+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Komfort bez kompromisu

05.10.2020 Firma: PG Česká s.r.o.

Společnost PURMO zmapovala silný směr, aby lépe sloužila potřebám svých zákazníků a světu, který čelí výzvám měnícího se klimatu, ubývajících zdrojů a rostoucí populace.
Tato strategie je založena na poskytování udržitelnějších a integrovanějších řešení vytápění a chlazení. PURMO také vytvořilo nový vizuální vesmír s výrazným symbolem značky, který odráží odborné znalosti společnosti v oblasti vytápění a chlazení.

Image 1

Slib společnosti PURMO pro trh je „dodávat komfort “, čehož má být dosaženo jedinečným komplexním systémovým přístupem, který optimalizuje výkon topných a chladicích systémů. Společnost nabízí nesrovnatelnou škálu produktů a řešení se čtyřmi oblastmi zaměření, aby posunula změnu směrem k udržitelnějším řešením klimatického pohodlí.

Zlepšení efektivnosti optimalizací energetické účinnosti řešení, např. v oblasti přesnosti systému bez ovlivnění klimatického komfortu.

Lepší integrace při řešení do inovativních systémů ke zvýšení výkonu. Poskytnutím kompletních řešení namísto komponentů je zaručena úroveň klimatického komfortu, která zahrnuje několik výhod optimalizace.

Pracovat chytřeji díky podpoře projektantů, velkoobchodníků a instalačních firem s řadou výhod, které usnadňují každodenní život, zvyšují efektivitu práce a přinášejí lepší řešení.

Image 2

Snížením stopy omezením spotřeby zdrojů, jako jsou energie a voda, a snižováním dopadu výrobních procesů na planetu. Kromě toho se společnost PURMO zavazuje neustále investovat do udržitelné kvality a inovací s ohledem na celý životní cyklus našich produktů.

Udržitelnější řešení vytápění a chlazení budou hrát vedoucí úlohu při řešení některých výzev, kterým svět čelí. Například podle aktuálních předpovědí dosáhne světová populace v příštích 30 letech téměř 10 miliard – a téměř 70 % těchto lidí bude žít ve městech. To ukazuje, jak důležité budou udržitelná řešení pro optimální vnitřní klima. PURMO má zkušenosti a dovednosti potřebné k vytvoření udržitelného klimatického komfortu v nových komerčních nemovitostech, soukromých domech a projektech renovace.

Image 3

Strategie celkově pomůže zvýšit energetickou účinnost ve velkých i malých budovách a dá zákazníkům jistotu, že se mohou spolehnout na PURMO jako svého důvěryhodného partnera pro integrovaná řešení udržitelného klimatického komfortu pro vytápění a chlazení.


Více informací zde.

Firemní článek