+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Elektrotvarovky FRIALEN® jsou připraveny na přepravu vodíku v plynárenských soustavách

Zmírnění změn klimatu je pro celý svět priorita. V červenci 2020 Evropská Komise proto navrhla takzvanou Vodíkovou strategii pro klimaticky neutrální Evropu, jejímž cílem je urychlit vývoj čistého vodíku a zajistit to, že se stane základem pro klimaticky neutrální energetický systém do roku 2050.

Dekarbonizaci však nebude možné provést pouze elektrifikací a plynárenská infrastruktura bude důležitou součástí tohoto přechodu k zeleným plynům. Mezi tzv. zelené plyny se řadí vodík, který lze vyrobit z přebytků elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. A právě plynárenská infrastruktura je schopna po nutných úpravách přepravovat spolu se zemním plynem také vodík.

Image 1

Vodík, jako energie vyrobená a skladovaná způsobem šetrným k životnímu prostředí, může výrazně snížit emise CO2 zejména v průmyslu, tepelné energetice a dopravě. Politici a veřejnost se v současné době stále nejvíce zaměřují na elektřinu, pokud jde o snižování emisí CO2. Ale například v Německu má stále na celkových emisích CO2 největší podíl výroba tepelné energie se 49 % (přibližně 1300 TWh), ta je následována mobilitou s 28 % a až poslední je výroba elektřiny s 23 %. Je tedy čas rozšířit naši pozornost a hovořit o vodíku jako o energii budoucnosti.

Aliaxis Deutschland, přední výrobce elektrotvarovek, již učinil v tomto ohledu první kroky a zadal společnosti DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH v Lipsku testování svých produktů z řady FRIALEN pro použití s vodíkovými palivovými plyny. Výsledkem je, že elektrotvarovky FRIALEN jsou nyní hodnoceny jako „H2-ready-100", tedy vhodné pro plyny nasycené vodíkem až do 100 %. Podle nejnovějších výsledků zkoušek splňuje FRIALEN očekávané požadavky na životnost, i když je systém provozován s čistým vodíkovým palivem a pod maximálním provozním tlakem.

Image 2

Česká plynárenská soustava aktuálně umožňuje přepravovat v plynovodech vodík pouze ve směsi se zemním plynem, a to do výše maximálně dvou procent. V Německu je v současné době technickou normou omezena koncentrace vodíku v sítích na zemní plyn na maximálně 10 procent, ale řada pokusů již zkoumala vyšší hodnoty příměsí. Navýšení koncentrace je předmětem již probíhajících výzkumů v několika státech Evropské Unie. V prvním kroku je na programu konverze stávající sítě pro přepravu zemního plynu na příměs 20–30 % vodíku, následovaná přechodem až na 100 % vodíku pro nově plánované sítě.

Aliaxis je světový lídr ve výrobě a distribuci pokročilých plastových potrubních systémů. Poskytuje lidem po celém světě inovativní a udržitelná řešení pro distribuci vody a energií způsobem, který předvídá rychle se vyvíjející potřeby svých zákazníků. Elektrotvarovky FRIALEN jsou již nyní „H2-ready-100“, jsou tedy vhodné pro použití v distribučních sítích plynů s hodnotami nasycení vodíkem až 100 %.

Firemní článek
Související produkty