+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Dotační servis od NRG flex z Národního plánu obnovy – Modernizace distribuce tepla v systémech dálkového vytápění

19.09.2022 Firma: NRG flex, s.r.o. Časopis: 4-5/2022

Rubrika pro projektanty a energetiky

Společnost NRG flex, osvědčený partner v oblasti předizolovaných trubek a účinných výměníkových stanic, rozšiřuje svůj sortiment. Pokrýváme celý životní cyklus projektové přípravy a realizace teplovodu a vytvořili jsme tým, který vám zajistí vše potřebné, od přípravy úvodní studie, přes projekční práce, průzkum, přípravu výběrového řízení až po realizaci na klíč. V uplynulém programovém období 2014–2020 jsme, v rámci dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu Obnovitelné zdroje energie a úspory energie v SZT, připravili řadu projektů. Spolu s panem Ing. Zdeňkem Celtem, který se s námi podílel na desítkách úspěšných projektů, jsme pro Vás připravili odpovědi na základní otázky týkající se nedávno proběhlých i připravovaných dotačních projektů.

Čeho se dotace týká:

 • Modernizace a rekonstrukce stávajících soustav včetně předávacích stanic
 • Rozvoj a propojování stávajících soustav
 • Instalace a modernizace technologických zařízení, včetně měření a regulace

Míra dotace:

 • Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí 50 %
 • Uznatelné náklady jsou max. 15 tis. Kč na každý ušetřený GJ (podle energetického posudku)
 • Minimálně 2 mil. Kč, maximálně 500 mil. Kč

Příjemci podpory:

Malé a střední podniky (dále jen „MSP“), velké podniky a veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí (až do výše 100 %) obcí, měst, krajů a státu.
Příjemci podpory, kteří provozují nebo budou provozovat rozvod tepelné energie na základě licence na rozvod tepelné energie udelované Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „licence“).

Datum zahájení / ukončení příjmu žádostí o podporu:

5. 5. 2022 – 5. 5. 2023

Nejzazší datum ukončení projektu:

31. 12. 2025

Co nabízíme:

Nabízíme vám kompletní servis, nebo jen vámi zvolený okruh:

 • posouzení záměru výměny a realizace teplovodu,
 • přípravu studie a orientačního rozpočtu,
 • posouzení možnosti získání dotace,
 • optimalizaci návrhu (pokud je možné použít plastové flexi potrubí, lze na ztrátách uspořit až 30 % proti realizace v oceli),
 • komplexní dotační servis s naším specialistou,
 • příprava energetického posudku,
 • projektová dokumentace v požadovaném rozsahu (včetně geodetického zaměření),
 • příprava výběrového řízení (VŘ),
 • realizace díla na klíč.
Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti?

V rámci poskytování služeb má velký význam dlouhodobé know-how. Náš tým má za sebou mnoho úspěšných projektů v programovém období 2014–2020 (malá a střední energetika). Zejména v programu OZE se nám podařilo připravit a realizovat celou řadu zajímavých projektů.
Zpracovali jsme více než 100 studií, desítky předložených projektů a vypracovali jsme příslušné energetické posudky.

V čem spočívá přínos NRG flex?

Předností našich projektů je především komplexní posouzení, analýza vhodného řešení a výběr materiálu. VŽDY zajišťujeme maximální účinnost řešení.
Příklady z praxe mluví samy za sebe: realizovali jsme velké množství projektů – od Chebu po Velké Kapušany. Dlouholetí partneři z oblasti energetiky se na nás opakovaně s důvěrou obracejí, protože vědí, že pro ně hledáme nejoptimálnější řešení.
Při současné cenové hladině, napjaté situaci na trhu s energiemi a inflačních tlacích je také nutné sledovat výši uznatelných nákladů na projekty. Současné nastavení dotačního programu lze vyjádřit tak, že úspora 1 GJ = investice ve výši 15 000 Kč.
Proto v rámci komplexní služby připravujeme také kontrolní přepočet dimenzí. Výsledkem může být vyšší účinnost řešení.

Dokázali byste uvést nějaký konkrétní příklad, kdy nabízené řešení přineslo větší účinnost?

V loňském roce jsme řešili projekt připravený k dotaci ještě v rámci projektu Úspory v SZT, který byl naplánován a energeticky vyhodnocen pro ocelové předizolované potrubí.
Nastavení parametrů výzvy a očekávaných úspor primární energie nám neumožnilo dosáhnout očekávaných investičních nákladů. Uznatelné náklady činily pouze 70 % předpokládaných nákladů na práce.Na základě požadavků investora jsme dostali za úkol navrhnout úpravu projektu tak, aby mohl být realizován efektivněji a vešel se do rozpočtu v rámci uznatelných nákladů.

Jak jste mohli s tímto projektem pomoci?

Požadované provozní parametry byly vhodné i pro standardní plastové předizolované trubky, provozní teplota max. kolem 80 °C, tlak do 6 barů.
Technický návrh společnosti NRG flex spočíval v tom, že celý rozvod měly být realizován s použitím plastového flexibilního potrubí. Toto řešení by vedlo k očekávané úspoře 75 % tepelných ztrát ve srovnání s původním stavem (řešení s použitím ocelových trubek by vedlo k úspoře přibližně 57 %). Flexibilní předizolované trubky by byly přibližně o 31 % účinnější ve srovnání s realizací využívající ocelové trubky.
Nebylo to úplně jednoduché a bylo nutné provést několik optimalizací, včetně posouzení způsobu výroby horké vody nebo přepočtu velikosti akumulačních nádob.Celkově se nám však podařilo splnit zadání provozovatele. Na jedné straně klesly investiční náklady o 25 % a provozní ztráty na horkovodu byly dlouhodobě nižší o 31 %.

Dalo by se to vyčíslit? A jak to lze aplikovat na aktuální dotační výzvu?

Jestliže v minulosti stačilo při sestavování dotačních projektů ušetřit minimální předepsané procento tepla, nyní je důležité úspory maximalizovat.
Tím se přispívá k vyšší efektivitě a úsporám primárních zdrojů a emisí. Díky vyšším úsporám tepla, a tedy vyšší účinnosti, lze dosáhnout maximální výšeuznatelných nákladů.
V aktuální výzvě se uvádí, že maximální uznatelné náklady budou stanoveny na základě úspor v GJ za rok vypočtených v energetickém posudku (EP). Nastavení je 1 GJ = investice v hodnotě 15 000 Kč investice. Samo MPO v textu upozorňuje, že na základě výrazného nárůstu stavebních prací a materiálů by měla být částka vyšší. Zda ji lze zvýšit, není v tuto chvíli jasné. U projektů s vhodnými provozními parametry však můžeme nabídnout jak kontrolu, tak přepočet.

A jak vypadají konkrétní čísla?

V EP je vypočtená úspora tepla při realizaci ve standardním ocelovém předizolovaném potrubí například 1260 GJ, uznatelné náklady jsou 1260 × 15 000 = 18,90 mil. Kč a pokud by se EP počítal pro realizaci v plastovém flexibilním potrubí, úspora by činila 1650 GJ a tím by se uznatelné náklady zvýšily na 24,75 mil. Kč.

Je běžné, že při realizaci projektu ve flexibilním potrubí dochází k vyšším úsporám než v ocelovém potrubí?

U 87 % posuzovaných projektů byla prokázána úspora tepelných ztrát přibližně 30 %, pokud by bylo potrubí instalováno z flexibilního plastu namísto předem izolovaného ocelového potrubí.
To může být zásadní rozhodnutí pro váš projekt i účinnost získané podpory.

Co můžete tedy dodavatelovi tepla nabídnout?

Vypracujeme pro vás:

 • posouzení projektů – křížová kontrola, zda lze žádat o grant,
 • úvodní studii – vymezení rozsahu, jaký druh distribuce se má zavést + zátěžový test úspor,
 • energetický posudek, který nám ukáže přesné údaje o úsporách, a tím i maximální uznatelné náklady,
 • zajistíme projekt, geodetické práce a stavební povolení / územní souhlas, v případě nutnosti oprav i souhlas stavebního úřadu,
 • rozpočet a VŘ.
Kolik tento dotační servis stojí?

Jsme technici a jde nám o úsporu peněz. Proto nabízíme přehledný a jasný ceník s položkami:

 • příprava a podání žádosti,
 • administrativa,
 • monitoring.

Naše férové ceny jsou odstupňovány podle velikosti projektu, bez procentuálního poplatku za úspěch.Náš grantový tým vám připraví nabídku na míru. Všechno vám tedy zajistí jeden partner a vy se můžete soustředit na provoz a dodávku tepla. V současné době je totiž nutné klást co největší důraz na provozní efektivitu a co nejdříve realizovat potenciální úspory.

Využijte naše zkušenosti a získejte všechno od jednoho partnera.

Poskytujeme komplexní poradenství v oblasti dotací a fondů Evropské unie. Administrujeme žádosti o dotace od podnikatelské sféry až po veřejný sektor včetně podnikatelských subjektů s majetkovou účastí obcí, měst, krajů a státu.

Posoudíme jestli váš projekt splňuje podmínky stanovené dotačním programem z hlediska úspěšného schválení žádosti o dotaci. Předložení žádosti o dotaci včetně požadovaných příloh poskytovateli dotace.

Můžeme rychle a efektivně navrhnout potřebné kroky, aby se váš projekt mohl co nejdříve rozběhnout, a vy jste mohli co nejdříve dosáhnout úspor.

Rádi se s vámi sejdeme a probereme možnosti vašeho projektu osobně.

Získejte náskok a připravte svůj projekt s námi hned teď.

Firemní článek