+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dvě společnosti, jedna značka

18.02.2019 Firma: Aalberts hfc CZ s.r.o.

Společnosti Flamco a Meibes spojují síly

Od roku 2017 tvoří společnost Meibes spolu s firmami Simplex a Flamco strategickou součást skupiny „Hydronic Flow Control“ průmyslového koncernu Aalberts N.V., Holandsko (www.aalberts.com).

Dosavadní intenzivní spolupráce společností Meibes a Flamco vedla k vytvoření silného partnerství. V průběhu uplynulých dvou let se jednoznačně ukázalo, že produkce Flamco, zaměřená na expanzní nádoby, systémy udržování kvality otopných médií, nebo čerpadlové a expanzní automaty, je skvělým doplněním dlouholeté ověřené nabídky Meibes. Díky tomuto propojení se nabídka rozšířila o více než 20 % a tržby v ČR vzrostly na 250 mil. Kč. Aby mohly obě společnosti významný potenciál produktové synergie ještě lépe využít ve prospěch svých zákazníků, budou v roce 2019 úžeji propojovat své aktivity a toto své sbližování pak budou demonstrovat i jednotnou značkou Flamco Meibes.

„Jsme schopni nabídnout promyšlená řešení techniky zařízení budov – od zdroje po spotřebič. To umožňuje další rozvoj našich služeb pro projektanty, instalatéry, odborné velkoobchody a uživatele našich výrobků. Naši zákazníci tím získají významnou přidanou hodnotu – kvalitní produkty a služby z jednoho zdroje,“ uvádí Ing. Zdeněk Kratochvíl, výkonný ředitel společnosti Meibes s.r.o.

Bližší informace k produktovému portfoliu Flamco Meibes je možné získat v novém odborném centru v Praze.

Společnost Meibes slaďuje kompetence se sesterskou společností Flamco. Dále budou vystupovat pod jednotnou značkou Flamco Meibes.

Image 1

Skupina Flamco, společnost Meibes System-Technik a společnost Simplex Armaturen & Systeme GmbH jsou středně velké společnosti s globálním dosahem. Jako členové mezinárodního koncernu Aalberts NV se sídlem v Nizozemsku vyvíjejí, vyrábějí a uvádějí na trh inteligentní řešení v oblasti technických zařízení budov se zaměřením na topné, chladicí, instalační a sanitární systémy. Díky intenzivnímu sledování trhu, nejmodernějším technologiím a dobře promyšlenému výběru materiálů společnosti vytvářejí nové standardy produktů a služeb.

Společnost Aalberts byla založena v roce 1975 a od března 1987 je kótována na burze cenných papírů. Aalberts působí ve více než 30  světa, ve kterých má přes 200 poboček a napříč čtyřmi divizemi zaměstnává přibližně 14 700 zaměstnanců.

Firemní článek
Související produkty