+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Instalace podzemní nádrže na dešťovou vodu Cristall 1600 l na novém videu

V roce 2021 provedla společnost Aquanix instalaci naší podzemní monolitické nádrže na dešťovou vodu Cristall 1600 l v Říčanech u Prahy. Na videu se můžete podívat, jak instalace proběhla, dozvíte se, na co si dát při instalaci pozor a zjistíte, že montáž této malé nádrže je opravdu jendoduchá.

Montáž, kterou na videu provádí společnost Aquanix, začíná přípravou výkopu s podkladní vrstvou štěrku. Do výkopu usadíme nádrž tak, aby se nikde nedotýkala stěn výkopu a následně ji naplníme alespoň do jedné třetiny vodou. Společně s napouštěním nádrže obsypáváme nádrž štěrkem ve vrstvách o výšce 30 cm. Následuje napojení kanalizačního potrubí. To začíná pod okapovým svodem a do nádrže musí být vedeno se spádem 0,5 % na 1 m délky potrubí. Pokud je potrubí více, postupně se svedou do jedné větve a potrubí se zaústí do nátokových otvorů kopule, která je po zasypání celé nádrže nasazena spolu s těsněním na horní okraj nádrže. Zda je nátokové potrubí dobře napojeno a s dostatečným spádem je možné zkontrolovat nalitím vody přes geiger. Pro zasypání kanalizačního potrubí lze použít písek či lomový prach. K finální úpravě terénu použijeme zeminu a kopuli můžeme seříznout, tak aby po nasazení prstence kopírovala terén. Na nátokové potrubí nasadíme poklop a instalace je tak dokončena.

Image 0

Kromě nádrže Cristall s šachtovou kopulí, jejíž instalace byla na videu ukázána, zahrnuje celá sestava pro využívání vody na zahradě také filtrační koš do nádrže, nebo filtrační šachtu předřazenou nádrži, ponorné čerpadlo. Je možné využít šachtu rozvodu vody a každá nádrž také musí mít bezpečností přepad například do vsaku. Ten je možné vyřešit pomocí vsakovacích bloků či tunelů Garantia.


Více informací k nádržím Garantia a veškerá dokumentace ke stažení

Firemní článek
Související produkty