi.

Tepelná ztráta

Roční potřebu tepla na vytápění udává tepelná ztráta domu. Tepelná ztráta celého domu je součet tepelných ztrát všech konstrukcí plus tepelné ztráty infiltrací a větráním. Tepelná ztráta také závisí na klimatické oblasti, na nadmořské výšce. Jednoduše řečeno, stejný dům bude mít jinou tepelnou ztrátu v nížině a jinou v horské oblasti. Proto je vždy nutné tepelnou ztrátu zjistit, a to nejlépe výpočtem, případně odborným odhadem.

Na základě tepelné ztráty se navrhuje výkon zdroje tepla. U zdrojů tepla, které nejsou závislé na klimatických podmínkách, jako je elektrokotel, plynový kotel, kotel na tuhá paliva, je návrh výkonu jednoduchý. Měl by být minimálně stejně velký jako je tepelná ztráta. Obvykle se výkon navrhuje s určitou rezervou.

Díky šetrnosti a menší energetické náročnosti lidé v současnosti cílí svůj zájem o koupi směrem na tepelná čerpadla. Jak vybrat kvalitní tepelné čerpadlo? Čerpadla vyrábí desítky značek z celého světa, proto při své volbě nebo posouzení nabídky soustřeďte pozornost na důležité ukazatele:

Výkon jednotky TČ – S poddimenzovaným čerpadlem dům nevytopíte. U tohoto údaje věnujte pozornost především testovacím podmínkám, za jakých byl výkon měřen.
Bod bivalence – Bivalentní bod je teplota, od které se musí použít záložní (bivalentní) zdroj energie dodávaný elektrickou spirálou, která doplní chybějící energii k dosažení potřebného výkonu a pokrytí tepelné ztráty domu i ohřev vody. Detaily vám poradí prodejce či výrobce.
Topný faktor – představuje fakticky údaj, kolik uspoříte. Efektivitu tepelných čerpadel udává topný faktor, označovaný jako COP. Jde o poměr mezi výkonem a příkonem pro provoz celého topného systému čerpadla. Čím vyšší, tím úspornější čerpadlo je. SCOP je COP za celou topnou sezonu. Jde o průměr za delší časové období a měl by (ale nemusí!) zohlednit i spotřebu energie například ve stand-by režimu.

Image 1

Při volbě vhodného výkonu je nutné brát také v úvahu, zda zdroj tepla bude využíván jen na vytápění, nebo zda jej bude chtít využít například na přípravu teplé vody, bazénové vody atd. Navíc pro každý zdroj tepla je nutná vhodná otopná soustava s požadovaným teplotním spádem.

Image 2

Jak si náklady spočítat a na co si dát pozor Alfou a omegou jsou náklady na vytápění a celkové provozní náklady. Ty lze spočítat například na kalkulačkách odborných serverů TZB-info.cz nebo na webových stránkách AC-Heating.cz.

Každý odborný a seriózní dodavatel vám udávané parametry jednotlivých zařízení doloží certifikáty. Jděte se podívat na odvedenou práci jednotlivých dodavatelů. Nechte si vysvětlit průběh instalace. Hledejte recenze na internetu nebo v odborných skupinách pro výběr zdroje vytápění na sociálních sítích. Zajímejte se o to, s jakými materiály dodavatelé pracují, jaké dodávají.

Image 4

Cena není vše, finance lze vyřešit

Byť je cena vždy jedno z rozhodujících „závaží na misce vah“, nedejte jen na ní. Otopná soustava a topný zdroj tepla je srdcem domu. Obtížně se mění a podcenění se může vymstít. Tepelná čerpadla se navíc stávají dostupnější širší části populace díky spolupráci výrobců a poskytovatelů finančních služeb, kdy lze rozložit platby za zařízení v čase a usnadnit tak dostupnost moderních a k přírodě šetrných zdrojů energie.

Současné stavební materiály a technologie umožňují stavět domy s malou tepelnou ztrátou. Potřeba tepla na vytápění se tak minimalizuje. V domě je v současné době ale mnoho přístrojů, které produkují teplo. Nezapomínejte proto včas řešit i tepelné zisky, které vám v zimě pomáhají dům vytopit, ale v létě jsou přebytečné. Zde stojí za zvážení kombinace zdroje vytápění s fotovoltaikou, kdy lze ukládat našetřené přebytky do baterií anebo je prodávat zpět do sítě.

Na chlazení domu je možné, jako jeden z mála zdrojů tepla, využít tepelné čerpadlo. Komplexností využití je zákaznicky oblíbeným dodavatelem například dodavatel tepelných čerpadel AC Heating, který disponuje chytrou regulací xCC.

Image 3

Firemní článek