+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Kónické elektrospojky FRIALEN KM XL

Použtím elektrotvarovek FRIALEN vytvoříte bezpečné a spolehlivé spoje potrubi.

Stavebně montážní společnosti, které se zabývají pokládkou potrubí z PE-HD velkých dimenzí a jeho svařováním pomocí elektrotvarovek, se na stavbě běžně setkávají s obtížemi, které toto svařování s sebou přináší. Kvalita, překročené tolerance spár a lokální zploštění trubky s rostoucí dimenzí narůstají. Od rozměru d 1000 mm naráží konvenční způsob svařování s využitím zaokrouhlovacích spon a elektrospojek na své hranice. Často musí být trubka opracována postupně a v několika krocích.

Image 1

Otázka je proto poměrně snadná: Jak spojit oválnou trubku se stejnoměrně kruhovou spojkou?

Kvalita elektrofúzního spoje závisí na vnitřním průměru elektrospojky a vnějším průměru trubky. Velikost mezery mezi trubkou a tvarovkou musí být co nejmenší, jak je to jen možné. Tuto mezeru navíc zvětšuje ještě povinné odstranění degradované vrstvy na trubce oloupáním pomocí loupacího přístroje.

Právě pro tyto případy byla výrobním závodem FRIATEC speciálně vyvinuta kónická elektrospojka, tedy tvarovka, která se flexibilně přizpůsobí deformovanému povrchu trubky. V kombinaci s vnitřním kónickým tvarem spojky je možné přemostit rozdíl až 20 mm pomocí klínových prstenců. Tímto způsobem je docíleno snadné montáže již po prvním oloupání trubky.

Image 2

Image 3

Klínové prstence na obou stranách elektrospojky se mechanicky dotahují směrem do středu kónické spojky. Kónický vnitřní povrch elektrospojky tak přímo doléhá na celou vnější plochu klínových prstenců. Ve stejný okamžik cylindrický vnitřní povrch klínových prstenců doléhá bez jakékoliv mezery na povrch trubky. Klínové prstence se zatahují dovnitř kónické spojky pomocí kotevních šroubů umístěných rovnoměrně po obvodu spojky. Klínové prstence tedy nejen usnadňují svařování bez mezer mezi trubkou a tvarovkou, ale nabízí také integrované obnovení kulatosti trubky. Elektrospojky KM XL jsou dodávány v dimenzích d 355 do d 1200 mm.

Image 4

Image 5

Spojení potrubí nyní vyžaduje pouze zlomek času potřebného např. při použití konvenční elektrospojky či jiných způsobů pro spojování. Technologie kónické spojky zkracuje jak čas potřebný k přípravě svařování, tak také svařovací čas. Svaření dimenze d 1200 mm je kratší než 60 minut, pohybovat se spojem lze již za dalších 30 minut a tlaková zkouška smí být provedena pouze 1,5 hodiny od konce svařování.

Image 7

Image 8

Image 6

Image 9

Firemní článek
Související produkty