+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Moderní a flexibilní řešení rekonstrukce tepelného hospodářství v průmyslovém areálu

23.04.2019 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 2/2019

Případová studie

Přehled projektu

V roce 2015 stál estonský dodavatel tepla, Järvakandi Soojus, před výzvou, jak zrekonstruovat existující rozvody tepla z 2MW plynového kotle, který byl napojen na odpadové teplo z blízké továrny na výrobu skla. Protože stávající rozvody tepla byly na konci životnosti, rozhodl se, že je v rámci projektu rekonstrukce tepelného hospodářství vymění.

Image 1

Výzva

Stávající tepelné rozvody byly řešeny v nadzemním provedení, přímo přes celý areál závodu. Nové před­izolované potrubí se však mělo instalovat pod zem. Také trasování se změnilo – mělo směřovat kolem celého závodu a procházet oblastí s intenzivním provozem kde projíždí až 30 kamionů denně, které dováží suroviny potřebné pro nepřetržitou výrobu. To si vyžadovalo instalaci 1400 m flexibilního předizolovaného potrubí DN125 za dobu kratší než jeden týden. S použitím běžného ocelového předizolovaného potrubí by byla takováto realizace nesmírně náročná. Lokální montážní firma odhadla harmonogram na čtyři týdny.

Parametry tepelné sítě

  • Provozní teplota: 85–95 °C
  • Provozní tlak: 4 bary
  • Délka potrubí: 1400 m

Řešení

Je všeobecně známo, že plastové předizolované potrubí umožňuje výrazně rychlejší montáž v porovnání s ocelovým předizolovaným potrubím. Díky dodávce v kotoučích nebo na bubnech je možné dodat na stavbu dlouhé kusy potrubí, které je možné položit do výkopu s minimem spojů. Běžné plastové předizolované potrubí by ale nebylo možné použit kvůli vyšší provozní teplotě. Na to, aby bylo možné tento projekt realizovat, a dodržet krátkou dobu instalace a omezení ve výrobě, bylo použito inovativní řešení plastovým předizolovaným potrubím s termoplastickou výztuží NRG FibreFlex Pro, protože bezpečně plní potřebné parametry a dobře snáší vyšší provozní teplotu a tlak.

Image 3

Výsledky projektu

Image 4

Popis projektu

Celkově bylo dodáno 1400 m potrubí NRG FibreFlex Pro v dimenzi d140 (DN125) na 8 bubnech s průměrem 3,6 m, přičemž každý buben obsahoval cca 200 m potrubí. Potrubí z každého bubnu bylo odvinuto do výkopu za dobu kratší než dvě hodiny, čímž se minimalizoval čas, kdy musel být výkop otevřen v úsecích mezi spoji. Všechny překážky, které se vyskytly během montáže, jako například betonové základy v trase výkopu, se díky flexibilitě potrubí překonaly.

Termoplastické vyztužené potrubí má výrazně menší tloušťku stěny než běžná jednovrstvé plastová polymerová potrubí. To umožňuje potrubí NRG FibreFlex Pro výrazně lepší flexibilitu při montáži, což je velmi důležité pro manipulaci s větší dimenzí (zejména pro potrubí d75 až d160).

Plastové předizolované potrubí NRG FibreFlex Pro minimalizuje počet spojů díky délce, ve které jsou kotouče dodávány. Proto se výrazně snižuje riziko selhání při realizaci doizolování vnějšího pláště, což je tak důležité u ocelového předizolovaného potrubí. Celé 1400 m dlouhé potrubí bylo spojeno jenom 8 spoji – což je výrazně méně v porovnání s doizolováním 180 svarů, potřebných na obejití všech překážek při po­užití běžného ocelového předizolovaného potrubí.

Realizace rekonstrukce rozvodů byla dokončena podle požadavku do jednoho týdne. Samotná pokládka by byla provedena i rychleji, kdyby nedošlo k prodloužení výkopových prací kvůli nepředvídatelným překážkám.

Navzdory vyšším materiálovým nákladům na použité flexibilní předizolované potrubí byla tato realizace levnější z hlediska celkových investičních nákladů v porovnání s použitím běžného předizolovaného ocelového potrubí. Ušetřilo se mnoho času a výdajů na výkopové práce díky tomu, že nebylo nutné dělat mnohonásobně více svarů a doizolování potrubí na místě.

Image 2

Firemní článek