+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Legionella – neodstraňujme následky, řešme příčinu

16.01.2019 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o. Časopis: 8/2018

Ochrana rozvodů teplé vody před nežádoucím přemnožením bakterií legionella je dnes již samozřejmostí, kterou má každý projektant vody ve svém projektu zahrnutou. Ochrana menších, méně rozsáhlých rozvodů teplé vody se obvykle řeší termickou dezinfekcí, pro větší systémy se častěji navrhuje chemická dezinfekce.

Každé řešení s sebou přináší určité náklady a komplikace. Termická dezinfekce představuje zvýšené náklady na ohřev vody na vyšší teplotu a přináší riziko opaření. Navíc její účinnost, zejména v systémech, kde existují nějaké nevyužívané části rozvodů (a ty existují téměř vždy), je velmi krátkodobá a koncentrace bakterií se brzy obnoví v původní míře. Chemická dezinfekce je jistě účinnější, avšak i tento systém generuje vyšší náklady, jak na pořízení takové technologie, tak na její provoz a údržbu. Na straně uživatelů se pak občas setkáváme s obavou ze špatného dávkování a potencionálních následků na zdraví.

Všechny uvedené systémy řeší následek, jak odstranit bakterie z rozvodů. Není však možné řešit příčinu? Odstranit prostředí, ve kterém k rozmnožování bakterií dochází? Odstranit rozvody teplé vody a cirkulace?

Pokud chceme odstranit příčinu, musíme odstranit prostředí, ve kterém mohou bakterie legionelly přežívat a množit se. To znamená nahradit centrální přípravu teplé vody s akumulací vody v zásobnících a celým, mnohdy velmi rozsáhlým systémem rozvodů TV decentralizovaným systémem přípravy TV. Zejména v bytové výstavbě je to systém bytových výměníkových stanic. Princip činnosti bytových stanic je známý, v domě jsou rozvody pouze otopné, studené a teplé vody, ohřívá se průtočným principem na deskovém výměníku v bytové stanici. Teplá voda se tak připravuje vždy pouze v okamžiku jejího odběru, nikde se neakumuluje, nikde nestojí v rozvodech, je vždy čerstvá. Po skončení přípravy TV se uzavře cesta otopné vody na výměník (toto platí pouze pro bytové stanice LOGOtherm společnosti MEIBES s.r.o.) který zchladne, stejně jako TV v potrubí mezi stanicí a odběrným místem na teplotu okolí, tedy o cca 10 stupňů níže než je minimální hranice pro rozmnožování bakterií legionella.

Image 1

Systém bytových výměníkových stanic odstraňuje příčinu a tím zcela řeší problematiku bakterií legionella v teplé vodě.

Samozřejmě i systém bytových stanic s sebou přináší určité investiční náklady, avšak tyto náklady jsou velmi rychle kompenzovány úsporou na provozních nákladech. Zároveň s odstraněním akumulace a rozvodů TV odpadají značné tepelné, tedy i ekonomické ztráty, které centrální systém přípravy TV nezbytně přináší.

Přestože bytové stanice mají ve svých projektech projektanti vytápění, návrh systému decentralizované přípravy TV musí vzejít od projektanta vody. Pro správné navržení systému je proto nezbytná úzká spolupráce a znalost systému u obou profesí.

Image 2


Podrobnější podklady k bytovým stanicím LOGOtherm naleznete na www.meibes.cz nebo si vyžádejte návštěvu produktového specialisty.

Firemní článek
Související produkty
Související časopisy