+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

FIXBLOC – šikovný pomocník při rekonstrukcích a sanaci PE potrubí

Společnost FRIATEC v roce 2018 představila zajímavou novinku, která usnadní a urychlí práci stavebním firmám při provádění rekonstrukcí a sanací potrubí bezvýkopovými technologiemi.

Image 1

Bezvýkopové technologie jsou stále více na vzestupu a díky svým výhodám bude jejich použití do budoucna určitě ještě dál vzrůstat. Pomocí bezvýkopových technologií lze provádět rekonstrukce inženýrských sítí ve městech s mnohem menšími dopady na komfort života rezidentů. Použití bezvýkopových technologií pokládky má samozřejmě také svá úskalí a jedním z nich je nebezpečí zatáhnutí nového protahovaného potrubí zpět do původního starého sanovaného potrubí. V cílové jámě nebo šachtě není mnoho prostoru pro velké povytažení nové trubky a velký rozdíl teplot může způsobit teplotní smrštění polyetylenové trubky, která se pak zatáhne zpět do staré trubky. Stará trubka se pak musí ručně vykopat, oříznout a nová trubka se musí opět povytáhnout, což je vše spojené s vícenáklady a také časovou náročností.

To samé úskalí se objevuje také při sanaci původního potrubí technologií Close-fit, při které se používá polyetylenová trubka předdeformovaná do tvaru „C“ nebo „U“. Tato trubka se zatáhne do sanovaného potrubí a pomocí páry se trubka opět navrátí do původního kruhového tvaru. Účinkem ochlazování se pak nová trubka také smrští a hrozí nebezpečí zpětného zatáhnutí do staré trubky.

Image 2

Tomuto jevu lze zabránit pomocí nového navařovacího pásu FIXBLOC, který se navaří na vnější povrch PE trubky a mechanicky tak brání zpětnému vtažení protahované trubky zpět do staré sanované trubky. FIXBLOC je vhodný pro PE-HD trubky tlakové třídy SDR 11 až SDR 33 a lze jej použít pro rozměry trubek od d 160 mm do d 1600 mm. Díky své konstrukci, odkryté topné spirále a velmi široké svařovací zóně mohou být bez problémů zachycovány velké tažné a tlačné síly až do 40 kN na jeden FIXBLOC. Při použití více navařovacích pásů FIXBLOC na jedné trubce mohou být absorbovány i větší síly.

Použití navařovacího pásu není pouze jako zábrana proti vytažení či vtažení trubky při sanacích či protahování v rámci inženýrských sítí, ale také např. k vytvoření pevného bodu v technologických rozvodech uvnitř budov, kde je zapotřebí zamezit pohybu potrubí například v místě kotvení potrubí do stěny nebo pod strop objektu.

Image 3

Montáž je velice snadná a rychlá pomocí standardního textilního upínacího popruhu s ráčnou nebo tam, kde není dobře přístupný celý obvod trubky pomocí upínacího zařízení FRIATOOLS FIXBLOC FWFB. To se stává například při sanaci kanalizačního potrubí technologií Close-fit, kdy spodní část protažené trubky těsně dosedá na dno betonové šachty a trubku je potřeba zafixovat, aby se účinkem ochlazování nevtáhla zpět do staré trubky. Pomocí upínacího zařízení lze pak FIXBLOC upnout od konce trubky, a to u trubek od d 160 mm do d 500 mm. Svařování se provádí pomocí standardních svařovacích automatů určených pro elektrotvarovky.


Více na www.aliaxis-ui.cz

Firemní článek
Související produkty