+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

EPC projekt Psychiatrické nemocnice Bohnice vede v průměru k 30% úsporám energií. Nová oběhová čerpadla ušetří přes 75 % elektřiny

12.10.2023 Firma: WILO CS, s.r.o. Časopis: 4/2023

Psychiatrická nemocnice Bohnice v minulém roce zahájila rozsáhlou rekonstrukci celého areálu i svého energetického hospodářství.

Kromě využití dotace z Operačního programu Životní prostředí a Nová zelená úsporám se rozhodla pro financování metodou EPC (z anglického Energy Performance Contracting tj. projekt energetických úspor se zaručeným výsledkem). Významnou položkou projektu je i rekonstrukce centrální výměníkové stanice a otopných soustav. Jedná se o modernizaci formou decentralizace. Nové objektové stanice s čerpadly zajistí lepší regulaci teploty a kvalitní přípravu teplé vody. V procentních bodech vyjádřeno největší úsporu přinese výměna 102 oběhových a 47 cirkulačních čerpadel, která nyní dodala společnost Wilo. Tato obnova čerpadel sníží spotřebu elektrické energie o 76,5 %. Návratnost zhruba milionové investice na obnovu čerpadel je proto rekordně krátká, pouhých 15 měsíců.

Image 0Zdroj: WILO CS, s.r.o.

„Garantovaná úspora v rámci celého EPC projektu činí více než 30 % původní spotřeby. Pokud se zaměříme čistě na výměnu čerpadel, která jsme nyní do areálu dodali, tak ta ušetří téměř 77 % elektrické energie oproti původním čerpadlům. Jednalo se totiž o více než 25 let stará čerpadla, která právě kvůli obvykle konstantnímu nastavení vykazují velmi vysokou energetickou náročnost. Nově dodaná čerpadla dokáží pomocí funkce Dynamic Adapt Plus hospodárně regulovat otáčky dle aktuálních potřeb otopného systému. Čím starší typ oběhového čerpadla máme, tím rychlejší je pak návratnost vynaložené investice za jejich obnovu. V případě Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde investice na obnovu čerpadel přesáhne milion korun, se návratnost pohybuje pouze kolem 15 měsíců,“ uvedl Jan Matějovský, obchodní ředitel společnosti Wilo Česká republika.

Podle expertů ze společnosti Wilo je v České republice každá druhá budova vybavena zastaralým typem oběhového čerpadla. Pokud by se ve všech případech tato stará čerpadla obměnila, tak by se spotřeba energií významně snížila v rámci celé společnosti.

Psychiatrická nemocnice Bohnice uzavřela smlouvu na poskytování energetických služeb se zaručenou úsporou (EPC) s konsorciem společností Veolia Energie ČR a D-energy v květnu 2022. Veškerá sjednaná opatření musí být dokončena během letošního roku a od toho následujícího poběží 10leté období garantovaných 30% úspor a výkonu energetického managementu. Celkové náklady na projekt EPC přesahují půl miliardy korun, tím se Psychiatrická nemocnice v Bohnicích zasloužila o jeden z vůbec největších projektů EPC v České republice.

Projekty s využitím metody EPC získávají stále více na popularitě a nahrává tomu i současná energetická krize. Výhodou využití této metody je bezpochyby její financování, kdy vynaložené investice na energeticky úsporná opatření jsou dodavateli projektu hrazeny splátkami přímo z peněz ušetřených za energie. Další výhodou je, že dodavatel ručí za sjednaný objem úspor energie a zároveň přebírá část rizik spojených s realizací, případně také se splácením investice.


O společnosti:
Wilo je nadnárodní technologická skupina, která patří k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor. Společnost byla založena roku 1872 v Dortmundu, v průběhu své dlouhé a úspěšné historie se rozvinula do podoby významného globálního hráče. V současnosti zaměstnává více než 8 200 lidí po celém světě. Skupina Wilo věnuje zvláštní pozornost globálním trendům jako je urbanizace, změna klimatu, řešení nedostatku vody a zvýšení energetické soběstačnosti, stejně jako technologickému pokroku a digitalizaci.
Firemní článek