+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Loupací přístroje pro správnou přípravu trubek před elektrosvařováním

Správná příprava PE trubek před jejich svařováním je zásadní podmínkou pro úspěšné svaření, těsnost a pevnost spoje.

Trubku je nutné nejprve očistit a poté oloupáním odstranit degradovanou vrstvu potrubí. Takto je to uvedené v montážních návodech všech výrobců elektrotvarovek. Jak vlastně k degradaci povrchové vrstvy PE trubek a tvarovek dochází?

Vystavení polyetylenu ultrafialovému (UVB) záření způsobuje významnou degradaci nejen tohoto, ale vlastně všech plastových materiálů. UV záření způsobuje fotooxidační degradaci, která má za následek rozpad a zesíťování polymerních řetězců, produkuje volné radikály, tvoří karbonylové (C = O) a vinylové (CH = CH2) skupiny a snižuje molekulovou hmotnost, což způsobuje zhoršení mechanických vlastností (křehkost a nižší pružnost) a hlavně omezuje molekulární difúzi při svařování. Výsledkem nedokonalé difúze molekul je spoj s velmi nízkou kvalitou, krátkou životností a vysokým rizikem nehomogenity. Následkem může být únik média skrz takovýto spoj. Naším cílem by naopak mělo být vytvoření kvalitního homogenního spoje s vysokou pevností a dlouhou životností.

Image 1

Z toho pohledu jsou obzvláště důležité následující 3 faktory, které mají na kvalitu spoje zásadní vliv: přidání vhodných stabilizátorů do materiálu během výroby, podmínky skladování hotových výrobků a odstranění degradované vrstvy před samotným svařením. Moderní polyetylen již obsahuje stabilizační přísady jako např. technický uhlík (aktivní saze), starší plasty je však obsahovat nemusí a hrozí jim větší riziko degradace.

Ultrafialové UVB záření tvoří cca 10 % slunečního záření. Pro člověka je neviditelné a jeho jediným přirozeným zdrojem je Slunce. Snižování vystavení polyetylenu slunečnímu záření správným skladováním může zabránit fotooxidaci. Skladovat PE tvarovky je nutné v uzavřených prostorách nebo obalech (karton, krabice) s vyloučením působení slunečního svitu a dalších klimatických vlivů. Materiál za těchto podmínek nedegraduje a jeho použitelnost je až 10 let. Neporovnatelně obtížnější je však skladování PE trubek. Také PE trubky by měly být dle ČSN 64 0090 skladovány v prostorách bez vlivu UV záření. V praxi je však spíše běžné skladování na venkovní ploše, kde jsou PE trubky vystavené vlivu působení UVB záření a tím pádem dochází k degradaci materiálu. Pozor, ve venkovním prostředí dochází k působení vlivu UVB záření také na tvarovky a dochází ke stejné degradaci materiálu jako u trubek!

Z uvedených důvodů je tedy bezpodmínečně nutné pro správný průběh a výsledek svařování degradovanou vrstvu z PE trubek a tvarovek odstranit! Při elektrofúzním svařování se odstranění degradované vrstvy provádí pomocí rotačních loupacích přístrojů. Loupací přístroj zajistí správné a stejnoměrné odstranění špony po celém obvodu trubky a to díky pružně uloženému loupacímu noži s automatickým posuvem. Pro loupání trubek nedoporučujeme používat ruční škrabky, které nezaručí rovnoměrné odstranění a správnou tloušťku degradované vrstvy. Při svařování metodou na tupo se degradovaný povrch odstraňuje elektrickým hoblíkem při zarovnávání ploch pro svařování.

Dimenze

Požadovaná tloušťka špony (mm)

do d 225 mm

0,20 – 0,35

d 250 – 710 mm

0,30 – 0,45

d 800 – 1200 mm

0,40 – 0,60

Nadměrné oloupání může na druhou stranu vést k velké kruhové mezeře mezi trubkou a tvarovkou, která se při následném svařování ne zcela nebo nedostatečně uzavře. Naprosto nedostatečné je obrušování nebo opracování skelným papírem, který pouze způsobí zhrubnutí povrchu trubky, ale neodstraní správnou tloušťku degradované vrstvy. Obecně se doporučuje provést svařování bezprostředně po oloupání/odstranění degradované vrstvy. Přesná doba mezi oloupáním a samotným svařením je stále předmětem zkoumání. Degradace polyetylenu není samozřejmě tak rychlá, protože pokud by tomu tak bylo, mělo by to mnohem větší vliv na celkovou životnost tohoto materiálu. My doporučujeme provést samotné svaření do 3 hodin od odstranění degradované vrstvy.

Image 2

Loupacích přístrojů je mnoho typů a dělí se dle účelu použití a také dle dimenze potrubí, pro které jsou určené. V nabídce máme přístroje určené pro loupání konců trubek a tvarovek, pro sedlové tvarovky a také pro loupání pomocí aku vrtačky a to s použitím těchto přístrojů na potrubí o průměru d 20–d 1200 mm. Všechny loupací přístroje mají robustní konstrukci a přitom snadné ovládání. Jsou vhodné na odstranění degradované vrstvy z potrubí vyrobeného z materiálu PE-HD (vysokohustotní polyetylen) a PE-Xa (síťovaný polyetylen – typ a).

Loupací přístroje na konce trubek a tvarovek – ruční použití

Loupací přístroje FWSG německého výrobce Aliaxis Deutschland (dříve FRIATEC) jsou vyrobené tak, aby se při loupání automaticky přizpůsobily případné ovalitě trubky nebo lokálnímu zploštění, které může být způsobeno například nevhodným skladováním nebo nesprávnou přepravou trubek. Špona je odebírána stejnoměrně po celém obvodu trubky a to díky pružně uloženému loupacímu noži s automatickým posuvem. Nůž je vyroben ze slinutého karbidu a je tak zaručena jeho dlouhá životnost. Hlavní výhodou těchto loupacích přístrojů je snadná manipulace a dosažení optimálního výsledku bez nutnosti vyvíjet velkou sílu. Další předností těchto přístrojů je aretační tlačítko, které umožňuje okamžité nastavení délky loupané zóny na trubce. Každý model z této řady je určen svým použitím pro více dimenzí. FWSG 63 (d 20–d 63 mm), FWSG 225 (d 75–d 225 mm), FWSG 400 (d 75–d 400 mm), FWSG 710 S (d 250–d 710 mm – loupání v poloviční délce tvarovky), FWSG 710 L (d 250–d 710 mm – loupání v poloviční a celé délce tvarovky), FWSG 900 (d 630–d 900 mm).

Image 3

Image 4

PPM je univerzální loupací přístroj od britského výrobce Hy-Ram vhodný pro potrubí o rozměrech od d 63 do d 315 mm.

Image 5

Image 6

FWSG XL je loupací přístroj pro potrubí velkých dimenzí. Výhodou tohoto přístroje je tzv. planetová převodovka (převod v poměru 3:1), která usnadňuje otáčení ovládací klikou a loupání je tak plynulé a snadné. Pracovní rozsah tohoto přístroje je plynule nastavitelný od průměru trubek d 800 až do d 1200 mm.

Image 7
 

Sedlové loupací přístroje

Sedlové loupací přístroje FWSG SE od společnosti Aliaxis Deutschland se používají pro opracování povrchu potrubí, na které bude instalována sedlová tvarovka. Jejich specifikem a hlavní výhodou je složitelná konstrukce s upínacím mechanismem, která umožňuje instalaci loupacího přístroje na jakémkoliv místě na trubce (i uprostřed) a to i na potrubí, které je již ve výkopu a s médiem pod provozním tlakem. Tyto přístroje jsou také určeny vždy jen na jednu konkrétní dimenzi a jsou dodávány pro průměry trubek od d 63 do d 315 mm.

Image 8

Loupací přístroje na konce trubek a tvarovek – použití s aku vrtačkou

Loupací přístroje PMM jsou taktéž výrobkem společnosti Hy-Ram a jsou určeny především pro trubky menších průměrů a tvarovky domovních přípojek (například odboček navrtávacích T-kusů). Hlavní předností těchto loupacích přístrojů je možnost jejich použití s aku vrtačkou, která celý proces opracování trubky značně zjednoduší a urychlí. V nouzovém případě je možné použít je i ručně. Tyto přístroje jsou určeny vždy na jednu konkrétní dimenzi a jsou dodávány pro průměry trubek od d 20 do d 63 mm.

Image 9

Přístroje FWSG jsou dodávány v praktickém hliníkovém kufříku, který je součástí dodávky loupacího přístroje. U přístroje PPM je ocelový kufřík dodáván jako volitelné příslušenství, mezi kterým máme mimo jiné všechny typy náhradních břitů pro loupací přístroje.

Příprava polyetylenového potrubí před samotným svařováním je stejně důležitá, jako správné určení základních parametrů celého svařovacího procesu (teplota, čas a tlak). Tyto parametry již v dnešní době dokážou nastavit moderní svařovací automaty samy po zadání vstupních údajů o svařovaných komponentech a to jak u svařování elektrotvarovkami, tak i u svařování metodou na tupo. Velká část svařování je tedy již prováděna strojem, který dokáže eliminovat mnoho možných chyb. Odstranění degradované vrstvy při elektrofúzním svařování je ale stále jednou z činností, kterou montážní technik provádí ručně sám a určuje tím tak výslednou kvalitu celého svaru. Vhodné loupací přístroje mohou celou tuto činnost výrazně zjednodušit a urychlit, což má vliv nejen na kvalitu a životnost spoje, ale také na ekonomickou efektivitu celé montáže.

Firemní článek
Související produkty