+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Jste připraveni na ErP2021? My ve 4heat ano.

25.01.2021 Firma: 4HEAT s.r.o.

Nový rok 2021 přináší platnost nového EcoDesignu, přesněji nařízení komise (EU) 2016/2281, který významně řeší ekologii a spotřebu energií. Zásadními se stávají výše emise oxidů dusíku (NOx) a sezónní účinnost.

Image 1

Emise oxidů dusíku NOx

Plynové ohřívače vzduchu, tzn. topidlo na plynné palivo s uzavřenou spalovací komorou, nesmí nově překročit hodnotu 70 mg·kWh-1 emisí oxidů dusíku. Kombinace kontroly oxidů dusíku a zavedením sezónní účinnosti je, mimo jiné a další důvody, reakcí na některé „garážové“ výrobce, kteří dosahují úžasné přímé účinnosti za cenu vysokých NOx, ppm a velké spotřebě plynu. To celé certifikované v jiné zemi, než je výroba.

Sezónní účinnost

V segmentu technického zařízení budov a teplovzdušného vytápění plynovými ohřívači vzduchu se jedná o relativně nový pojem. Odborníci tento termín v posledních letech často diskutovali na různých odborných fórech. „Obyčejná“ účinnost se uvažuje jako poměr mezi příkonem a výkonem při maximálním výkonu topidla. U sezónní energetické účinnosti jdeme ještě dál. Zjednodušeně můžeme říct, že měří skutečnou energetickou účinnost zařízení pro vytápění po celý rok – je tak zahrnut každodenní provoz, kolísání výkonu (např. vlivem teplot) či doby pohotovosti. Vyjádření je opět v procentech. Pokud bychom se chtěli držet definice, tak:

„…poměr mezi referenční roční potřebou tepla pro vytápění, která se vztahuje k otopnému období a kterou pokrývá ohřívač vzduchu, a roční spotřebou energie na vytápění, v příslušných případech opravený o koeficienty zohledňující regulátor teploty a spotřebu elektrické energie čerpadla (čerpadel) podzemní vody“.

Konečnému zákazníkovi a majiteli haly se tímto do rukou dostává relevantnější ukazatel pro srovnávání jednotlivých plynových ohřívačů vzduchu.

Buď připraven!

To je nejen heslo skautingu, ale také lidí ve 4heat. Proto už s dostatečným předstihem s renomovaným a tradičním výrobcem plynových ohřívačů vzduchu, firmou Apen Group, vyvinuli teplovzdušný agregát, který hravě splňuje aktuální platné normy a nové nařízení o EcoDesignu 2021. Kondenzační jednotky splňovaly přísnější parametry už dříve a s obrovským předstihem – např. zařízení Aermax Kondensa plní vše od roku 2015. Avšak na podzim 2019 byla představena nová jednotka, která není kondenzační, ale přitom s plně modulovaným výkonem – Aermax Rapid PRO.

Aermax Rapid PRO

 • nekondenzační plynový ohřívač vzduchu
 • výhodné teplovzdušné topidlo pro haly
 • plynulá modulace výkonu
 • spalovací okruh pouze z vysoce kvalitního materiálu – INOX AISI 441
 • spalovací komora s profilovaným výměníkem
 • roboticky přesné sváry
 • další výhody a přínosy zde

Aermax Kondensa

 • kondenzační plynový ohřívač vzduchu
 • technologická špička
 • spalovací okruh pouze z vysoce kvalitního materiálu – INOX AISI 441
 • spalovací komora s profilovaným výměníkem
 • roboticky přesné sváry
 • další výhody a přínosy zde

Image 2

O společnosti 4heat

Společnost 4heat byla založena v roce 2011 a rychle se vypracovala na pozici předního českého dodavatele komplexních řešení pro průmyslové vytápění a chlazení hal. Svými službami pokrývá celý životní cyklus produktů od konzultací přes návrh řešení až po samotnou realizaci a autorizovaný servis. Zajišťuje výhradní zastoupení společností ApenGroup a Carlieuklima, jejichž technologie založené na více než 50letých zkušenostech využívají jako topné médium plyn, vodu, páru i elektřinu.

Odkazy:

Firemní článek