+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Instalace nádrže Columbus XL

Nové instruktážní video

Podívejte se na video z instalace nádrže COLUMBUS XL 8500 l v obci Bělá v okrese Havlíčkův Brod, kterou na jaře 2021 realizovala společnost AQUANIX.

Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Monolitické samonosné nádrže se nemusí obetonovávat a oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Nádrž ukládáme do výkopu, který je vhodné připravit asi 15 cm hlubší, než zamýšlené dno nádrže. Na každé straně by měl být výkop o cca 50 cm širší než nádrž. Pro podsyp a obsyp je vhodný štěrk, ideálně frakce 8/16, po domluvě s technikem Nicoll je možné zvolit případně i písek nebo sypkou zeminu. Uložit menší nádrže je možné v několika lidech ručně. Větší nádrže vyžadují instalaci pomocí stavební mechanizace. Na hutnění podsypu je vhodné použít vibrační desku, obsyp doporučujeme hutnit ručně, např. kůlem. Je velmi důležité správně si spočítat výšku usazení nádrže vůči terénu a vůči přívodu vody. Je potřeba dodržet sklon od dešťových svodů (min. 0,5 %, lépe 1 %) a rozmyslet budoucí výšku terénních úprav. V šachtové kopuli lze výšku upravit vysunutím/zasunutím teleskopického poklopu. Toto výškové nastavení lze ještě upravit, v případě, že okolní terén po čase klese. Popř. lze přidat prodlužovací modul, který umožní využití maximálního krytí nad touto nádrží, což jsou až 2 m.

Image 1

Nádrže Garantia

Nádrže GARANTIA mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže Garantia je poskytována záruka 15 let, ale jejich životnost je prakticky neomezená. Dodávají se v objemech od 1600 l až po 122 000 l ve třech základních řadách: Cristall, Columbus a Li-Lo. Nádrž Li-Lo je speciálně konstruovaná pro umístění v místech s vysokou hladinou spodní vody či skalnatým podložím.

Image 2

Jak velkou nádrž zvolit?

Velmi důležité je zvolit správnou velikost nádrže. Ta se odvíjí od odvodňované plochy (půdorysná velikost střechy) a ročním srážkovém úhrnu v dané lokalitě. Důležitý je účel využívání dešťové vody (zda ji chcete využívat pouze pro zálivku zahrady, nebo chcete užitkovou vodou nahradit pitnou vodu například pro splachování toalet v domě.) Typ nádrže dále závisí na geologických podmínkách, jiné nádrže máme pro jílovité podloží a vysokou hladinu podzemní vody. Pro orientační výpočet je možné využít online kalkulátor, který vám po zadání několika základních údajů pomůže spočítat vhodnou velikost podzemní nádrže na dešťovou vodu, kterou dále můžete využívat na zahradě i v domácnosti.

Image 3

Firemní článek
Související produkty