+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

chladicí soustavy

chladicí soustavy
05.05.2014

Stanovení chladicího výkonu místnosti

V objektech, které nejsou trvale klimatizovány, například v penzionech, nelze při návrhu chladicího výkonu vycházet jen z ustáleného stavu, ale musí se zohlednit i teplo akumulované ve stavebních konstrukcích, předmětech v místnosti, aby doba od zapnutí klimatizace při přihlášení nového hosta do doby vytvoření přijatelného klimatu v jeho pokoji, který do té doby nebyl z úsporných důvodů klimatizován, byla přiměřená.

V komentáři autora v odst. 2. jsou uvedeny teploty, které mají být použity při výpočtech. Autor podotýká, že se jedná o zjednodušení k příkladu, který má ilustrovat postup řešení. Kromě uvedeného je nutné si uvědomit některá další fakta. Při oslunění je teplota venkovního vzduchu a povrchu stěn odlišná. Na osluněné stěně není vyloučena teplota vnějšího povrchu až 60 °C (záleží na stupni zateplení, barvě stěny aj.). Teplota venkovního vzduchu v době oslunění stěny tedy bývá nižší, než je teplota vnějšího povrchu stěny. Z toho vyplývá, že při podrobném řešení bychom museli řešit nejen prostup tepla oknem, ale i z povrchu osluněné stěny do místnosti. V reálném čase není výkon chlazení lineární, což ovlivňuje také dobu dosažení požadovaného poklesu interní teploty vzduchu. Postup v článku lze proto použít jako základ k určení výchozí hodnoty. Požadavek na přesnější výsledek vyžaduje detailnější výpočet.