+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Maximální využití účinnosti kondenzačního kotle v systému kombinujícím podlahové vytápění a otopná tělesa, získáte s čerpadlovou skupinou CONDIX

03.11.2014 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o. Časopis: 7/2014

Kondenzační kotle využívají, jak už jejich název napovídá, princip kondenzace.

Jak to funguje? U běžných kotlů jsou spaliny odváděny do komína bez dalšího využití. Kondenzační kotle však dokáží latentní (tzv. kondenzační) teplo využít. Kondenzační kotle tedy, ve srovnání s kotli klasickými, spotřebují méně energie a obsah škodlivin je snížen na minimum.

Image 1

CONDIX – jaké nabízí výhody?

Máte kondenzační kotel, nebo si jej zvažujete pořídit? Čerpadlová skupina CONDIX nabízí v soustavách s kondenzačními kotli vyšší energetickou účinnost a integruje směšovaný a nesměšovaný okruh.

Jak CONDIX vlastně funguje? Podtrženo sečteno:

 1. Při provozu otopné soustavy s čerpadlovou skupinou CONDIX se dosahuje nižší teplota ve zpětném vedení.
 2. Zvyšuje se doba oběhu otopné vody v soustavě: snížení četnosti zapínání hořáku.
 3. Skoro po celý rok nedojde k dosažení rosného bodu: lepší využití kondenzační techniky.

Shrnutí toho, co vše přesně čerpadlová skupina CONDIX nabízí:

 • Oba integrované topné okruhy, přímý a směšovaný, jsou postupně využívány díky inteligentnímu systému směšovače a pomocí pouze jednoho čerpadla, takže optimálně snižují teplotu ve zpětném vedení. CONDIX má také k dispozici zapojení pro zajištění priority zásobníku.
 • Optimalizace využití kondenzační techniky je celoročně aktivně podporována snížením teploty ve zpětném vedení. Alternativně vzniká možnost nízkoteplotního topného okruhu a nabíjení a vybíjení akumulačního zásobníku pomocí pouze jediné směšovací a přepínací armatury.
 • S jednotkou CONDIX lze odstranit použití dvou čerpadel a náročných hydraulických komponentů. Veškeré potřebné funkce, jako je rozdělovač a hydraulická výhybka, jsou již integro­vány.
 • CONDIX lze ideálně používat také při využití několika různých zdrojů tepla.

Image 2

Technické údaje

Image 4

(Pro řízení směšovací a přepínací armatury je CONDIX vybaven elektronikou včetně jednoduché svorkovnice.)

Příklad hydraulického zapojení

Image 3

 • Regulace nabíjení zásobníku teplé vody
 • Realizace prioritního zapojení pro přípravu teplé vody
  Zdroj tepla upřednostňuje nabíjení zásobníku přenastavením servopohonu o 135°, kdy je otevřena ve směšovači pátá cesta a slouží jako přepínací ventil.
 • Regulace topného provozu
  Dodávka do směšovaných topných okruhů pro plošné vytápění.
 • Regulace, popř. výběr zdroje tepla
  Napájení topného okruhu přes zpětné vedení nesměšovaného topného okruhu nebo přímo ze zdroje tepla.
Firemní článek
Související produkty
Související časopisy