+
Přidat firmu
Vyhledávání
Menu

Buderus otevírá nové školicí prostory

Všichni víme, že nezbytnou součástí prodeje jsou doplňující služby v podobě technické předprodejní podpory, rychlé logistické služby a široká síť montážních a servisních firem. V rámci zvyšování kvality nabízených služeb otevřela značka Buderus začátkem září nové školicí středisko. Zde nabízí kvalitní zázemí pro školení a zvyšování kvalifikace svých montážních a servisních partnerů.

Image 1Obr. 1 • Prostor s nástěnnými kondenzačními kotli Logamax plus řady GB

Školicí centrum se nachází na Průmyslové ulici v Praze, v místě sídla společnosti Bosch Termotechnika, jejíž součástí je značka Buderus od roku 1997. Nejen pro servisní a montážní techniky, ale i pro projektanty a zákazníky tak vzniká možnost vidět produkty v plném provozu. V nových prostorách mohou být prováděna školení na solární systémy, tepelná čerpadla (systémy vzduch-voda i země-voda), kotle na tuhá paliva, nástěnné a stacionární kondenzační kotle včetně regulačních systémů Logamatic. Na obrázku 1 vidíte prostor pro praktické školení servisních techniků na nástěnných plynových kondenzačních kotlích. Na obrázku 2 je stacionární kotel na tuhá paliva Logano S161, u kterého je možnost si ­vyzkoušet topení dřevem, a kotel ­Logano plus GB312, kde si lze vyzkoušet nastavení a seřízení stacionárního plynového kotle.

Image 2Obr. 2 • Stacionární kotle na tuhá paliva Logano připravené pro praktickou ukázku

V rámci školicího střediska je k dispozici rovněž hydraulická stěna, na které je možné simulovat hydraulické stavy v otopné soustavě, jako např. porucha expanzní nádoby, špatně zaregulovaná soustava nebo špatně dimenzované oběhové čerpadlo. Pro účastníky školení je vždy připravena teoretická část spojená s praktickou ukázkou postupu pro řádné seřízení a pravidelnou údržbu. Kapacita školicích prostor a počty účastníků na jednotlivých školeních odpovídají požadavkům moderního interaktivního přístupu, který umožňuje aktivní zapojení všech účastníků.

Do konce tohoto roku by mělo v nových prostorách proběhnout zhruba 40 jednodenních odborných školení, které se budou týkat jednotlivých produktových skupin. Zároveň jsou připravena čtyřdenní školení pro nové servisní partnery, jejichž cílem je předat montážním a servisním technikům kvalitní základy nezbytné pro instalaci a servis produktů Buderus. Věříme, že díky možnosti okamžitého praktického odzkoušení dojde ke zvýšení kvality informací, které si účastníci ze školení odnesou, což by v konečném důsledku mělo přispět i ke zvýšení spokojenosti našich zákazníků.


Více informací zde

Firemní článek