+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

I nerez může zrezivět

29.04.2019 Autor: Ing. Jiří Matějček, CSc. Časopis: 2/2019

Při aplikaci chemických prostředků je nutné přečíst návod k použití. Autor článku popisuje konkrétní událost, při které nedodržení správného postupu při dokončovacích pracích rekonstrukce balneoprovozu způsobilo značné škody.

Recenzent: Richard Valoušek

Situace

Bazén, vířivky i vany balneoprovozu jsou vybaveny některými konstrukčními prvky z nerezu. Po rekonstrukci nejmenovaného bal­neo­provozu došlo ke korozi veškerého nerezového vybavení. Bylo zapotřebí zjistit příčinu korozního napadení materiálu.

Při prohlídce se zjistilo, že bazén je částečně napuštěn vodou. Na všech kovových částech technologického vybavení vodoléčby, které nebyly pod vodou, nebo nebyly zakryty ochrannou folií od dodavatele konstrukčních prvků, je viditelné korozní napadení.

Za účelem zjištění příčin vzniku koroze byl odebrán vzorek vody z odpadních kanálků, vzorek napouštěcí vody z vodovodního řadu, vzorek vody z bazénu a vzorek úsad z opěrné nohy vířivky. Voda z odpadního kanálku obsahovala značné množství korozních produktů. Na opěrných nohách vířivky je viditelná vrstva úsad tmavě rezavé barvy. Korozní produkty poškodily i dlažbu v okolí opěrných noh vířivky.

Image 1Obr. 1 • Mřížka odvodňovacího kanálku

Zjišťování příčin korozního napadení kovových částí

Před uvedením rehabilitace do provozu byly použity následující chemické prostředky:

DECAVIL F.

Před napouštěním bazénu byl bazén vyčištěn tímto přípravkem. Přípravek je určen k odstraňování vodního kamene, zbytků cementu, rzi, silikátů a všech druhů oxidačních produktů. Jedná se o silně koncentrovaný roztok kyseliny chlorovodíkové a silné inhibitory koroze. Jako inhibitor je použit etoxylovaný oktadecylamin. Po použití přípravku je nutné předměty důkladně opláchnout. Tato informace je uvedena v návodu k použití.

ALSAN

Jedná se o kyselý čisticí přípravek na úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.). Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné nečistoty. Vyčištěný povrch je lesklý a hygienicky čistý.
Přípravek obsahuje 5–15 % kyseliny mravenčí. Nechává se působit 1 až 5 min. Předměty se po aplikaci oplachují vodou.

MYSKAL

Přípravek na čištění skleněných a hladkých omyvatelných ploch v interiéru a exteriéru, jako jsou například okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika. Obsahuje propan-2-ol.

ALTUS

Kyselý čisticí přípravek na úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.). Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné nečistoty.
Obsahuje kyselinu mravenčí.

LENA

Saponát na nádobí a hladké plochy.

PULIRAPID

Obsahuje směs účinných kyselin. Používá se na nerezové dřezy, nádobí, keramické obklady, vany, umývadla apod. Rozpouští vápenaté usazeniny. Má antibakteriální účinky. Obsahuje kyselinu ortofosforečnou a polyethoxylovaný mastný alkohol.

KYSELINA ŠŤAVELOVÁ

Je bezbarvá, ve vodě rozpustná, krystalická látka. Je jedovatá a má leptavé účinky. Je to chemicky stálá látka, nereaktivní, neabsorbuje vzdušnou vlhkost, nerozkládá se účinkem světla. Používá se k bělení dřeva a odstraňování skvrn od rzi z kamene, dřeva, textilu ap.

Konstrukční materiál technologie bazénu

V prostorách bazénu byly použity nerezové oceli AISI 316 L, AISI 316 T, AISI 304. V nerezových ocelích AISI 316 jsou legujícími prvky chrom, nikl a molybden. Jsou to kyselinovzdorné chromniklomolybdenové oceli s nízkým obsahem ­uhlíku. Jsou vysoce odolné vůči koncentrovaným organickým i anorganickým kyselinám. Mají sklon k důlkové korozi způsobené pnutím v roztocích chloru. Používají se pro výrobu bazénových doplňků a technologií. Oceli AISI 304 jsou austenitické chromniklové oceli s velmi dobrou odolností vůči korozi.

Image 2Obr. 2 • Korozní produkty v odvodňovacím kanálku

Image 3Obr. 3 • Koroze opěrného sloupku

Výsledky chemických rozborů

Napouštěcí voda
Chemické ukazatele vody z vodovodního řadu (vzorek 3), kterou je bazén napouštěn, se podstatným způsobem neliší od vybraných chemických ukazatelů vody v bazénu (vzorek 2).

Voda odebraná z odpadního kanálku (vzorek 1) vykazovala značné množství korozních produktů. Obsahovala zvýšené množství železa, organického uhlíku, chloru a legujících přísad oceli – převážně niklu, chromu a molybdenu. Vyznačovala se nízkou hodnotou pH a vysokou konduktivitou.

Image 4Obr. 4 • Ocelové konstrukce, které nebyly pod vodou, nebo nebyly zakryty chrannou folií, napadla koroze

Vzorek úsad odebraný z opěrné nohy vířivky (vzorek 4) obsahoval rovněž významné množství železa, chloru, niklu a molybdenu.

Zastoupení jednotlivých prvků v úsadách poukazuje na významnou korozi kovových součástí umístěných nad vodou, resp. korozi způsobenou vzdušnou vlhkostí obsahující chlorovodík ve vzdušném prostoru místnosti bazénu. Přítomnost chlorovodíku ve vzduchu pak jednoznačně dokumentuje hodnota pH 3,2 ve filtrátu ze vzorku 1, který představuje vzorek korozivních produktů smytý z nerezových součástí. Přítomnost neodvětraného chlorovodíku ze vzdušného prostoru nad bazénem spolu s odparem z hladiny bazénu se pak jednoznačně musela podílet na korozi kovových částí. Svědčí o tom nejen vysoké zastoupení železa, ale i legujících prvků, jako chrom, nikl a molybden. O tom, že ke korozi nerezového materiálu došlo v důsledku špatného, resp. nedokonalého opláchnutí stěn bazénu a následně i nedokonalou nebo žádnou ventilací vzdušného prostoru místnosti, ve které je bazén umístěn, není pochyb.

Image 5Obr. 5 a 6 • Koroze napadla i kovové baterie a ovládací prvky

Image 6Obr. 7 a 8 • Korozní produkty na stabilizačních nohách vířivky, korozní produkty poničily dlažbu v okolí dotyku kovu s podlahou

Při následném místním šetření bylo zjištěno, že v době od 4. 7. do 9. 7. 2018 se vyskytla porucha vzduchotechniky.

Image 7

Image 8

Image 9

Závěr

Příčinou vzniku koroze kovových součástí technologického vybavení balneoprovozu je nedokonalé opláchnutí vodou stěn a dna bazénu po aplikaci přípravku DECAVIL F. Přípravek obsahuje silně koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou a inhibitory koroze. Porucha ventilace způsobila nedostatečné odvětrání chlorovodíku a vzdušné vlhkosti. Chlorovodík se vzdušnou vlhkostí tvoří opět kyselinu chlorovodíkovou, která je velmi agresivní vůči kovovým materiálům včetně materiálům nerezovým.


Even Stainless Steel May Rust

When using chemicals, it is necessary to read instructions for use! The author of the paper describes a specific situation in which the failure to follow correct procedure in finishing works of the balneal facility reconstruction caused considerable damages.

Keywords: stainless steel, inhibitor, instructions for use, inlet water, deposits, corrosive products, spa & balneotherapy