+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

LOGOcool nová generace bytové předávací stanice od společnosti MEIBES

19.03.2018 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o.

Unikátní řešení tepelné izolace, jako ochrana proti kondenzaci vlhkosti a proti tepelným ztrátám, činí ze stanice LOGOcool jedinečnou a vysoce efektivní předávací bytovou stanici pro chlad nové generace.

Bytová stanice LOGOcool je speciálně vytvořena pro přenos chladící energie v bytech, apartmánech a komerčních budovách. Díky jedinečné konstrukci izolačního krytu zajistí stanice dokonalé odstínění od okolních podmínek. „Největším problémem chladících stanic byla vždy jejich izolace. Stanice se skládají z různých komponentů a armatur jako deskový výměník, měřič tepla, regulační ventily či čerpadlo a bylo prakticky nemožné jednotlivé komponenty a spoje dokonale parotěsně zaizolovat a zároveň aby byly přístupné pro ovládání, měření, dotažení či vyčištění filtrů. Díky tomu u stanice v provozu vznikali různé netěsnosti nebo velice rychle vykazovala známky koroze kvůli kondenzaci vodních par a ztrácela původní vzhled a funkčnost. V případě stanice LOGOcool je celkový obal parotěsně uzavřen a odizolován tak, aby uvnitř nedocházelo k výměně vzduchu a tím pádem ke kondenzaci vlhkosti. Řešíme tak odizolování okolního prostředí pouze v rámci krytu a vnitřek stanice je teplotně stabilní bez jakéhokoliv ovlivnění…,“ popsal funkci izolačního boxu Josef Pouba, manažer pro projekty a řešení firmy Meibes.

Image 0
 

Efektivní a jednoduché používání

Stanice LOGOcool odpovídá nejnáročnějším požadavkům ohledně efektivního používání, díky regulačnímu ventilu Ballorex Dynamic. Regulační ventil je automatický a nastavený požadovaný přenášený výkon je neměnný. Za těchto podmínek není nutné řešit vliv tlakových změn v primárním okruhu. Stanice je také jednoduchá pro způsob návrhu, kdy stačí dle teplotních parametru a výkonu navrhnout jeden ze tří vhodných typů výměníků. „Přes deskový výměník se předává chlad z primárního chladícího okruhu do sekundárního okruhu bytu. Oddělení je důležité z hlediska tlakového, kdy v sekundárním okruhu může být použito komponentů s nižším konstrukčním tlakem a také z hlediska hydraulického, aby nedocházelo k ovlivňování sekundárního okruhu z primární části. Oddělení zamezí možnému zavzdušnění a znečištění sekundární soustavy z primární a naopak. Vznikne nám tak jasné rozhraní pro realizaci a následnou údržbu…,“ uvedl Josef Pouba.

Image 1

Kompaktní provedení a snadná montáž

Bytová stanice LOGOcool obsahuje veškeré potřebné prvky pro správný provoz systému chlazení bytu jako expanzní nádobu, pojistný ventil, oběhové čerpadlo, filtry a uzávěry. Je také kompletně elektricky propojena a připravena i pro měření spotřebované energie a pro možnost regulace výstupní teploty chladícího okruhu. Na stavbu je stanice doručena jako kompaktní jednotka se závěsnými konzolami pro snadnou instalaci a je ihned připravena pro jednoduché uvedení do provozu s plynule nastavitelným výkonem.

Systém chlazení do bytových domů je v současnosti velkým trendem. Výběr chladící předávací bytové stanice LOGOcool, s jedinečným izolovaným boxem nové generace, který nabízí vysokou kompaktnost, snadnou instalaci a rychlé a účinné uvedení do provozu, je tak jasnou volbou!

Image 2

Firemní článek
Související produkty