+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Čisticí chemie Fernox v praxi

21.01.2019 Firma: MAROX s.r.o. Časopis: 8/2018

Mnoho topenářů z odborné veřejnosti se v průběhu své činností setkalo s problémy způsobenými znečištěním otopné soustavy, které můžou v mnoha případech vyústit až k selhání soustavy. Jeden z mnoha případů Vám teď představíme podrobněji.

Byli jsme přizvání k problému s plynovým kotlem v lokalitě Praha 2 – Žižkov. Byt s vlastním kotlem cca 5 let starým, 4 desková otopná tělesa, 1 žebřík a rozvody v mědi. Soustava cca 80 litrů.

Po předešlém zásahu odborné firmy, kdy byla použita čisticí chemie, následně vodu vyměnili a aplikovali inhibitor, se po krátkodobé funkčnosti v soustavě opět objevily problémy – bylo podezření na zanešení jak kotlového, tak výměníku TV. Kotel padal neustále do poruchy – netopil a netekla teplá voda.

Na vyřešení problému jsme použili následující produkty:

 • čisticí chemie Fernox DS40 1,9 kg,
 • proplachovací čerpadlo Kamco CF90,
 • magnetický proplachovací filtr Kamco,
 • inhibitor Fernox Protector F1 500 ml.

Image 1Obr. 1 • Proplachovací čerpadlo s filtrem Kamco

Image 2Obr. 2 • Použitá chemie Fernox DS40

V první fázi jsme provedli vyčištění výměníků plynového kotle. Připojení čerpadla se provedlo přes vypouštěcí kohouty. Byla použita poloviční dávka čisticí chemie Fernox DS40. Po asi 2 hodinách čištění s přepínáním směru toku došlo k postupnému nachytání kalu na magnet filtru Kamco. Po neutralizaci byla voda vyměněna.

Image 3Obr. 3 • Nachytaný kal z výměníků kotle

V druhé fázi byl výstupní a vstupní ventil kotle uzavřen, aby nedošlo k opětovnému zanešení kalem ze soustavy. Celá soustava byla propláchnuta, voda vyměněna za novou a aplikována druhá polovina chemie DS40. Asi po hodinovém čištění celé soustavy bylo propláchnuto každé otopné těleso samostatně použitím pravého a levého směru toku. Po neutralizaci byla voda vyměněna, aplikován inhibitor Protector F1 a celá soustava odvzdušněna a uvedena do provozu. Tvrdost vody byla v souladu s výrobcem kotle.

Image 4Obr. 4 • Kal z celé soustavy

Díky použití uvedených produktů se dosáhlo opětovného provozu kotle, zvýšení účinnosti celé otopné soustavy a ochrany soustavy vůči korozi a vodnímu kameni.

Image 5Obr. 5 • Aplikace inhibitoru Fernox Protector F1

Inhibitor Protector F1:

 • dlouhodobá životnost
 • pH stabilní
 • proti korozi a vodnímu kameni
 • vhodný na všechny běžné materiály včetně slitiny hliníku

Fernox DS40:

 • mění pH během čištění
 • při vyčerpání změní barvu
 • kyselina citrónová – vhodná také na hliník
 • včetně neutralizačních krystalů

Marox You Tube kanál:

https://www.youtube.com/channel/UCL6sp_YdzWBRA2qKZSD_uuw/videos

Nově – v roce 2019 otevíráme školicí centrum:

 • jak a proč používat produkty Fernox, Far, Kamco
 • jak správně proplachovat soustavu
 • správné testování vody
 • demineralizace a další


Kontakt: MAROX s. r. o., www.marox.sk, Klincová 37, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Firemní článek