+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Čistá voda po celý život – polyetylenové vodovodní sítě

V Evropě jsou na rozvody pitné vody kladeny vysoké požadavky z pohledu její kvality, bezpečnosti a životnosti. Naším cílem je přispět k udržení vysoké kvality a dostupnosti pitné vody i pro další generace a také pomáhat zamezit ztrátám v podobě úniků z potrubí.

Proto používáme polyetylen, materiál, který je hygienicky nezávadný, odolný a jehož životnost se odhaduje na 100 let. Naší specializací je jeho bezpečné a spolehlivé spojování.

Image 1

Bezchybné fungování zásobování pitnou vodou pro nás znamená v první řadě hygienickou nezávadnost vody. Vnímáme ale i další důležité faktory, které při stavbě či rekonstrukci vodovodní sítě hrají významnou roli. Mezi ně určitě patří dlouhá životnost materiálu a spojů a také jejich bezúnikovost. V neposlední řadě je také nutné sledovat i ekonomické hledisko montáže, nutných oprav apod. PE 100 je pokročilý materiál vyrobený z termoplastického polyethylenu, který není náchylný k praskání a je prakticky nerozbitný při okolních teplotách nad +5 °C. Je vhodný pro uložení v zemi díky odolnosti vůči pohybu okolí či dynamickému zatížení. Současně je teplotně odolný (-40 °C až +100 °C) a také odolný vůči oděru či UV záření.

Jako světový lídr v oblasti pokročilých plastových potrubních systémů se již více než 60 let specializujeme na spojovací technologii pro PE potrubí a utváříme standardy elektrosvařování. Součástí námi dodávaného systému je také inovativní PE uzavírací armatura FRIALOC pro použití v rozvodech vody, která umožnuje poprvé v historii kompletní svařený homogenní trubní systém bez přírub, bez těsnění a bez jakýchkolivv mechanických spojů.

FRIALOC uzavírací armatura z PE představuje pro materiálově homogenní PE potrubní síť poslední chybějící článek. Mechanické spoje nebo příruby jsou zde přebytečné, stejně tak jako nákladná opatření proti korozi. Nízká hmotnost, nízký počet otáček a malá ovládací síla potřebná k uzavření či otevření armatury za jakýchkoliv provozních podmínek zjednodušují manipulaci při montáži i rovozu. Inovativní uzavírací dvouklapkový mechanismus je optimálně sladěn se specifiky tělesa armatury. Pohon armatury je velmi odolný vůči opotřebení a namáhání. 2500 cyklů střídavé zátěže snese bez zhoršení funkčnosti, a to i při extrémních dlouhodobých dynamických zkouškách při maximálním rozdílu vnitřních tlaků za maximálního průtoku. Z pohledu hygienických požadavků byly armatury FRIALOC zkonstruovány bez mrtvých zón s nebezpečím stagnace vody. Možný mikrobiologický růst je silně redukován zmenšením plochy těsnění. FRIALOC se vyznačuje výjimečně robustním pohonem, prokazatelně vysokou spolehlivostí uzavření a možností připojení armatury na síť PE potrubí v souladu s požadavkem na homogenitu materiálů.

S uzavíracími PE armaturami FRIALOC z produktové řady FRIALEN tvoří potrubí homogenní jednotku bez materiálových přechodů, těsnění či mechanických spojů. Koroze a usazeniny vodního kamene jsou s ní minulostí, stejně jako hluchá místa a stagnace vody.

Image 2

Součástí vodovodních sítí je také navrtávací odbočkový ventil FRIALEN DAV s patentovaným rychloupínacím mechanismem RED SNAP, který přináší revoluční změnu při vysazování domovních přípojek. Tento navrtávací ventil se používá k bezpečnému vysazení domovní přípojky z hlavního řadu. Sedlová tvarovka DAV je pevně svařena s hlavním vodovodním řadem a vytváří tak jednotný homogenní potrubní systém bez možnosti úniku vody ani po mnoha letech užívání. Další velkou výhodou je možnost bezúnikového a beztřískového navrtání hlavního řadu za plného provozního tlaku. Hlavní řad není nutné uzavírat a odstavit ostatní objekty od dodávky vody. Beztřískové navrtání pak zajistí, že pitná voda není znečištěna šponami. Nový rychloupínací mechanismus společně s pravenou svařovací zónou zkrátí čas instalace odbočky až o 50 %.

Image 3
 

Elektrofúzní svařování je neoddělitelně spjato s naší společností. Elektrotvarovky FRIALEN včetně uzavíracích armatur FRIALOC a také svařovací přístroje FRIAMAT utvářejí standardy v této oblasti již více než 30 let. Celý systém včetně uzavírací armatury FRIALOC je spojen pomocí elektrotvarovek FRIALEN. Díky odkryté topné spirále dochází při spojování k optimálnímu přenosu tepla a symetrickému vzniku taveniny na trubce i tvarovce. Spojením obou tavenin lze docílit nejkvalitnějšího a nejpevnějšího spojení. Výsledek svařování není ovlivněn degradovanou vrstvou uvnitř tvarovky a dochází k excelentnímu uzavření mezery mezi tvarovkou a trubkou. Celý systém tvoří homogenní, trvale těsný celek s velkou podélnou pevností. Na rozdíl od svařování na tupo, elektrosvařování odkrytou topnou spirálou nevytváří v potrubí výronky a nevzniká tedy žádný prostor, na kterém by se mohly vytvářet usazeniny. 

Image 4

Image 5

Zejména v oblasti hygieny přináší PE jako materiál vlastnosti, které u alternativních systémů nebo materiálů nenajdete. Obzvláště hladká vnitřní stěna potrubí brání tvorbě rozsáhlých usazenin, takže nedává mikroorganismům vytvářejícím choroboplodné zárodky žádnou šanci k vývoji. Z PE 100 je vyroben celý systém zásobování pitnou vodou – trubky, tvarovky i armatury. S předpokládanou životností cca 100 let a současně s využitím spojování pomocí bezpečnostních elektrotvarovek je polyetylenový systém vhodný pro stavbu bezpečných a udržitelných systémů zásobování pitnou vodou. PE nabízí obzvláště vysokou odolnost proti vzniku prasklin při namáhání, vysokou pevnost v tlaku i pružnost. Naše spojovací technologie pomocí elektrotvarovek FRIALEN k tomu zajišťuje trvalou těsnost potrubních systémů. PE 100 je také ideální materiál pro pokládku potrubí bezvýkopovými technologiemi.

Image 6

Brožura polyetylenové vodovodní sítě ke stažení

Polyetylenové vodovodní sítě na videu

Firemní článek
Související produkty