+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní způsob vytápění a chlazení

05.12.2022 Firma: GIACOMINI CZECH, s.r.o. Časopis: 7/2022

Společnost GIACOMINI S.p.A. je specialistou na sálavé systémy vytápění a chlazení. Výsledkem dlouhodobého vývoje jsou aktivní sádrokartonové podhledy řady GKCS. Systém je vhodný jak do novostaveb, tak pro rekonstrukce.

Image 0

VÝHODY

  • minimální cirkulace vzduchu a prachových částic
  • rychlá reakce na požadované změny teplot
  • velká aktivní plocha bez zastavěných míst, maximální využití půdorysu místnosti
  • možnost instalace dalších profesí do prostoru podhledu (vzduchotechnika, zdravotně technické instalace, elektro atd.)
  • neprodukuje hluk ani proudění vzduchu
  • nízké náklady na údržbu v porovnání například s klimatizací

JAK TO FUNGUJE A CO TÍM ZÍSKÁM?

Princip sálavých systémů je založen na infračerveném záření. Infračervené záření se šíří všemi směry, tudíž je zcela jedno, zda je zdroj sálání v podlaze, stěně nebo stropu. Tepelná pohoda člověka je dána výměnou tepla mezi tělem a okolím.

Vzhledem k přednostnímu vnímání sálavé složky lze teplotu místnosti udržovat o 2 až 3 °C nižší při stejné tepelné pohodě. V tomto případě platí, že snížení teploty o 1 °C ušetří 6 % dodané energie na vytápění ročně.

ČISTÉ DESIGNOVÉ ŘEŠENÍ

Instalací aktivních panelů získáte efektivní otopnou a chladicí soustavu, která nenarušuje estetiku místnosti a nijak nezasahuje do prostoru jako otopná tělesa nebo fan-coily. Z pohledu uživatele k nerozeznání od obyčejného sádrokartonového podhledu.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Základem efektivního systému je vypracovaná projektová dokumentace. případě potřeby nabízíme konzultace nebo proškolení odborným personálem společnosti GIACOMINI CZECH, s.r.o.

Image 1
 

MONTÁŽ

Při montáži sálavého stropního systému značky GIACOMINI se dodržují stejná pravidla, jako pro montáž obyčejného sádrokartonového podhledu. Hlavní rozdíl je menších roztečích sekundárníchnnosníků. Spojování páteřního potrubí a jednotlivých panelů se provádí pomocí narážecích plastových spojek.

ELEKTRONIKA

Pro optimální a ekonomické řízení stropního chlazení je nutné hlídat rosný bod, který závisí na relativní vlhkosti prostředí a povrchovou teplotou panelu. Regulace značky GIACOMINI udržuje teplotu chladicí vody vždy nad vypočítanou hodnotou rosného bodu s bezpečnostní rezervou 1,5 K (Kelvin).

PANELY

nabídce jsou 3 základní rozměry panelů ve variantách pro běžné obytné, kancelářské prostory nebo pro instalaci do koupelen. Panely jsou vyrobeny ze sádrokartonové desky o tloušťce 15 mm s  vyfrézovanou drážkou pro plastovou trubku 8 x 1 mm. Panel kryje polystyren EPS 150 30 mm. 


Image 2
 
Firemní článek